Analize de laborator


ANALIZA PROBELOR
Prin acest serviciu vi se furnizează informaţii cu privire la parametrii de calitate (fizice, chimice, bactereologice) ai unei probe de apă sau nămol. Proba de apă poate fi atât apă potabilă, alta decât cea provenită din sistemul de distribuţie a apei potabile aflate în operarea S.C. Compania AQUASERV S.A., cât şi apă uzată. Analiza probelor se face în conformitate cu standardele în vigoare (link Standardele metodelor de analiză).
Ca rezultat al analizelor vi se predă Raport de încercare, pe suport de hârtie, conform ISO 17025/2005. Raportul de încercare se eliberează în 2 exemplare originale, din care un exemplar vi se predă Dumneavoastră. La cerere, în raport se specifică incertitudinile de măsurare (erorile compuse) stabilite în standardele metodelor de analiză
Proba de apă sau nămol poate fi prelevată atât de către angajaţii companiei, cât şi de  către dumneavoastră, în funcţie de opţiunea dumneavoastră. Prelevarea probelor de apă potabilă pentru analiza microbiologică trebuie să se facă obligatoriu în flacoane sterile, puse la dispoziţia dumneavoastră de către laborator.
Puteţi solicita analiza unei probe prin depunerea unei comenzi la Centrul de relaţii cu clienţii. În comandă trebuie să menţionaţi:
   •datele dumneavoastră de identificare
   •număr de telefon (pentru contactare)
   •tipul parametrilor de calitate pe care doriţi să-i determinaţi
   •dacă solicitaţi menţionarea în raportul de încercare a incertitudinilor de măsurare
   •dacă solicitaţi prelevarea probei de către angajaţii companiei
Acceptul sau refuzul comenzii vă este comunicat telefonic în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea comenzii. Dacă optaţi pentru prelevarea probei de către dumneavoastră, va trebui să predaţi un volum minim de probă de 2,5 litri la laboratorul situat în Tîrgu Mureş, Str. Apaductului nr. 56 în 3 zile lucrătoare de la acceptul cererii.
Plata serviciului se face după furnizarea serviciului, înainte de înmânarea Raportului de încercări, la tarifele aplicate pentru determinările solicitate, valabile la data solicitării.
Termenul de furnizare a serviciului (eliberarea Raportului de încercări) este de 3 zile lucrătoare de la data preluării / prelevării probei de apă potabilă şi de nămol, respectiv 5 zile lucrătoare de la data preluării / prelevării probei de apă uzată.
PRELEVAREA PROBELOR
Prin acest serviciu se asigură prelevarea probelor de apă potabilă, apă de suprafaţă, apă uzată şi nămol. Metoda de prelevare este în funcţie de tipul probei şi este în concordanţă cu standardele în vigoare. Cu ocazia prelevării probei, în prezenţa dumneavoastră, se eliberează Raport de prelevare în care este menţionat locul prelevării probei. Raportul se eliberează în două exemplare originale, din care un exemplar este predat dumneavoastră.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide