Analize de laborator


ANALIZA PROBELOR
Prin acest serviciu vi se furnizează informaţii cu privire la parametrii de calitate (fizice, chimice, bactereologice) ai unei probe de apă sau nămol. Proba de apă poate fi atât apă potabilă, alta decât cea provenită din sistemul de distribuţie a apei potabile aflate în operarea S.C. Compania AQUASERV S.A., cât şi apă uzată. Analiza probelor se face în conformitate cu standardele în vigoare (link Standardele metodelor de analiză).
Ca rezultat al analizelor vi se predă Raport de încercare, pe suport de hârtie, conform ISO 17025/2005. Raportul de încercare se eliberează în 2 exemplare originale, din care un exemplar vi se predă Dumneavoastră. La cerere, în raport se specifică incertitudinile de măsurare (erorile compuse) stabilite în standardele metodelor de analiză
Proba de apă sau nămol poate fi prelevată atât de către angajaţii companiei, cât şi de  către dumneavoastră, în funcţie de opţiunea dumneavoastră. Prelevarea probelor de apă potabilă pentru analiza microbiologică trebuie să se facă obligatoriu în flacoane sterile, puse la dispoziţia dumneavoastră de către laborator.
Puteţi solicita analiza unei probe prin depunerea unei comenzi la Centrul de relaţii cu clienţii. În comandă trebuie să menţionaţi:
   •datele dumneavoastră de identificare
   •număr de telefon (pentru contactare)
   •tipul parametrilor de calitate pe care doriţi să-i determinaţi
   •dacă solicitaţi menţionarea în raportul de încercare a incertitudinilor de măsurare
   •dacă solicitaţi prelevarea probei de către angajaţii companiei
Acceptul sau refuzul comenzii vă este comunicat telefonic în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea comenzii. Dacă optaţi pentru prelevarea probei de către dumneavoastră, va trebui să predaţi un volum minim de probă de 2,5 litri la laboratorul situat în Tîrgu Mureş, Str. Apaductului nr. 56 în 3 zile lucrătoare de la acceptul cererii.
Plata serviciului se face după furnizarea serviciului, înainte de înmânarea Raportului de încercări, la tarifele aplicate pentru determinările solicitate, valabile la data solicitării.
Termenul de furnizare a serviciului (eliberarea Raportului de încercări) este de 3 zile lucrătoare de la data preluării / prelevării probei de apă potabilă şi de nămol, respectiv 5 zile lucrătoare de la data preluării / prelevării probei de apă uzată.
PRELEVAREA PROBELOR
Prin acest serviciu se asigură prelevarea probelor de apă potabilă, apă de suprafaţă, apă uzată şi nămol. Metoda de prelevare este în funcţie de tipul probei şi este în concordanţă cu standardele în vigoare. Cu ocazia prelevării probei, în prezenţa dumneavoastră, se eliberează Raport de prelevare în care este menţionat locul prelevării probei. Raportul se eliberează în două exemplare originale, din care un exemplar este predat dumneavoastră.

Analize de laborator

Tarif

Analize apă potabilă

 

Determinarea pH-ului – metoda instrumentală

58.91

Determinarea turbidităţii – metoda instrumentală

38.08

Determinarea conductivităţii - metoda instrumentală

59.50

Determinarea suspensiilor totale-metoda gravimetrică

61.29

Determinarea concentraţiei de clor rezidual - metoda colorimetrică

62.48

Determinarea conţinutului de substanţă organică - metoda cu KMnO4

55.34

Determinarea alcalinităţii - metoda volumetrică

49.39

Determinarea concentraţiei de amoniu - metoda spectrofotometrică

58.31

Determinarea concentraţiei de aluminiu - metoda spectrofotometrică

54.74

Determinarea concentraţiei de azotiţi - metoda spectrofotometrică

48.20

Determinarea concentraţiei de azotaţi - metoda spectrofotometrică

69.62

Determinarea concentraţiei ionilor de calciu - metoda volumetrică

46.41

Determinarea concentraţiei ionilor de cloruri - metoda volumetrică

41.06

Determinarea durităţii - metoda volumetrică

51.77

Determinarea concentraţiei de fier - metoda spectrofotometrică

104.13

Determinarea bacteriologică – metoda cu membrană filtrantă – rezultate la 24 ore (4 indicatori)

116.62

Determinarea bacteriologică – determinare Clostridium Perfringens

101.75

Determinarea conţinutului de fosfaţi - metoda spectrofotometrică

86.28

Determinarea conţinutului de magneziu - metoda spectrofotometrică

68.43

Determinarea conţinutului de sulfaţi - metoda volumetrică

66.05

Determinarea conţinutului de fenoli - metoda spectrofotometrică

66.05

Determinarea conţinutului de oxigen dizolvat - metoda volumetrică

51.77

Determinarea conţinutului de reziduu fix - metoda gravimetrică

57.12

Analiza detergenţi - metodă gravimetrică

107.70

Analiza mangan - metodă spectrofotometrică

80.92

Analiza cianuri - metodă spectrofotometrică

86.87

Analiza fluor - metodă spectrofotometrică

89.25

Analiza plumb - metodă spectrofotometrică

83.30

Analiza cadmiu - metodă spectrofotometrică

100.56

Analiza crom - metodă spectrofotometrică

87.47

Analiza sulfuri - metodă volumetrică

99.37

Recoltare probe apă potabilă

30.94

*Tarifele includ TVA-ul şi sunt în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017

Analize apă uzată

Tarif 

Determinarea pH-ului – metoda instrumentală

58.91

Determinarea concentraţiei de azotiţi – metoda spectrofotometrică

57.12

Determinarea concentraţiei de azot KJELDAHL- metoda volumetrică

98.18

Determinarea suspensiilor totale-metoda gravimetrică

63.67

Determinarea consumului chimic de oxigen cu bicromat de potasiu (CCO-Cr)- metoda H.A.C.H.

63.67

Determinarea consumului chimic de oxigen cu mangan (CCO-Mn)-metoda volumetrică

60.10

Determinarea concentraţiei de fosfor- metoda spectrofotometrică

66.64

Determinarea conţinutului de reziduu fix-metoda gravimetrică

57.12

Determinarea umidităţii (clasic)-metoda gravimetrică

50.58

Determinarea conţinutului de acizi volatili-metoda volumetrică

61.88

Determinarea alcalinităţii-metoda volumetrică

55.93

Determinarea conţinutului de suspensii totale şi fracţia organică-metoda gravimetrică

51.77

Determinarea consumului biochimic de oxigen în 5 zile (CBO. 5)-metoda volumetrică

91.04

Determinarea conţinutului de substanţă extractibilă –metoda extracţiei

105.91

Determinarea concentraţiei de azotaţi-metoda spectrofotometrică

55.93

Determinarea concentraţiei de amoniu-metoda spectrofotometrică

63.67

Determinarea conţinutului de ortofosfaţi-metoda spectrofotometrică

58.91

Determinarea conţinutului de reziduu total-metoda gravimetrică

52.36

Determinarea detergenti - metoda gravimetrică

116.03

Recoltare probe apă uzată

30.94

 

Descarcă  Catalogul cu tarife_la serviciile conexe

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide