Laborator


Laborator de apă potabilă şi apă uzată


Laboratorul a fost permanent modernizat in vederea asigurarii conformarii cu standardele in domeniu, incadrate cu personal calificat si dotat cu aparatura moderna.


Politica privind calitatea în Laboratorul de apa potabila si apa uzata:
Potrivit politicii companiei privind managementul calităţii, se axează pe conformarea cu cerinţele standardului de referinţă SR EN ISO 17025:2018.


Laboratorul efectuează analize pentru: 
•apă potabilă, 
•apă de suprafaţă, 
•apă subterană, 
•apă uzată 
•nămol.


Pentru a putea efectua analize de apă potabilă recunoscute de Ministerul Sănătăţii, Laboratorul a fost înregistrat în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile al Ministerului Sănătăţii pentru prima dată în anul 2006, iar înregistrarea se actualizează din doi în doi ani.


Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor clienţilor externi şi pentru a-si demonstra competenţa, Laboratorul de apa potabila si apa uzata este acreditat RENAR începand din 2003, ultima actualizare a acreditarii 23.07.2015. 


Laboratoarele dispun de toate resursele necesare executării de încercări de calitate în condiţii optime pentru asigurarea calităţii rezultatelor:
•personal calificat, cu studii corespunzătoare, instruire permanentă, aptitudini pentru efectuarea încercărilor;
•laboratoare de analiză corespunzătoare, care permit efectuarea corectă a încercărilor;
•metode de analiză standardizate adecvate încercărilor pe care le efectuează, validate în laborator;
•echipamente de măsurare de ultima generatie corespunzătoare pentru pentru efectuarea corectă a încercărilor, etalonate şi verificate metrologic;


Laboratorul de apa potabila si apa uzata efectueaza totodată analize solicitate prin contracte şi comenzi de către clienţi externi.


GHIDUL CLIENTULUI PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR 
Prelevarea probelor de către client (instructiuni de lucru):
Probele recoltate trebuie să fie reprezentative şi să nu introducă modificări în compoziţia şi calitatea apei datorită unei tehnici defectuoase sau a unor condiţii incorecte de pregătire a echipamentului de prelevare şi de colectare a apelor. 


1.Pregătirea recipientelor de prelevare:
Recoltarea apei pentru analize fizico-chimice se poate face în flacoane curate de sticlă borosilicată sau polietilenă (nu este recomandata utilizarea flacoanelor in care au fost in prealabil bauturi cu coloranti), prevăzute cu dop înşurubat, rodat sau închise ermetic. Recoltarea probelor de apă se va face conform recomandărilor din procedurile specifice de analiză. 


2.Tehnica recoltării şi volumul probelor de apă:
Prelevarea probelor de apă potabilă se va face de la robinet, după ce apa a fost lăsată să curgă cel puţin 3 minute, la debit maxim. 
Prelevarea probelor din apele de suprafaţă/ subterană se face cu recipiente, care se scufundă chiar sub suprafaţa apei, poziţionate în dreptul jetului cu ajutorul unui cablu sau frânghii. În mometul recoltării, recipientul se va clăti de 2-3 ori cu proba ce urmează a fi recoltată, apoi se umple până la refuz, iar dopul se va fixa în aşa fel încât să nu rămână bule de aer în interiorul vasului. Utilizarea polietilenei de înaltă densitate ca material pentru recipient se recomandă pentru determinarea parametrilor cloruri, alcalinitate, conductivitate, pH, duritate, fier, aluminiu. 
Flacoanele de sticlă sunt convenabile pentru compuşi organici şi specii biologice. 
Pentru a se asigura că se utilizează recipiente adecvate se va consulta standardul de referinţă ISO 5667-3. 
Volumul de probă necesar pentru analiza fizico-chimică este de 2500ml.
Pentru analize microbiologice recipientele de prelevare se aleg conform recomandărilor standardului ISO 194858 – recipiente sterilizate (sterile). Volumul minim de probă pentru analiza microbiologică este de 500ml. 
Pentru alegerea finală a recipientelor destinate prelevării şi păstrării probei se recomandă să se solicite o îndrumare detaliată din partea laboratorului. 


3.Identificarea probelor:
Se recomandă să se înregistreze pe eticheta fiecărui flacon cu probă, secţiunea, data, ora de prelevare şi persoana responsabilă de prelevare, imediat după umplere şi închidere. 


4.Transportul şi conservarea probelor:
Flacoanele cu probe vor fi transportate în ambalaj izoterm şi aşezate într-un suport care să le protejeze de loviri sau împrăştieri. 
Conservarea probelor de apă constă în răcirea lor la o temperatură cuprinsă între 2 -  5 grade C, la întuneric. Probele trebuie să fie aduse într-un timp foarte scurt de la recoltare la sediul Laboratorului, strada Apaductului 54 (Uzina de apa).  


5. Condiții de efectuare a analizelor de laborator:
•predarea probelor de apa la sediul laboratorului – Târgu Mures str. Apaductului 54
•probele de apa sunt acceptate de laborator daca sunt prelevate in recipiente corespunzatoare si volum minim necesar
•efectuarea prestatiei se face pe baza de comandă ferma/ contract de efectuare a analizelor depus de client
•întocmirea conventiei de prestări servicii și a dispozitiei de plata de către laborator
•plata anticipata a serviciului, la caseria societatii


Tarifele pentru analize le  gasiti Catalogul de tarife la pag. 17-18.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide