Prelucrarea datelor cu caracter personal


NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Compania Aquaserv S.A., cu sediul social în Tîrgu-Mureş, Str. Kós Károly nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/464/1998, cod unic de înregistrare 10755074, telefon +40-(0)265-208.800, email office@aquaserv.ro, privind derularea Contractului de furnizare /prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoane fizice, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Compania noastră prelucrează datele dvs. cu caracter personal în scopul executării în condiții optime a contractului încheiat cu dvs. și în vederea respectării obligațiilor legale aferente. Consimțământul dvs. poate sta la baza unei prelucrări de date cu caracter personal, în măsura în care există acordul dvs. pentru anumite operațiuni de prelucrare.

2. Temeiurile juridice sunt reprezentate de executarea unor obligații derivate din contractul încheiat cu dvs., existența unor obligații stabilite de lege în sarcina companiei noastre, interesele legitime urmărite de companie ca de exemplu: monitorizarea locurilor de acces a clienților prin camere video de supraveghere pentru identificarea săvârșirii unor fapte care aduc atingere ordinii publice și protecției angajaților, promovarea imaginii sau a unor servicii, promovării intereselor dvs. ca de exemplu elaborarea unor studii privind satisfacția clientului și, în măsura în care există acordul dvs., existența consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

3. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt:

  • autorități și instituții publice îndreptățite;
  • partenerii noștri contractuali care prelucrează datele dvs. personale în scopul furnizării serviciului contractat.

4. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru perioada necesară executării contractului, cu excepția situațiilor în care o prevedere legală stabilește o perioadă mai mare de timp pentru stocarea acestora sau în situația în care consimțământul persoanei a fost acordat pentru activități suplimentare executării contractului, față de care perioada pentru care au fost prelucrate încă nu s-a împlinit. Ulterior împlinirii perioadei pentru care datele cu caracter personal au fost prelucrate, acestea vor fi șterse sau anonimizate, cu excepția cazurilor în care legea prevede obligativitatea stocării lor pentru o durată mai mare de timp.

5. Responsabilul cu protecția datelor în cadrul companiei noastre este dl. Hoța Sorin, având următoarele date de contact: +40-(0)265-208.840, email protectiadatelor@aquaserv.ro.

6. Aveți dreptul de a solicita companiei noastre accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

7. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8. Pentru activitățile de prelucrare întemeiate pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

9. Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal constau în imposibilitatea executării contractului încheiat. Pentru activitățile de prelucrare întemeiate pe consimțământul dvs., dacă este cazul, simpla retragere a consimțământului produce efectul ștergerii datelor cu caracter personal procesate pe acest temei juridic și încetarea operațiunilor respective de prelucrare pentru viitor.

 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide