Contorizare


Contoare montate pe branşament
Măsurarea cantităţii de apă consumată de către dumneavoastră este realizată cu ajutorul aparatului de măsură – numit şi contor sau apometru – montat pe branşament, în căminul de branşament.
Indicaţiile contorului montat pe branşament stau la baza decontărilor economice dintre dumneavoastă şi Compania AQUASERV. Montarea contorului pe branşament se poate face exclusiv de către angajaţii companiei.
Orice intervenţie asupra contorului este interzisă, putând afecta grav, atât cantitativ, cât şi calitativ furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă. În cazul în care căminul este situat pe proprietatea dumneavoastră aveţi obligaţia să păstraţi intactă integritatea contorului, inclusiv sigiliile: metrologic, de montaj şi by-pass. Ruperea sigiliului de by-pass este permisă numai în caz de incendiu. În acest caz, aveţi obligaţia de a solicita resigilarea contorului în termen de 24 de ore. În caz contrar, acţiunea este considerată alimentare clandestină cu apă (link Întreruperea serviciilor pentru consum clandestin).
În cazul contoarelor aflate pe proprietatea dumneavoastră aveţi obligaţia de a asigura accesul la contor (indiferent dacă este al dumneavoastră sau al unui al consumator) în condiţii de igienă şi de securitate, să permiteţi citirea contorului, verificarea integrităţii contorului, demontarea contorului în vederea verificării metrologice, inclusiv pentru sistarea furnizării alimentării cu apă.
 


Metode de citire a contoarelor
În funcţie de metoda de afişare a cantităţii de apă măsurate, contoarele de apă pot fi cu citire directă sau cu citire la distanţă. De aceste informaţii trebuie să ţineţi cont atunci când doriţi să citiţi dumneavoastră contorul, dacă aveţi îndoieli asupra corectitudinii citirii de către angajaţii noştri sau dacă aţi optat pentru transmiterea lunară a indexului.
 


Contoare cu citire directă
Cantitatea de apă măsurată este dată de indicaţia cadranului dreptunghiular, în mc întregi. Indicaţiile cadranelor circulare se citesc ca şi în cazul contoarelor cu citire indirectă. Aceste cadrane indică zecimale şi servesc doar la etalonarea contoarelor. Steluţa roşie indică trecerea apei prin contor.
Exemplu: cantitate măsurată: 1713 mc


Contoare cu citire la distanţă
Cantitatea de apă măsurată este dată de indicaţia cadranului dreptunghiular, în mc întregi şi litrii (după virgulă). Spre deosebire de contoarele cu citire directă acestea se citesc de la distanţă şi au o clasă de precizie superioară, respectiv R800.


Verificarea contoarelor la scadenta metrologica
Pentru a asigura funcţionarea corectă a contoarelor montate pe branşament, acestea sunt supuse unor verificări periodice. Verificările la scadenţă metrologică sunt realizate din 5 în 5 ani, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin grija S.C. Compania AQUASERV S.A., pe standuri de verificare autorizate şi verificate de către Biroul Român de Metrologie Legală.
 


Diferente intre indicatiile contoarelor
În cazul în care locuiţi într-un condominiu de tip bloc de locuinţe sau într-o curte comună, uneori puteţi să constataţi diferenţe între suma cantităţilor de apă înregistrate de repartitoarele montate în apartamente şi cantităţile înregistrate de contorul de pe branşament.
Aceste diferenţe pot fi determinate de:
·Diferenţele de clasă de precizie: Contoarele de pe branşament au clasa B de precizie, în timp ce repartitoarele din apartamente au clasa A de precizie (mai accesibile la preţ, dar de precizie mai redusă). Un repartitor din clasa A de precizie este conceput şi garantat de către constructor pentru a porni înregistrarea de la un debit de 60 l/oră, cel de clasă B de la 30 l/oră (pierderi de apă prin garnituri neetanşe ale robinetelor sau ale rezervoarelor WC). Rezultă că orice consum dintr-un apartament care este mai mic de 60 l/oră nu este înregistrat de repartitorul interior, dar este înregistrat de contorul de pe branşament.
·Simultaneitatea mai multor pierderi mici: În cazul fericit în care aparatele de măsură din apartamente au aceeaşi precizie cu cel al contorului montat pe branşament, diferenţele pot apărea din simultaneitatea mai multor pierderi mici, neînregistrate de aparatele de măsură din apartamente, dar înregistrate de contorul principal.
·Montarea incorectă a aparatelor de măsură din apartamente: Aparatele de măsură montate incorect – vertical, înclinate sau cu cadranul într-o parte pentru aparate de măsură care funcţionează numai în poziţie orizontală cu cadranul în sus, nu mai indică toată cantitatea de apă înregistrată de contorul de pe branşament.
·Pierderile din reţeaua interioară: Unele pierderi sunt situate după contorul de pe branşament, înainte de repartitoarele individuale. Pierderile de apă pe instalaţiile interioare (în susolul blocului sau în curtea comună) pot fi semnificative şi nedetectabile cu ochiul liber (în cazul în care apa scursă intră în canalizare sau în pământ) şi sunt înregistrate de contorul de pe branşament.
·Citirea în diferite momente ale aparatelor de măsură: Decalajul în timp dintre citirea contorului de branşament şi citirea repartitoarelor din apartamente poate determina diferenţe între cantităţile citite.
·Consumuri abuzive sau necontorizate ale unor locatari: Există locatari care alterează intenţionat înregistrarea aparatului de măsură, sau nu supun aparatele de măsură verificărilor metrologice periodice, ceea ce reprezintă dovada obligatorie pentru buna funcţionare a acestora. Totodată, există şi posibilitatea ca, din diverse motive, mecanismele aparatelor de măsură să se blocheze.
În concluzie, se poate afirma că aparatele de măsură montate în apartamente au doar rolul de repartitoare orientative de consum pentru obiecte sanitare şi nu sunt un indicator exact al consumului pe apartament şi ca urmare nu pot sta la baza decontărilor economice dintre utilizatori şi furnizorul de servicii.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide