Contractare


În conformitate cu prevederile legale furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare / prestare. Deasemenea vă recomandăm să consultaţi şi condiţiile precontractuale, care se regăsesc pe cererea de încheiere contract, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34 / 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu operatorul regional Compania AQUASERV S.A. Târgu Mureş.


Pentru Incheiere contract online urmați urmatorii pași:
Pasul 1. Descarcați cererea de contract 
Pasul 2. Completați și semnați cererea
Pasul 3. Transmiteți cererea scanată împreună cu actele de pe versoul cererii la adresa client--aat--aquaserv.ro
Pasul 4. Veți primii contractul semnat de catre reprezentantii Aquaserv pe adresa de email a dvs.
Pasul 5. Printați, semnați, scanați din nou si retransmiteți prin mail varianta semnata iar prin posta originalul.


Incheiere contract
Pot beneficia de serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de Compania AQUASERV S.A., pe bază de contract, persoanele fizice sau juridice, de pe aria de operare a companiei, proprietari sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, cu punct de consum propriu (contorizat separat la nivel de branşament) şi/sau racordat la sistemul de canalizare.
Pot încheia contracte pentru serviciile de apă şi canalizare:
     • agenţii economici
     • instituţiile publice
     • utilizatorii casnici – individuali sau constituiţi în asociaţii de proprietari / locatari
 Contractul se încheie pentru acei utilizatori care:
     • execută branşament nou
     • execută separare de consum pe un branşament existent
     • preiau un punct de consum de la un alt utilizator cu contract
Puteţi solicita încheierea unui contract la Centrul de relaţii cu clienţii, personal sau prin corespondenţă, prin completarea unei cereri tip şi depunerea documentelor însoţitoare trecute pe cerere.
În cazul în care solicitaţi preluarea unui punct de consum de la un alt utilizator, cererea de contract trebuie să fie însoţită de cererea de reziliere a contractului de către vechiul titular al punctului de consum (formulare).
Semnarea contractului se face personal, de către titularul contractului sau reprezentantul legal al acestuia, la Centrul de relaţii cu clienţii , pe bază de act de identitate.
Termenul încheierii unui contract nou este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

Modificare contract
Puteţi solicita modificarea contractului oricând, în cazul în care elementele dumneavoastră de identificare sau datele de identificare a imobilului, consemnate în contract (adresă domiciliu / sediu, cont bancar, nume reprezentant legal) s-au schimbat. Aveţi obligaţia de a informa Compania AQUASERV, în termen de 15 zile lucrătoare, despre orice modificare de această natură, prin depunerea unei cereri scrise însoţite de actele doveditoare.
Modificarea contractului se face prin întocmirea unui act adiţional la contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Puteţi solicita modificarea contractului la Centrul de relaţii cu clienţii , personal sau prin corespondenţă.
Semnarea actului adiţional se face personal, la la Centrul de relaţii cu clienţii .
Termenul modificării unui contract este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii actelor doveditoare.

Reziliere contract
Puteţi solicita oricând rezilierea contractului de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Rezilierea contractului este condiţionată de achitarea tuturor obligaţiilor de plată faţă de Compania AQUASERV:
• sold
• penalităţi de întârziere la plată
• penalităţi de deversare (agenţi economici)
• orice despăgubiri datorate.
Puteţi solicita rezilierea contractului la Centrul de relaţii cu clienţii, personal sau prin corespondenţă prin completarea unei cereri tip (cerere de reziliere).
Compania AQUASERV poate solicita rezilierea contractului în următoarele situaţii:
a) la 30 zile calendaristice de la suspendarea contractului pentru unul din următoarele cazuri:
• dacă nu achitaţi factura inclusiv majorările în termen de 60 de zile calendaristice de la emiterea facturii
• nu v-aţi remediat avariile interioare
• nu respectaţi condiţiile de calitate a apelor deversate conform NTPA 002 şi NTPA 001, timp de 3 luni consecutiv (agenţi economici)
• nu achitaţi penalităţile de întârziere la plată, penalităţile de deversare cât şi alte despăgubiri datorate companiei
• pentru orice alte obligaţii contractuale nerespectate de către dumneavoastră
b) în cazul refuzului dumneavoastră de a încheia un contract nou, ori de a perfecta sau reactualiza contractul existent în condiţiile modificării reglementărilor sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia

Modele contracte de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare
Contract apa_canal_Persoane fizice_model.pdf
Contract apa_canal_Persoane juridice _model.pdf
Anexa 1 contract de furnizare prestare pers-fizice_model.pdf
Anexa 1 contract de furnizare prestare pers-juridice_model.pdf
Anexa 1 desfundare canal_model.pdf
Anexa 2 contract furnizare prestare pers fizice_model.pdf
Anexa 2 contract furnizare prestare pers juridice_model.pdf
Anexa 3 contract de furnizare prestare pers fizice_model.pdf
Anexa 3 contract de furnizare prestare pers-juridice_model.pdf

 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide