Momente importante


Compania AQUASERV S.A.
Furnizor de civilizaţie!

Momente importante în istoria AQUASERV
1 iulie 1998
•R.A. AQUASERV se desprinde din R.A.G.C.L.   Tîrgu-Mureş, domeniul de activitate al noii societăţi fiind producerea şi distribuirea apei potabile, colectarea şi tratarea apelor uzate.
2000
•AQUASERV câştigă următoarele finanţări internaţionale:
-Din partea guvernului olandez pentru două proiecte, Apă Potabilă şi Ape Uzate, în cadrul cărora la Uzina de Apă se pun în funcţiune noile pompe cu eficienţă crescută, iar la Staţia de Epurare este pus în funcţiune generatorul electric pe biogaz. 
-Pentru proiectul EcoLinks din partea USAID, care vizează controlul şi reducerea pierderilor de apă pe reţea.
2001
•AQUASERV obţine o finanţare nerambursabilă în valoare de 20,9 mil. euro din partea UE. Valoarea totală a investiţiilor care se vor realiza este de 28 mil. euro. Diferenţa de 7 mil. euro va fi acoperită prin contractarea unui credit BERD.
2002
•Este semnat la Bucureşti, Memorandumul de finanţare a măsurii ISPA - Tîrgu-Mureş, având ca scop îmbunătăţirea calităţii apei potabile şi a serviciilor furnizate de către AQUASERV.
2003
•Se semnează contractul de împrumut cu BERD în valoare de 7 mil. Euro 
•Se reorganizează regia fiind adoptată o structură organizatorică bazată pe procese.
•Se obţine licenţa de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, AQUASERV fiind prima companie care depune documentaţia de licenţiere. 
•AQUASERV este primul operator care obţine acreditarea din partea RENAR a Laboratorului de apă potabilă.
2004
•Este inaugurat modernul Centru de Relaţii cu Clienţii al companiei.
2005
•În cadrul programului ISPA încep lucrările de modernizare la Uzina de Apă din Tîrgu-Mureş şi este semnat contractul pentru reabilitarea Staţiei de Epurare
2006
•R.A. Aquaserv se transformă în S.C. Compania AQUASERV S.A., care este rezultatul asocierii Consiliului Judeţean Mureş cu localităţile Tîrgu-Mureş, Sighişoara, Reghin, Luduş, Târnăveni, Iernut şi Cristuru Secuiesc.
•În cadrul programului ISPA se semnează contractul pentru extinderea sistemului de canalizare şi managementul apelor pluviale în Tîrgu-Mureş.
•Compania AQUASERV devine Operator Regional.
•Se obţine licenţa de operare clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare.
•Se încheie Contractele de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi  canalizare din localităţile Tîrgu-Mureş, Sighişoara, Luduş, Târnăveni, Iernut şi Cristuru Secuiesc.
2007
•Compania AQUASERV începe operarea sistemelor de apă şi canalizare din oraşele Sighişoara, Târnăveni, Luduş şi Iernut din judeţul Mureş, respectiv Cristuru Secuiesc din judeţul Harghita.
•Este implementat Sistemul de Management Integrat, Calitate – Mediu - Sănătate şi Securitate Ocupaţională, conform standardelor internaţionale de referinţă, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2004. Sistemul de Management este certificat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii - SRAC.
•La Tîrgu-Mureş se desfăşoară lucrările de extindere a reţelei de canalizare cu 28 de km, în cadrul proiectului ISPA. La finalizarea acestor lucrări acoperirea oraşului cu reţea de canalizare va ajunge la 99%.
•Au loc lucrări de modernizare şi extindere a reţelei de alimentare cu apă potabilă, cu peste 17 km.
2008
•Începând cu luna iunie 2008, Compania AQUASERV îşi extinde operarea şi în 42 de localităţi rurale din judeţul Mureş, alături de oraşele Tîrgu-Mureş, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc. 
•Anul 2008 marchează debutul unei noi etape în dezvoltarea Companiei AQUASERV, care pregăteşte în această perioadă, accesarea fondurilor UE destinate sectorului apă potabilă / canalizare. 
2009
•Este realizată reabilitarea si modernizarea laboratorului de analize apă potabilă, de la  Uzina de apa din Tîrgu-Mureş
•Sunt înlocuite conductele de apă pe unele străzi din Tg.-Mureş: Dâmbul Pietros, Aleea Cornisa, str. N. Balcescu şi în zona celor două rezervoare de 5000 mc din Valea Rece
•Are loc extinderea reţelei de apă pe 24 de strazi din municipiul Tg.-Mureş 
2010
•Este semnat contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, între Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară (ADI) AQUA Invest Mureş şi Compania AQUASERV S.A., în cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mures”, finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu.
•Sunt finalizate lucrările de execuţie pentru construcţia şi reabilitarea Staţiilor de Pompare din cadrul Componentei C – Extinderea reţelei de canalizare şi îmbunătăţiri ale managementului apelor pluviale. Această lucrare reprezintă una din componentele majore a Programului ISPA.
•Are loc recepţia la terminarea lucrărilor de reabilitare ale Staţiei de Tratare Ape Uzate, una din componentele majore a Programului ISPA, prin care S.C. Compania AQUASERV S.A. beneficiază de finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi a serviciilor prestate locuitorilor judeţului şi nu numai. Astfel, prin îmbunătăţirea calităţii apei epurate, se reduce gradul de poluare a râului Mureş.
•Începând din data de 1 martie 2010, serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din localitatea Reghin sunt furnizate de către operatorul regional S.C. Compania AQUASERV S.A. – Sucursala Reghin. Contractul de concesionare a operării reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din Reghin, în lungime de aproximativ 90 de km – apă potabilă şi 70 de km – canalizare, a fost semnat în data de 26 februarie de către preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, dna. Lokodi Edit Emőke în numele Consiliului Local Reghin şi de către directorul general al Compania AQUASERV S.A. dl. Sergiu Horobeţ.
•Este finalizată aplicaţia de accesare a fondurilor europene, în valoare de peste 110 milioane de euro, în cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mures”, finanţat prin Programul Operational Sectorial de Mediu. Care urmează să fie investiţii în infrastructura de apă/canal din întreaga zonă de operare a Compania AQUASERV S.A.
2011
•Compania AQUASERV S.A. semnează în data de 8 martie 2011, Contractul de Finanţare aferent proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş.
•Finanţarea în valoare de 111 milioane de euro, provenită de la Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu, gestionat de Ministerul Mediului, va fi utilizată pentru modernizarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din aria de operare a Compania AQUASERV S.A.
•Acest proiect care urmează să fie implementat de către operatorul regional Compania AQUASERV, reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum din judeţul Mureş, în domeniul serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, finanţarea europeană urmând să contribuie la creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, până la nivelul celor din UE.
2016
Cifre cheie:
•Lungimea sistemelor de alimentare cu apă potabilă - 1360 km
•Lungimea sistemelor de canalizare - 866 km
•Numărul locuitorilor şi agenţilor economici deserviţi – aprox. 300.000
•Cifra de afaceri netă (2015) - 86.273.905 lei
•Număr de angajaţi - 799
•Cantitatea de apă potabilă facturată anual (2015) - 16 milioane m3
•Cantitatea de apă uzată facturată anual (2015) – 17 milioane m3

Descarca borşura Casa Apei.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide