Viziune - Misiune


 VIZIUNE
- Ne definim ca un operator în domeniul apei potabile şi al apelor uzate pe o arie lărgită de operare şi urmărim ca performanţele noastre operaţionale şi financiare să ne recomande ca o companie competitivă pe piaţa serviciilor publice de apă şi canalizare din Uniunea Europeană.
DECLARAŢIE DE MISIUNE
- Prioritatea noastră este satisfacerea cerinţelor clienţilor iar succesul companiei noastre depinde de creşterea calităţii şi lărgirea serviciilor oferite.
- Ne preocupă asigurarea unui grad ridicat de profesionalism al angajaţilor fapt pentru care ne declarăm responsabili, fără discriminare.
- Ţintim spre excelenţă şi construim viitorul companiei în sensul prosperităţii, stabilităţii şi dezvoltării printr-un management performant.
- Integrându-ne în mediul extern, suntem responsabili pentru conservarea şi protecţia mediului înconjurător, în beneficiul comunităţii.
OBIECTIVELE STRATEGICE
- Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei prin extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către clienţi
- Optimizarea permanentă a costurilor productive şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerut de consumatori să se facă cu costuri minime
- Prioritizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare cu scopul de a exploata o infrastructură fiabilă de apă şi canal
- Creşterea calităţii vieţii prin furnizarea unor produse şi servicii conform standardelor europene în vigoare
- Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse
- Maximizarea potenţialului resurselor umane
- Asigurarea securităţii în muncă a tuturor angajaţilor şi a altor părţi interesate
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ semnificativ asupra mediului şi preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice
 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide