Apă


Cerintele generale Compania Aquaserv - retele alimentare cu apa.pdf

Cerinte generale Compania Aquaserv - statii ridicare presiune.pdf

Cerinte electrice Compania Aquaserv.pdf

Lungimea sistemelor de alimentare cu apă potabilă operate de către Compania AQUASERV S.A. însumează 1360 de km, prin care este furnizată apă potabilă către aproximativ 300.000 de clienţi, iar cantitatea de apă potabilă facturată anual (2015), este de 16 milioane m3.

Compania AQUASERV monitorizează continuu calitatea apei potabile, începând cu procesul de tratare şi până la robinetele consumatorilor. De la râu şi până la robinetul dumneavoastră, trecând prin uzinele de tratare şi sistemele de distribuţie, apa este permanent supravegheată.
Frecvenţa şi punctele de prelevare în vederea efectuării analizelor sunt stabilite în baza  Programului de monitorizare de control apă potabilă, pe zone de distribuţie pentru toata aria de operare, avizat anual de Direcţiile de Sănătate Publică a judeţelor din raza de operare.
Locul de prelevare al probelor de apă potabilă:
•conducta de refulare spre reţeaua de distribuţie, pentru apa potabilă produsă
•căminele de branşament, pentru apa potabilă distribuită
•robinet rezervoare înmagazinare
Analizele fizico-chimice ale apei potabile sunt efectuate de către Laboratorul Analize Apă Potabilă al Companiei AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş, înregistrat la Ministerul Sănătăţii şi acreditat pentru efectuarea acestui tip de analize, precum şi de către Direcţiile de Sănătate Publică a judeţelor din raza de operare.

Sursa de apă
Pentru producerea apei potabile se utilizează apă brută – sursă naturală de suprafaţă. Calitatea apei potabile produse, tehnologia de tratare, cantităţile de reactivi şi energie utilizate în procesele de tratare-dezinfecţie depind de calitatea sursei (gradul de poluare) utilizate.

Procesul de tratare
După captare, apa brută este supusă unor procese chimice complexe de tratare şi purificare, utilizând tehnologii modernizate continuu. Calitatea apei pe parcursul tuturor etapelor procesului de tratare este atent monitorizată 24 din 24 ore.

Monitorizarea calităţii apei
Analizele de calitate a apei efectuate de Laboratorul de apă potabilă al Companiei AQUASERV în vederea certificării potabilităţii, sunt efectuate în conformitate cu Legea 458/2002 republicată în 2011 şi Legea 311/2004, legislaţii aliniate la cerinţele directivei cadru UE 98/83/EC/1998 a Consiliului Uniunii Europene– privind Calitatea apei potabile.
Laboratorul Companiei AQUASERV S.A. dispune de personal calificat şi este dotat cu aparatură modernă şi aplică metode de lucru conform celor mai noi standarde în domeniu. De asemenea, laboratorul are dezvoltat un sistem intern de control permanent al calităţii rezultatelor încercărilor, prin validări primare şi secundare.
Laboratorul de Apă Potabilă AQUASERV este înscris în Registrul Laboratoarelor înregistrate la Ministerului Sănătăţii pentru efectuarea monitorizării de control în cadrul controlului oficial al calităţii apei potabile, începând cu 09.06.2006. Recunoaşterea permanentă a competenţei s-a realizat în urma participării la teste interlaboratoare internaţionale şi prin acreditarea laboratorului.

Verificarea calităţii apei
Verificarea calităţii apei potabile produse şi distribuite este efectuată de către Direcţiile de Sănătate publică a judeţelor din aria de operare, în baza Planului de monitorizare de audit. Direcţiile de Sănătate Publică verifică calitatea apei potabile la robinetul consumatorului.

Informarea consumatorilor
Scopul monitorizării de control este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile produse şi distribuite şi despre eficienţa tehnologiei de tratare, în scopul determinării conformităţii - apa potabilă este corespunzatoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin lege.
Compania AQUASERV S.A. comunică rezultatul monitorizării calităţii apei potabile distribuite în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, rezultatele fiind postate pe siteul www.aquaserv.ro.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide