Formulare


Angajament de plată Descarcă


Documente necesare pentru branșarea/racordarea la rețelele de apă/canalizare și contractarea serviciilor

Cerere branşare la reţeaua de apă / reţeaua de canalizare descarca

Cerere încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă potabilă şi canalizare pentru agenţi economici – contract nou descarcă

Cerere încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă potabilă şi canalizare asociaţii de proprietari / locatari – contract nou descarcă

Cerere încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă potabilă şi canalizare pentru consumatori casnici – contract nou descarcă

Cerere încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă potabilă şi canalizare pentru instituţii publice – contract nou descarcă

Informaţii precontractuale pentru serviciile de furnizare apă potabilă şi de canalizare descarcă

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Documente necesare pentru separarea de consum

Cerere separare punct consum apă descarca

Cerere încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă potabilă şi canalizare pentru consumatori agenţi economici - contract nou descarcă.

Cerere încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă potabilă şi canalizare pentru asociații de proprietari/locatari - contract nou descarcă

Cerere încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă potabilă şi canalizare pentru consumatori casnici - contract nou descarcă

Cerere încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă potabilă şi canalizare pentru instituții publice - contract nou descarcă

Informaţii precontractuale pentru serviciile  de furnizare apă potabilă și de canalizare descarcă

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Documente necesare pentru transcrierea contractului de furnizare

Cerere rezilierea contractului de furnizare a serviciilor de apă potabilă descarcă

Cerere încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă potabilă şi canalizare pentru consumatori casnici – preluare punct de consum descarcă

Cerere încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă potabilă şi canalizare pentru consumatori agenţi economici – preluare punct de consum descarcă

Informaţii precontractuale pentru serviciile  de furnizare apă potabilă și de canalizare descarcă

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Documente necesare pentru reactualizarea contractului de furnizare

Centralizator documente contract nou apa canal consumatori casnici descarca


Documente necesare pentru încheierea unui contract de desfundare canale interiore

Cerere încheiere contract de desfundare canale interioare menajere descarcă

Informaţii precontractuale pentru serviciile de desfundare canal menajer descarcă

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Documente necesare pentru diverse solicitări legate de facturare și contorizare

Cerere sistare temporară furnizare apă descarcă

Cerere redeschidere alimentare cu apă descarcă

Minută de defalcare consum descarcă

Cerere modificarea modului de stabilire a consumului facturat decarca

Cerere citire contor descarcă

Cerere înlocuire contor deteriorat descarcă

Cerere stornare cantităţi de canal facturate descarcă

Cerere eşalonare plată descarcă

Cerere verificare contoare în scadenţă metrologică descarcă

Cerere reparare şi/sau verificare metrologică contoare descarca


Documente necesare pentru serviciile de emitere avize

Cerere emitere / reactualizare aviz descarcă

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal descarca


Documente necesare pentru alte solicitări/declarații/reclamații

Formular reclamaţie descarcă

Cerere extindere reţea publică de alimentare cu apă / canalizare descarca

Declaraţie finalizare lucrări pe instalaţia interioară şi executare lucrări pe pavaje şi terasamente descarca

Cerere retragere din contract descarcă

Cerere încheiere contract servicii colaterale descarcă

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide