Licitații


ANUNŢ PUBLIC
“COMPANIA AQUASERV S.A., cu sediul în Târgu Mureş, strada Kos Karoly nr. 1, telefon 0265-208800, anunţă depunerea documentaţiei, întocmită conform O 1798/2007 al MMDD, la Agenţia de Protecţia Mediului Mureş, în vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul: Sistem hidroedilitar Târnăveni, județul Mureș. 
Activitatea constă în captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile şi este derulată de către Compania Aquaserv SA – Sucursala Târnăveni.
Informaţii privind influenţa activităţii asupra mediului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 900-1500 și marți – vineri între orele 900-1200. 
Observaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare ale semnatarului, în zilele de luni, între orele 900-1500 și marți – vineri între orele 900-1200, la sediul APM, în termen de 10 zile de la publicare”.

Compania AQUASERV S.A.


ANUNŢ PUBLIC
„COMPANIA AQUASERV SA, titular al investiției „Extindere rețele de apă potabilă pe străzile Între Huli (DN14) și cartier Aurel Vlaicu Reabilitare în municipiul Sighișoara din cadrul proiectului MS-SG&CS-RB-03/R-Sighișoara/ Cristuru Secuiesc - Reabilitare conducte de aducțiune, extindere rețele de apă potabilă și canalizare, stație de pompare apă potabilă, stații de pompare  apă uzată și conducte de refulare”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Mediu Mureş: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, pentru proiectul de investiții „Extindere rețele de apă potabilă pe străzile Între Huli (DN14) și cartier Aurel Vlaicu Reabilitare în municipiul Sighișoara din cadrul proiectului MS-SG&CS-RB-03/R-Sighișoara/ Cristuru Secuiesc - Reabilitare conducte de aducțiune, extindere rețele de apă potabilă și canalizare, stație de pompare apă potabilă, stații de pompare  apă uzată și conducte de refulare” propus a fi realizat în județul Mureș, localitatea Sighișoara, str. Cartier Venchi – zona Între Huli, C. Aurel Vlaicu. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş str. Podeni nr.10,  în zilele de: luni între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”
01.11.2019

Compania AQUASERV S.A.


ANUNŢ PUBLIC
“COMPANIA AQUASERV S.A., cu sediul în Târgu Mureş, strada Kos Karoly nr. 1, telefon 0265-208800, anunţă depunerea documentaţiei, întocmită conform O 1798/2007 al MMDD, la Agenţia de Protecţia Mediului Mureş, în vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul: Sistem de alimentare cu apă a comunelor Cristeşti, Ungheni, Sângeorgiu de Mureş, Ernei, Ceuaşu de Câmpie, Mădăraș, Şincai, Crăiești, Râciu, Pogăceaua, Band, Sânpetru de Câmpie, Sărmașu, Corunca, Livezeni – județul Mureș și Silivașu de Câmpie și Urmeniș – județul Bistrița. 
Activitatea constă în alimentarea cu apă potabilă şi este derulată de către Compania Aquaserv.
Informaţii privind influenţa activităţii asupra mediului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 900-1500 și marți – vineri între orele 900-1200. 
Observaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare ale semnatarului, în zilele de luni, între orele 900-1500 și marți – vineri între orele 900-1200, la sediul APM, în termen de 10 zile de la publicare”.

Compania AQUASERV S.A.


ANUNŢ PUBLIC
“COMPANIA AQUASERV S.A., cu sediul în Târgu Mureş, strada Kos Karoly nr. 1, telefon 0265-208800, anunţă depunerea documentaţiei, întocmită conform O 1798/2007 al MMDD, la Agenţia de Protecţia Mediului Mureş, în vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul: Sistem de colectare ape uzate din comunele Sângeorgiu de Mureş, Ernei, Cristeşti, Corunca, Livezeni şi Şincai, județul Mureș. 
Activitatea constă în colectarea apelor uzate şi este derulată de către Compania Aquaserv.
Informaţii privind influenţa activităţii asupra mediului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 900-1500 și marți – vineri între orele 900-1200. 
Observaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare ale semnatarului, în zilele de luni, între orele 900-1500 și marți – vineri între orele 900-1200, la sediul APM, în termen de 10 zile de la publicare”.
Compania AQUASERV S.A.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide