Informatii de interes public si rapoarte


Informaţii publice
Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la orice informaţii de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.
Prin informaţie de interes public se inţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public, COMPANIA AQUASERV SA a desemnat următoarele persoane cu responsabilităţi în acest domeniu:
Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public:
Dodiţă Farcaş Daniel – Şef Serviciu Relaţii Externe
Telefon: 0265 – 208.888
E - mail: client@aquaserv.ro
Responsabil cu informarea presei:
Tomuleţiu Nicolae – Coordonator comunicare şi relaţii publice - Serviciul Relaţii Externe
Telefon: 0265 – 208.888
E - mail: presa@aquaserv.ro

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea COMPANIA AQUASERV SA puteti trimite o cerere, conform formularelor de mai jos, pe adresa str. Kós Károly nr.1, municipiul Tîrgu Mureş, judeţul Mures, cod poştal 540297, sau prin poştă electronică la adresa client@aquaserv.ro.

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă, conform formularelor de mai jos, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 şi Legea nr. 144/2016 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Cerere informaţii de interes public

Reclamatie privind nefurnizarea informatiilor de interes public

Reclamatie privind nefurnizarea informatiilor de interes public in termenul legal

Rapoartele privind aplicarea Legii nr. 544 / 2001

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2020

Buletine informative

BULETIN INFORMATIV 2019
INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
comunicate din oficiu de COMPANIA AQUASERV SA
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Buletin informativ 2019

BULETIN INFORMATIV 2018
INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
comunicate din oficiu de COMPANIA AQUASERV SA
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Buletin informativ 2018

BULETIN INFORMATIV 2017
INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
comunicate din oficiu de COMPANIA AQUASERV SA
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Buletin informativ 2017

BULETIN INFORMATIV 2016
INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
comunicate din oficiu de COMPANIA AQUASERV SA
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Buletin informativ 2016

BULETIN INFORMATIV 2015
INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
comunicate din oficiu de COMPANIA AQUASERV SA
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Buletin informativ 2015

BULETIN INFORMATIV 2014
INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
comunicate din oficiu de COMPANIA AQUASERV SA
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Buletin informativ 2014


BULETIN INFORMATIV 2013
INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
comunicate din oficiu de COMPANIA AQUASERV SA
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Buletin informativ 2013


BULETIN INFORMATIV 2012
INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
comunicate din oficiu de COMPANIA AQUASERV SA
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Buletin informativ 2012

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide