Licențe/Autorizații


Licenţa de operare

Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 255/28.05.2021 a aprobat eliberarea Licenţei nr. 5367/28.05.2021 pentru COMPANIA AQUASERV SA, licenţă clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, valabilă 5 ani de la data eliberării.

Începând cu luna august 2007 Compania AQUASERV operează pe baza unui Sistem de Management Integrat, Calitate-Mediu-Sanătate şi Securitate Ocupaţională, conform standardelor internaţionale de referinţă, ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2008. Sistemul de Management a fost certificat de către prestigiosul organism de certificare, Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii - SRAC.

Politica în domeniul calitate – mediu – securitate şi sănătate ocupaţională      
Noi, Compania AQUASERV S.A., dorim să ne îmbunătăţim continuu performanţele în domeniul furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare prin controlul proceselor în toate etapele producerii şi distribuţiei apei potabile, a colectării şi epurării apelor uzate. Ne desfăşurăm activităţile având în centrul atenţiei  organizaţia şi contextul ei, înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate.

În acest scop ne angajăm să realizăm următoarele obiective generale:
• asigurarea că politica şi obiectivele sunt compatibile cu direcţia strategică a organizaţiei;
• creşterea încrederii şi satisfacţiei clienţilor şi a comunităţii privind întreaga noastră prestaţie prin furnizarea, în permanenţă, a serviciilor şi produselor de calitate, cu un consum minim de resurse naturale, protejând mediul înconjurător şi asigurând un mediu de muncă sănătos;
• respectarea prevederilor legislaţiei şi a reglementărilor în vigoare, aplicabile domeniului nostru de activitate, inclusiv aspectelor de mediu şi de securitate şi sănătate ocupaţională generate de activităţile noastre;
• determinarea problemelor interne şi externe care pot influenţa SMI – condiţii de mediu/SSM care pot afecta sau care pot fi afectate de activităţi, produse, servicii: climat, calitatea aerului, calitatea apei, utilizarea solului, contaminare, disponibilitatea resurselor, biodiversitate, contextul extern (cultural, social, politic, tehnologic, economic, legal);
• reducerea consumurilor de resurse naturale şi valorificarea la maxim a resurselor energetice proprii;
• îmbunătăţirea managementul deşeurilor rezultate din activităţile noastre, acordând o atenţie deosebită managementului nămolului rezultat din procesele de epurare a apelor uzate şi de producere a apei potabile;
• identificarea, ţinerea sub control şi reducerea riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale prin adoptarea măsurilor tehnice, organizatorice şi igienico-sanitare de protecţie a angajaţilor faţă de riscurile de accidentare şi îmbolnăviri profesionale la care sunt expuşi prin natura activităţii desfăşurate;
• încurajarea dezvoltării profesionale şi a performanţelor  angajaţilor noştri prin instruire şi formare profesională, crearea unui cadru stimulativ în acest scop;
• abordarea riscurilor şi oportunităţilor la nivel de companie în funcţie de contextul intern şi extern determinat.

Pentru realizarea obiectivelor politicii vom asigura resursele necesare, vom planifica, menţine şi îmbunătăţi continuu sistemul de management integrat calitate – mediu – securitate şi sănătate ocupaţională, conform cerinţelor standardelor de referinţă aplicabile: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008, analizând anual eficacitatea acestuia.


Referate DSP și Declarații de funcționare pentru sistemele de alimentare cu apă potabilă din aria de operare Compania AQUASERV S.A., conform HOTĂRÂRE nr. 971 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile:

Referat DSP Târgu Mureș

Referat DSP Reghin

Referat DSP Reghin - Bistra

Referat DSP Sighișoara

Referat DSP Sighișoara - Daneș

Referat DSP Târnăveni

Referat DSP Luduș

Referat DSP Luduș - Iernut

Declarație Târgu Mureș

Declarație Reghin

Declarație Sighișoara

Declarație Târnăveni

Declarație Luduș

Declarație Bistra

Declarație Iernut

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide