Politica SMI


Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă

 

Managementul de la cel mai înalt nivel  al Companiei Aquaserv S.A.,  se angajează pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă prin dezvoltarea următoarelor obiective generale:

Creşterea încrederii populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor din aria de operare, în capacitatea Companiei Aquaserv S.A., de a performa în domeniul furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, prin controlul proceselor în toate etapele producerii şi distribuţiei apei potabile, a colectării şi epurării apelor uzate; 

Respectarea şi conformarea cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile tuturor proceselor/subproceselor/activităţilor din companie în domeniul calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă;

Încurajarea dezvoltării profesionale şi a performanţelor  angajaţilor  Companiei Aquaserv S.A.  prin instruire şi formare profesională, crearea unui cadru stimulativ în acest scop;

Protecţia mediului şi prevenirea poluării prin reducerea consumurilor de resurse naturale şi a evacuărilor poluante în mediu prin implementarea POIM;

Prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale, identificarea preventivă şi controlul pericolelor şi riscurilor care pot afecta sănătatea şi securitatea în muncă a salariaţilor şi părţilor interesate;

Abordarea sistematică a riscurilor şi oportunităţilor la nivel de companie în funcţie de contextul intern şi extern determinat;

Asigurarea resurselor umane şi materiale pentru realizarea politicii şi obiectivelor în domeniul calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă;

Obiectivele generale în domeniul SMI sunt corelate cu obiectivele măsurabile şi indicatorii de performanţă stabilite la fiecare nivel şi funcţie relevantă din cadrul companiei, a căror realizare se analizează anual prin analiza efectuată de management;

Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că Politica privind calitatea, mediul, securitatea şi sănătatea în muncă este disponibilă pentru toţi angajaţii societăţii, pentru alte părţi relevante şi pentru public.
           

 

10.06.2022                                                                                              Director general
                                                                                                                  Sipos Levente

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide