Apă meteorică


Modalitatea de calcul a cantitatii de apa meteorica

Conform Art. 8 pct. 2.2 din contractul de furnizare/prestare al S.C. Compania Aquaserv S.A. determinarea cantitatii de apa meteorica, începând cu 01.02.2010, se face conform prevederilor de mai jos:

2.2 Stabilirea volumelor apelor meteorice (pluviale)

(1) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină pentru toate categoriile
de utilizatori, prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna
anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi canalizate, declarate de
utilizatori şi cu coeficienţii de scurgere aprobaţi prin Hotărârea A.G.A A.D.I. Aqua Invest Mureş.

(2) Nedeclararea corectă a suprafeţelor construite şi canalizate care restituie apă pluvială în sistemul
public de canalizare, constituie contravenţie şi se sancţionează.

Formula de calcul este urmatoarea:
Vf = Csp x Scc x Φcc
unde:
Vf – cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare – volum facturat [mc]
Csp – cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de A.N.M [mc/mp]
Scc - suprafaţa totală construită şi canalizată
Φ cc- coeficient de scurgere specific
Φ cc = 1 pentru învelitori de ţiglă, învelitori metalice, etc
Φ cc = 0 pentru incinte şi curţi nepavate, neînierbate

Comunicate A.N.M privind cantitatea de apă meteorica pe anul 2024:

Ianuarie Februarie Martie
Aprilie Mai Iunie
Iulie August Septembrie
Octombrie Noiembrie Decembrie

Comunicate A.N.M privind cantitatea de apă meteorica pe anul 2023:

Ianuarie Februarie Martie
Aprilie Mai Iunie
Iulie August Septembrie
Octombrie Noiembrie Decembrie


 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide