Termene de plată şi majorări de întârziere


Termenul de scadenţă a facturilor este de 15 zile calendaristice de la data emiterii acestora. Termenul de graţie a facturilor este de 30 zile calendaristice de la expirarea termenului de scadenţă, adică 45 zile calendaristice de la emiterea facturii. Pentru facturile achitate în perioada de graţie nu se calculează majorări de întârziere.

 

Pentru sumele neachitate după termenul de graţie se calculează majorări de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform prevederilor legale (0,02% pe zi). Penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei (a 16-a zi de la data emiterii facturii).

 

Exemplu de calcul

Se emite factura în valoare de 50,00 lei, la data de 31 martie 2016.

Data scadentă a facturii este: 15 aprilie 2016.

Dacă factura se achită în data de 13 aprilie 2016 (înainte de expirarea termenului de scadenţă), nu se calculează majorări de întârziere.

Dacă factura se achită în data de 23 aprilie 2016 (după expirarea termenului de scadenţă, dar înainte de expirarea termenului de graţie), nu se calculează majorări de întârziere.

Dacă factura se achită în data de 16 mai 2016 (după expirarea termenului de graţie, respectiv la 31 zile calendaristice de la expirarea termenului de scadenţă), se calculează majorări de întârziere de 0,02% din valoarea facturii pentru 31 zile, adică: 0,31 lei = 31 x (50,00 x 0,0002) lei

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide