Politica SEVESO


Compania Aquaserv S.A. prin procesul tehnologic de producere apă potabilă este sub incidenţa legii 59/2016 care  reglementează măsuri pentru prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

1.Datele  amplasamentului care intră sub incidenţa legii  nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase:
COMPANIA AQUASERV SA - Uzina de apă, str. Apaductului,  nr. 56, Târgu Mureş, jud. Mureş

2. Uzina de apă intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor administrative de punere în aplicare a legii 59/2016 şi se încadrează ca amplasament inferior. În acest sens  S.C. COMPANIA AQUASERV SA a transmis la data de 29.06.2016 la Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă „HOREA“ MUREŞ,  loc. Tîrgu Mureş, str. Horea, nr. 28, jud. Mureş
Garda naţională de mediu, Comisariatul judeţean Mureş,  loc.Tg.Mureş, str.Podeni nr. 10, jud. Mureş, 
Agenţia pentru protecţia mediului Mureş, str.Podeni, nr.10, jud.Mureş, 
notificarea nr. 4577/29.06.2016 conform art. 7 alin. (1) din Legea 59/2016.

3.Activităţi desfăşurate în cadrul amplasamentului;
Producere de apă potabilă. Fluxul tehnologic cuprinde următoarele procese: captarea, deznisiparea, preoxidarea, predecantarea, decantarea, filtrarea pe nisip, ozonizarea, filtrarea pe cărbune activ, dezinfecţia, stocarea şi pomparea apei în sistemul de distribuţie.

4.Substantele periculoase folosite la uzina de apă Tg Mureş sunt:

a) Clor

Fraza de pericol

Clasa de pericol

Categoria de pericol

H330 – Fatal în caz de inhalare

H315 – Provoacă iritarea pielii

H319 – Provoacă iritarea gravă a ochilor

H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii STOT

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic

2

2

 

2

 

3

 

1

H2

H2

 

H2

 

H3

 

E1

 

b) Permanganat de potasiu

Fraza de pericol

Clasa de pericol

Categoria de pericol

 

H272 – Poate creşte intensitatea focului

H302 – Este nociv în caz de înghiţire

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic şi poate provoca efecte adverse pe termen lung

 

2

 

3

 

1

 

 

1

 

P8

 

H3

 

E1

 

 

E1

 

 

c) Acetilena

Fraza de pericol

Clasa de pericol

Categoria de pericol

 
 

H280 – Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire

H220 – Gaz extrem de inflamabil

EUH006 – Exploziv în contact sau fără contactul cu aerul

 

 

1

 

1

 

1

 

 

P2

 

P2

 

P2

 

 

d) Oxigen

Fraza de pericol

Clasa de pericol

Categoria de pericol

 
 

H270 – Poate iniţia sau amplifica arderea; oxidant

H280 – Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire

H281 – Conţine gaz refrigerat; poate cauza arsuri reci sau răniri

 

1

 

 

1

 

 

1

 

P4

 

 

P4

 

 

P4

 

 

e) Ozon

Fraza de pericol

Clasa de pericol

Categoria de pericol

 
 

H315 – Provoacă iritarea pielii

H319 – Provoacă iritarea gravă a ochilor

H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii

H270 – Poate iniţia sau amplifica arderea; oxidant

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic

3

 

2

 

1

 

1

 

1

H2

 

H2

 

H2

 

P4

 

E1

 

 

5.Informaţii generale cu privire la modalităţile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informaţii adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident 
În cazul unor accidente chimice cu scăpari de cantitaţi ce pot pune în pericol integritatea populaţiei, se declanşează alarmarea la dezastre. Alarma acustică la dezastre este: 5 sunete de câte 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde intre ele.
Dacă auziţi o sirenă sau alt semnal de avertizare, urmăriţi la radio sau TV ultimele informaţii sau mesajele transmise de autorităţile din localitatea dvs.
Urmaţi indicaţiile organelor de protecţie civilă. În cazul în care autorităţile decid evacuarea populaţiei, urmaţi rutele recomandate de acestea şi evitaţi scurtăturile, care pot să nu fie sigure. Plecaţi imediat şi luaţi cu dvs. proviziile necesare. Nu părăsiţi locul de adăpostire decât după ce pericolul a trecut, cu avizul organelor de protecţie civilă.
Depărtaţi-vă de locul accidentului şi ţineţi-i pe ceilalţi la distanţă. Ieşirea din zona de acţiune a norului toxic se face perpendicular pe direcţia vântului. Deplasaţi-vă pe înălţimile cele mai apropiate şi evitaţi văile, terenurile joase şi cursurile de apă. Încercaţi să staţi în susul apei, la deal şi contra vântului faţă de locul accidentului.
Încercaţi să nu inhalaţi gaze, aburi şi fum. Dacă este posibil, în timp ce părăsiţi zona, acoperiţi-vă gura cu o batistă umeda.
Dacă vi se cere să rămâneţi în interiorul unei incinte, închideţi ferestrele şi uşile astfel încât substanţele contaminate să nu poată pătrunde. Astupaţi spaţiile de sub uşi şi ferestre cu prosoape umede şi bandă adezivă. Acoperiţi spaţiile din jurul ferestrelor, aparatelor de aer condiţionat, gurilor de aerisire din baie şi bucătărie cu bandă adezivă şi folie de plastic, hârtie cerată sau folie de aluminiu. Închideţi camerele nelocuite, precum zonele de depozitare, uscătoriile şi dormitoarele suplimentare. Închideţi şemineurile. Opriţi sistemele de ventilaţie. Imediat după anunţul de adăpostire în interior, umpleţi căzile sau recipientele mari cu apă..
Nu încercaţi să îngrijiţi victimele unui accident provocat de substanţe periculoase până când substanţa nu este identificată şi autorităţile nu confirmă lipsa pericolului la contactul cu victimele. Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminate şi puneţi-le într-o pungă de plastic. Spălaţi victimele care au intrat în contact cu substanţele chimice, turnând imediat apă rece pe piele sau ochi timp de cel puţin 15 minute, cu excepţia situaţiei în care autorităţile vă sfătuiesc să nu folosiţi apa pentru îndepărtarea unor anumite substanţe implicate.

6.Data ultimei vizite efectuate pe amplasament în conformitate cu art. 20 alin. (5), ultima vizită efectuată pe amplasament de către organele competente a fost în luna martie 2016 şi s-a finalizat cu  Raportul de inspectie SEVESO nr. 204454/22.03.2016. Nu au fost înregistrate neconformităţi

7.Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante

Uzina de apă, str. Apaductului,  nr. 56, Tîrgu Mureş, jud. Mureş
 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide