COMPANIA AQUASERV S.A

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Târgu-Mureş
Cod poştal: 540297,ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.888
Fax: +40-(0)265-210.442

INFORMATII PRECONTRACTUALE PRIVIND SERVICIILE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE în conformitate cu prevederile Legii nr.175/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34 / 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate şi a O.U.G. nr. 34 / 2014 cu operatorul regional Compania AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş

Principalele caracteristici ale serviciilor

Apa potabilă furnizată este apă destinată consumului uman, a cărei parametrii de calitate chimici şi microbiologici corespund prevederilor Legii 458 / 2002.

Presiunea apei asigurate la branşament este de:

 • p = 0,8 bar pentru clădiri de locuit cu parter
 • p = 0,8 bar + 0,45 bar /etaj pentru clădiri de locuit cu etaj

Debitul nominal de apă asigurat este de:

 • Qn = 2,5 m3/h, prin contor având diametrul de Dn = 15 mm
 • Qn = 4.0 m3/h, prin contor având diametrul de Dn = 20 mm
 • Qn = 6,3 m3/h, prin contor având diametrul de Dn = 25 mm
 • Qn = 10.0 m3/h, prin contor având diametrul de Dn = 32 mm

Gradul de asigurare a serviciului de alimentare cu apă este de 98%.

Prin serviciul de canalizare se asigură preluarea apelor uzate menajere şi a apelor industriale preepurate, precum şi a apelor pluviale ale căror parametrii calitativi se încadrează în limitele maxime admise a parametrilor de deversare conform Normativului NTPA 002 / 2002, modificat de H.G. nr. 352 / 2005. Gradul de asigurare a serviciului de colectare a apelor uzate este de 98%.

Identitatea prestatorului de servicii

Compania AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş

Datele de contact ale prestatorului de servicii

 • adresa: 540297 Tîrgu Mureş, Str. Kós Károly nr. 1
 • telefon: 0265-208.888
 • telverde: 08-008-208.888
 • fax: 0265-210.442
 • e-mail: client@aquaserv.ro
 • site: www.aquaserv.ro

Tarife aplicate

 • livrare apă potabilă: 4.10 lei / m3 (inclusiv TVA)
 • canalizare epurare menajeră: 3,44 lei / m3 (inclusiv TVA)
 • canalizare ape pluviale: 0,83 lei / m3 (inclusiv TVA)

Tarifele mai sus menționate sunt cele aprobate potrivit prevederilor legale, la data încheierii contractului. Modificarea tarifelor se face conform prevederilor legale şi este adusă la cunoştinţa utilizatorilor prin mass-media, cu 15 zile înainte de aplicare şi prin factură data și temeiul legal al tarifului aplicat.

Înlocuirea mijlocului de măsurare amplasat într-un cămin pe proprietatea utilizatorului, deteriorat din vina acestuia, se va face numai pe cheltuiala utilizatorului.Costurile înlocuirii contorului sunt în funcţie de tipul de contor şi diametrul acestuia.

Agenţii economici vor achita penalităţi, pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate, conform prevederilor legale, după cum urmează:

Indicatorii monitorizați Valoare admisă Tarif lei/UM
Suspensii totale 350 mg/l 0,025 lei/kg
CBO5 300 mg/l 0,204 lei/kg
CCO-Cr 500 mg/l 1,280 lei/kg
Substanțe extractibile 30 mg/l 2,560 lei/kg
H2S - -
NH4 30 mg/l 7,660 lei/kg

Agenţii economici din categoria poluatori vor achita pe principiul ,, poluatorul plăteşte şi tarife suplimentare pentru serviciile de canalizare-epurare, în funcţie de grupa de risc

Categoria de poluator Tarif, lei/mc, fară TVA
Canalizare-epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi din grupa I de risc 0,48
Canalizare-epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi din grupa II de risc 0,58

Modalităţi de plată

Plata facturilor se poate face prin următoarele modalităţi:

 • în numerar
  • la oricare din locațiile partenere Payzone
  • la oricare magazin cu sigla galbenă PayPoint
  • la casieria Companiei AQUSERV din Tîrgu Mureş, Str. Kós Károly nr. 1
  • la ghişeele subunităţilor poştale ale localităţilor (altele decât Tîrgu Mureş)
  • la sucursalele Băncii BRD- pe baza facturii emise de Compania AQUASERV
  • la rețeua de ghișeu automat ( ATP) și mașină multifunțională ( MFM) al BCR - pe baza facturii emise de Compania AQUASERV
  • la rețeaua de automate de plăți ( Facturel) al Băncii Transilvania- pe baza facturii emise de Compania AQUASERV
  • la rețeaua de automate ROBO BRD- pe baza facturii emise de Compania AQUASERV
  • la ghișeele Unicredit Bank și Banca Românească
  • la magazinele unde există centre de plăți un-doi. Pentru informații suplimentare accesați www.un-doi.ro/consumatori
 • prin card bancar
  • online,prin intermediul contului AquaOnline accesând pagina www.aquaserv.ro
  • prin POS-ul de la casieria sediului Aquaserv
  • la rețeaua ATM al Raiffeisen Bankcu ajutorul cardului Raiffeisen Bank
  • la rețeaua de automate de plăți ( Facturel) al Băncii Transilvania cu ajutorul cardului BT- pe baza facturii emise de Compania AQUASERV
  • la rețeaua de automate ROBO BRD cu ajutorul cardului BRD- pe baza facturii emise de Compania AQUASERV
 • prin transfer bancar*, în conturile Companiei AQUASERV
 • prin servicii de plăţi electronice:
  • Online Banking, Home Banking, Internet Banking
  • Self Bank-uri, cu ajutorul cardului ING
 • prin direct debit la bănci**
  • *ING Bank, Unicredit Bank, BRD, BCR, Banca Românească, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, Trezoreria Tîrgu Mureş **Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, BRD

Durata de valabilitate a contractului

 • nedeterminată*, în cazul în care contractul se încheie cu proprietarul imobilului
 • determinată, în cazul în care contractul se încheie cu chiriaşul imobilului, până la data de valabilitate a contractului de închiriere sau comodat sau în cazul unor situaţii litigioase, până la clarificarea dreptului de proprietate

*Compania AQUASERV poate iniţia recontractoarea în cazul în care se modifică legislaţia care îi guvernează activitatea.

Procedura de soluţionare a reclamaţiilor

Puteţi adresa reclamaţii personal sau printr-un reprezentant:

 • în scris – depus la Centrul de relaţii cu clienţii al companiei din Tîrgu Mureş, Str. Kós Károly nr. 1 sau transmis prin poştă, prin fax la numărul: 0265-210.442, prin e-mail la adresa client@aquaserv.ro
 • verbal, prin telefon la numărul: 0265-208.888 sau 08-008-208.888

Reclamaţiile beneficiază de aceeaşi prioritate, indiferent de obiect, mijlocul sau forma de adresare. Reclamaţiile se soluţionează (data răspunsului scris) în 10 zile calendaristice de la data depunerii. În cazul reclamaţiilor complexe care necesită investigaţii complexe, acest termen se poate prelungi până la 45 zile. În aceste cazuri veţi fi informat asupra decalării termenului şi asupra stadiului în care se află soluţionarea reclamaţiei.

Despăgubiri aplicate şi procedura de acordare a acestora

Compania AQUASERV S.A. acordă despăgubiri, în cazuri justificate, pentru pagubele materiale cauzate de furnizarea necorespunzătoare a serviciilor. Ne rezervăm însă dreptul de a stabili circumstanţele în care vă acordăm aceste depăgubiri şi valoarea acestora.

Dreptul de retragere

Aveţi dreptul de a vă retrage din contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii contractului. Vă puteţi exercita dreptul de retragere printr-o scrisoare transmisă prin poştă la adresa 540297 Tîrgu Mureş, Str. Kós Károly nr. 1, prin fax la numărul 0265-210.442 sau prin e-mail la adresa client@aquaserv.ro.

Pentru retragere puteţi completa formularul standard de retragere, disponibil pe site-ul companiei la adresa www.aquaserv.ro (cod: F-PO-0008-48) sau puteţi transmite orice altă declaraţie neechivocă.

În cazul în care doriţi începerea furnizării / prestării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în perioada de retragere, trebuie să vă exprimaţi această opţiune în mod expres, în cerere.

Consecinţele retragerii

Dacă aţi solicitat începerea furnizării / prestării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în perioada de retragere, vă puteţi exercita dreptul de retragere doar după achitarea contravalorii serviciilor furnizate, în conformitate cu indicaţiille contorului de apă montat pe branşament.


Prezentele informaţii devin parte integrantă a contractului de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.

Declar că am primit un exemplar din prezenta informare.

Declar că sunt de acord să primesc comunicări prin email, SMS, privind serviciile furnizate de Compania Aquaserv:

Data: 2023/09/29
Semnătura şi ştampila:

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide