Investiţii în derulare


 

 

Achiziții echipamente de măsură parametrii sistem; Extindere şi upgradare SCADA

Stadiul  lucrărilor:

• Au fost finalizate și sunt în curs de recepție lucrările la postamentele de beton, montare tablouri electrice și realizarea software PLC la 13 puncte de monitorizare.
• Au fost livrate ți recepționate echipamentele hardware COL Miercurea Nirajului. 
• Sunt în curs de realizare migrarea și upgradarea sistemului SCADA COL Miercurea Nirajului.


Zona Luduș și Câmpie Sud – conductă de aducțiune, Luduș – Grebenișu de Câmpie

Stadiul  lucrărilor:

• Conducta de aducțiune și căminele aferente sunt finalizate în proporție de aproximativ 90%. Au fost făcute inclusiv și probele de presiune. 
• Clădirile celor 3 stații de pompare de pe aducțiune sunt finalizate. Marea parte a echipamentelor au fost livrate și se lucrează la montajul acestora.
• Se lucrează la rețeaua de alimentare cu energie a Stațiilor de Pompare.


Zona Luduș și Câmpie Sud – gospodărie de apă și rețea de distribuție Grebenișu de Câmpie

Stadiul  lucrărilor:

• Rețeaua de transport este finalizată, iar la unul dintre rezervoare au fost turnați pereții. 
• Bazinul de apă tehnologică este finalizat și se toarnă radierul pentru cel de al doilea rezervor.
• Căminele din gospodăria de apă sunt finalizate. 
• Din rețeaua de distribuție sunt executați aproximativ 8 km și în jur de 60 de branșamente.


Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş

Titlul proiectului

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş

Programul operaţional Infrastructura Mare POIM 2014-2020

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

Obiectiv specific:

Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

Denumirea beneficiarului

Compania AQUASERV S.A.

Contract de finanţare

Nr. 31/17.03.2017

Cod SMIS

2014 + 106373

Cod proiect

106373

Rezumatul proiectului

Scopul proiectului

Proiectul vizează continuarea şi finalizarea lucrărilor privind tratarea şi extinderea/reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemelor de colectare şi tratare a apei uzate în localităţile Tîrgu Mureş, Sighişoara, Târnaveni, Miercurea Niraj şi Cristuru Secuiesc, lucrări care au fost începute în cadrul POS Mediu 2007 – 2013.

Proiectul de investiţii se înscrie în cadrul general al Programului Operaţional Infrastructura Mare, Axa prioritara PO3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor şi cuprinde lucrări de extindere şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, colectare, transport şi epurare ape uzate din aria de operare a Operatorului Regional Compania Aquaserv SA, respectiv judeţul Mureş şi parţial judetul Harghita. Proiectul este în concordanţă şi contribuie astfel inclusiv la îndeplinirea obiectivului general al POIM prin dezvoltarea infrastructurii de mediu la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranţa si utilizare eficientă a resurselor naturale.

Proiectul este implementat de către Operatorul Regional COMPANIA AQUASERV SA Tîrgu Mures pentru aglomerările: Tîrgu Mureş, Reghin, Sighişoara,Târnaveni şi Cristuru Secuiesc.

Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare a aducţiunii şi a rezervoarelor de apă din Voiniceni - Sărmaş, sisteme de distribuţie inclusiv staţii de pompare din aglomerările Tîrgu Mureş şi Sighişoara, reabilitarea şi modernizarea staţiilor de tratare a apei din aglomerările Sighişoara şi Cristuru Secuiesc, construirea de noi staţii de tratare a apei potabile în aglomerarea Miercurea Niraj, precum şi reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare apă uzată, inclusiv a staţiilor de pompare din aglomerarea Tîrgu Mureş, respectiv extinderea şi modernizarea a 2 staţii de epurare din aglomerările Reghin şi Târnaveni.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mures şi parţial în judeţul Harghita (prin Cristuru Secuiesc) pentru respectarea obligaţiilor de conformare la Tratatul de aderare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Îmbunătăţirea calităţii apei potabile pentru respectarea normelor UE (Directiva 98/83 / CE);

- Asigurarea unor servicii adecvate de alimentare cu apă şi de colectare/tratare a apelor uzate;

- Creşterea ratei de conectare a populaţiei la reţelele de canalizare/staţiile de epurare a apelor uzate, în scopul de conformare cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane (Directiva 91/271/CEE).

Valoarea totală a proiectului

108.339.000 lei, din care:

- 69.220.505 lei (85%) - finanţare Uniunea Europeană

- 10.586.665 lei - finanţare din bugetul naţional

- 1.628.718 lei - finanţare din bugetul local

- 9.371.302 lei contribuţie beneficiar

- 17.531.810 lei TVA

Perioada de implementare

(conform Contractului de Finantare si a Actului aditional nr.2 din 22.07.2019)

114 luni

Data de începere

01.01.2014

Data de finalizare

(conform Contractului de Finantare si a Actului aditional nr. 2 din 22.07.2019)

30.06.2023 

Locul de implementare a proiectului

Judeţele Mureş şi Harghita

Indicatori fizici estimati

 

Pentru sistemele de alimentare cu apă:

• Extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune: - 12,19 km

• Extinderea si reabilitarea conductelor de aducţiune: - 37,218 km

• Staţii de pompare noi şi reabilitate: - 8 unităţi.

• Rezervoare noi si reabilitate: - 4 unităţi.

• Staţii de tratare apă noi şi reabilitate: - 3 unităţi.

Pentru aglomerările de apă uzată şi canalizare:

• Extindere reţea de canalizare: - 11,026 km

• Reabilitare reţea canalizare: - 5,249 km

• Conducte de refulare noi şi reabilitate: - 1,898 km

• Staţii de pompare noi şi reabilitate: - 6 unităţi

• Staţii de epurare noi şi reabilitate: - 2 unităţi

      Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide