Investiţii în pregătire


Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) este continuatorul POS Mediu 2007-2013 în România şi abordează două din cele cinci nevoi de dezvoltare identificate la nivel naţional: infrastructura şi resursele.  Acest  program are ca obiectiv global: „Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranţă şi utilizare eficientă a resurselor naturale”
În vederea indeplinirii obligaţiilor din Tratatul de Aderare, dar şi pentru a asigura condiţii mai bune de viaţă şi sănătate a populaţiei, POIM va continua politica de regionalizare în sectorul de apă şi apă uzată – demarată prin programele europene de “preaderare” (PHARE, ISPA, SAMTID, SAPARD)/instituţii financiare internaţionale (BERD, BEI, BM, PNUD etc) şi consolidată prin POS Mediu 2007-2013, prin:
•dezvoltarea unor noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce priveşte îmbunătăţirea parametrilor de calitate ai apei şi colectarea şi epurarea apelor uzate urbane în aglomerarile cu peste 2.000 l.e, cele cu peste 10.000 l.e fiind prioritare;
•continuarea implementării  proiectelor fazate, începute în perioada de programare 2007-2013, a căror finalizare se va realiza după 2015.
Strategia de finanţare pentru perioada 2014-2020 vizează cu prioritate consolidarea şi extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013, prin creşterea ariei de acoperire a proiectelor regionale şi preluarea de către Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (constituite în baza HG nr. 855/2008) a localităţilor mai mici.
Obiectivele POIM  se realizeză prin opt Axe Prioritare. Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, continuă conceptele POS Mediu 2007-2013. Obiectivul Specific 3.2. al Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, este ”Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.
INVESTIŢII APĂ POTABILĂ
Propunerile iniţiale de investiţii, conform Listei de Investiţii Prioritare revizia 08 din 201, extras din Master Planul actualizat în 2014, în sistemele de alimentare cu apă, sunt următoarele:

Sistem de alimentare cu apă

Descriere lucrare

Cantitate

UM

Sursa de apă potabilă - STA

Fântânele

Construire staţie de tratare apă, în localitatea Fântânele;

 

Construire aducţiune Fântânele-Bahnea, care cuprinde următoarele UAT-uri: Fântânele,  Bălăuşeri,  Coroisânmartin, Suplac, Bahnea

 

Construire sistem distribuţie apă potabilă în localităţile: Bordosiu, Viforoasa (UAT: Fantanele); Balauseri, Agristeu, Chendu, Filitelnic, Senereus, Dumitreni (UAT Balauseri);  Coroisanmartin, Coroi, Odrihei, Soimus (UAT Coroisanmartin); Laslau Mare, Laslau Mic (UAT Suplac ); Bahnea, Gogan, Bernadea (UAT Bahnea); Neaua, Vadas (UAT Neaua);  Vetca, Jacodu, Salasuri (UAT Vetca); Ormenis, Santioana (UAT Viisoara); Zagar, Seleus (UAT Zagar); Tigmandru (UAT Nades).

1

 

27

 

 

 

63,8

buc

  

km

 

 

  

km

Fântânele, construire staţie de tratare apă, din POIM

Miercurea Nirajului

Execuţie sistem de distribuţie în : Crăciuneşti, Budiu Mic, Ciba, Cintu, Cornesti, Foi, Nicolesti, Tirimioara (UAT Crăciuneşti); Bereni, Bara, Drojdii, Eremieni, Maia, Marculeni (UAT Bereni); Gheorghe Doja, Ilieni, Leordeni, Satu Nou, Tirimia (UAT Gh Doja); Galesti, Maiad, Troita, Sanvasii (UAT Galesti); Acatari, Gaiesti, Gruisor, Murgesti, Roteni, Stejeris, Suveica, Valenii (UAT Acatari); Vargata, Mitresti, Valea (UAT Vargata); Pasareni, Bolintineni, Galateni (UAT Pasareni); Magherani, Silea Nirajului, Torba (UAT Magherani); Dumitresti, Laureni , Mosuni, Sardu Nirajului, Tampa (UAT Miercurea Nirajului).

101,2

km

Miercurea Nirajului, prin STA (debit zilnic maxim proiectat 38,5l/s)  şi aducţiunea în construcţie din POS

Sighişoara

Daneş, Cris, Seleus, Stejăreni  (UAT Daneş)- execuţie sistem distribuţie

10,3

km

Sighisoara,  staţie de tratare apă existentă, în curs de reabilitare prin POS

Tirgu-Mureş

Berghia, Cuiesd, Hartau, Santioana de Mures UAT Panet); Culpiu, Herghelia (UAT Ceausu de Cimpie); Sangeorgiu de Campie (UAT Sanpetru de Cimpie); Caluseri, Dumbravioara, Icland, Sacareni, Sangeru de Padure (UAT Ernei); Valureni (UAT Cristesti); Sausa  (UAT Ungheni); Negrenii de Cimpie , Tiptelnic, Valea Mare(UAT Band), Livezeni(UAT Livezeni); - execuţie sistem distribuţie

42,4

km

Tîrgu Mureş, staţie de tratare apă existentă; construire aducţiune Band-Pănet şi reabilitare aducţiune,Voiniceni-Sărmaş prin POS

Luduş

Construire aducţiune în Luduş-Miheş în UAT-urile: Taureni, Şăulia, Ciurgau, Grebenişul de Câmpie, Valea Sanpetrului, Papiu Ilarian.

 

Sistem de distribuţie în localităţile: Valea Larga, Gradini, Poduri, Valea Padurii, Valea Fratiei, Valea Glodului, Valea Surii, Valea Uriesului (UAT Valea Larga); Cuci, Dataseni, Orosia, Petrilaca (UAT Cuci); Grebenisu de Campie, Valea Sanpetrului, Leorinta (UAT Grebenisu de Cimpie); Razoare (UAT Mihesu de Cimpie); Leorinta Seulia, Macicasesti, Padurea (UAT Saulia); Barbosi, Botei, Bujor Hodaie, Ciretea, Malea (UAT Zau de Cimpie); Zapodea (UAT Sanger)

45,9

 

 

  

68,6

Km

 

  

 

km

Luduş, staţie de tratare apă existentă, reabilitată prin POS

Târnăveni

Mica, Abus, Capalna de Sus, Ceuas, Deaj , Haranglab si Somtelnic (UAT Mica); Botorca (UAT Tarnaveni)- execuţie sistem distribuţie

19,2

km

Târnăveni, staţie de tratare apa existentă, reabilitată prin POS

Reghin

Uila (UAT Batos); Baita, Frunzeni, Logig, Sintu (UAT Lunca); Cozma, Socolu de Cimpie (UAT Cozma); Poarta (UAT Faragau); Petrilaca de Mures, Teleac (UAT Gornesti); Toldal (UAT Voivodeni); Merisor, Moisa, Pacureni, Paingeni (UAT Glodeni);  - execuţie sistem distribuţie

42,8

km

Reghin, staţie de tratare apă existentă

Deda

Pietriş - execuţie sistem distribuţie

3,4

km

Deda, staţie de tratare apă existentă

Iernut

Deag, Oarba de Mureş, (UAT Iernut); Dileu Vechi , Giulus , Lascud, Vaideiu (UAT Ogra) ; Petea (UAT Band); Bord (UAT Cucerdea)- execuţie sistem distribuţie

14,0

km

Iernut, staţie de tratare apă existentă reabilitată prin POS

INVESTIŢII CANALIZARE
Propunerile iniţiale de investiţii, conform Listei de Investiţii Prioritare revizia 08 din 201, extras din Master Planul actualizat în 2014, în sistemele de canalizare, sunt următoarele:

Aglomerarea

Descriere lucrare 

Cantitate

UM

Colectare ape uzate în SEAU

Daneş

Seleus - execuţie sistem canalizare şi conectare la SE existentă

4,3

km

Daneş, existent

Pănet

Pănet, Berghia, Sântioana de Mureş - execuţie sistem canalizare;

Sântioana de Mureş - Construire staţie de epurare

6,5

 

1

km

 

buc

Sântioana de Mureş – Staţie de epurare, ce se va construi prin POIM

Târnăveni

Adamuş, Dambau (UAT Adamus) - execuţie sistem canalizare

Târnăveni - construire uscător solar

9


2300

km


mp

Târnăveni, în curs de reabilitare din POS

Ibăneşti-Hodac

Ibăneşti - execuţie sistem  canalizare;

Ibăneşti - construire staţie de epurare;

Hodac - execuţie sistem canalizare

21,4

km

Ibăneşti, Staţie de epurare , ce se va construi prin POIM

Tîrgu-Mureş

Livezeni - execuţie sistem canalizare

Tîrgu-Mureş - construire monoincinerator

8,1

1

km

buc

Tîrgu Mureş, staţie de epurare reabiltată prin POS

Aluniş

Aluniş, Lunca Mureşului - execuţie sistem canalizare;

Lunca Muresului- construire staţie de epurare

5,1

km

Lunca Mureşului – Staţie de epurare, ce se va construi prin POIM

Bahnea

Bahnea - execuţie sistem canalizare;

Bahnea - construire staţie de epurare

4,2

km

Bahnea, Staţie de epurare , ce se va construi prin POIM

Batoş

Batoş, Dedrad, Goreni - execuţie sistem canalizare;

Dedrad - construire staţie de epurare

10,2

km

Dedrad, Staţie de epurare, ce se va construi prin POIM

Gurghiu

Gurghiu, Adrian, Casva - execuţie sistem canalizare; Gurghiu - construire staţie de epurare

10,8

km

Gurghiu, Staţie de epurare, ce se va construi prin POIM

Luduş

Avrămeşti, Roşiori, Fundătura - execuţie sistem canalizare

Luduş - construire uscător solar

8,4


2000

km


mp

Luduş, construită prin POS

Deda

Filea - execuţie sistem canalizare

2

km

Deda, staţie de epurare existentă în Deda

Iernut

Lechinţa - execuţie sistem canalizare

Iernut - construire uscător solar

6,3

460

km

mp

Iernut, reabilitată prin POS

Ogra

Ogra, Dileu Vechi, Vaideiu - execuţie sistem canalizare;

Ogra - construire staţie de epurare

18

km

Ogra, Staţie de epurare, ce se va construi prin POIM

Şăulia

Şăulia, Leorinta-Săulia, Macicasesti, Padurea - execuţie sistem canalizare;

Săulia - construire staţie de epurare

21,2

km

Şăulia, Staţie de epurare, ce se va construi prin POIM

Valea Largă

Valea Largă, Gradini, Valea Pădurii, Valea Urieşului - execuţie sistem canalizare;

Valea Largă - construire statie de epurare

21,2

km

Valea Largă, Staţie de epurare, ce se va construi prin POIM

Reghin

Reghin - construire uscător solar

3000

mp

N.A.

Cristuru Secuiesc

Cristuru Secuiesc - construire uscător solar

800

mp

N.A.

STADIUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI:
Finanţarea asistenţei tehnice
Pentru asigurarea finanţării Asistentei Tehnice pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a Documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş în perioada 2014-2020, s-a semnat Contractul de finanțare nr. 138/31.10.2017 în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare pentru proiectul: ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020” Cod SMIS 2014+ 107113.
Asistenţa tehnică
Contractul: “Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mureş, în perioada 2014-2020”, în valoare de aproximativ 14 milioane lei:
•Durată - 78 luni de la data începerii 
•Data de începere - 27 august 2019
•Valoare maximă plătibilă - 14.037.500 lei la care se adaugă TVA, fonduri nerambursabile. 
•Consultant: Asocierea S.C. RAMBOLL South East Europe S.R.L., Bucureşti & RAMBOLL DANMARK A/S
Obiectivul general al Asistenţei Tehnice: 
Dezvoltarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă si apă uzată, în vederea atingerii ţintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.
Scopul Asistenţei Tehnice:
Realizarea documentelor necesare în vederea obţinerii co-finanţării de la Uniunea Europeana pentru lucrări în infrastructura de apă şi apă uzată. 
Principalele activităţi ale Asistenţei Tehnice: 
1. Realizarea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport (studiu de fezabilitate, analiza economico-financiară, analiza instituţională, evaluarea impactului asupra mediului, studiu de evaluare adecvată (dacă este cazul / este solicitat de autorităţile competente), studiu privind evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice, atenuarea efectelor acestora şi rezistenţa în faţa dezastrelor, studiu privind evaluarea pe baza Articolului 4(7) al Directivei 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (dacă este cazul / este solicitat de autorităţile competente),  strategie de achiziţii, studii geotehnice, topografice, de inundabilitate, hidrogeologice, etc., inclusiv sprijin în vederea aprobării; 
2.Realizarea documentaţiilor de atribuire, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire a contractelor; 
3.Desfăşurarea seminariilor/workshop-urilor; 
4.Asistenţă din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, pentru componentele proiectate de CAT.
Stadiu în luna februarie 2020
•Culegere date de teren
•Obţinere date şi documente de la Beneficiar
•Studii preliminare pentru SF
•Actualizare Listă Investiţii Prioritare
•Tratarea problemelor instituţionale - preluare servicii
 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide