POIM - Mass media 

 

 

 

 

Compania AQUASERV S.A. pregăteşte noi investiţii în sistemele de apă şi canalizare

Compania AQUASERV S.A. a mai făcut un pas important spre obţinerea celei mai mari finanţări de până acum, care urmează să fie investită în infrastructura de apă şi canalizare din aria sa de operare.
Studiul de fezabilitate aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș, în valoare de peste 170 de milioane de €, a fost depus la Autoritatea de management din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Proiectul urmează să fie finanțat în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare - POIM 214-2020, şi prevede extinderea sistemelor de apă potabilă şi canalizare cu sute de km, precum şi construirea sau reabilitarea a zeci de staţii de clorinare, de pompare şi rezervoare de înmagazinare.
Principalele obiective ale proiectului sunt:
•Asigurarea alimentarii cu apă potabilă în majoritatea localităţilor cu populaţie mai mare de 50 de locuitori din judeţul Mureş;
•Colectarea și epurarea apelor uzate urbane pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. (locuitori echivalenti);
•Localităţi cuprinse iniţial în proiect – peste 140
•Numarul iniţial al beneficiarilor –  aprox. 450.000
În perioada următoare se va efectua verificarea și definitivarea documentației în vederea obținerii finanțării.

INVESTIŢII PROPUSE ÎN SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APĂ:

INDICATORI

U.M.

TOTAL

TRATARE

Staţii de clorinare noi

buc.

24

Extindere staţie de tratare Luduş

buc.

1

ADUCŢIUNI

Extindere aducţiuni apă potabilă

km

310,474

Staţii noi de pompare apă potabilă

buc.

33

Rezervoare noi

buc.

30

Reabilitare rezervoare

buc.

1

Extindere staţii de pompare

buc.

31

REŢEA DE DISTRIBUŢIE

Extindere reţea de distribuţie

km

403,358

Sisteme SCADA local

buc.

30

Sistem SCADA regional

buc.

1

INVESTIŢII PROPUSE ÎN SISTEMELE DE CANALIZARE:

INDICATORI

U.M.

TOTAL

EPURARE

Instalaţie de valorificare nămol

buc.

1

Extindere staţie de epurare Sânpaul

buc.

1

STAŢII DE POMPARE

Staţii de pompare apă uzată noi

buc.

35

CONDUCTE REFULARE

Extindere conducte refulare

km

20,919

RETEA DE CANALIZARE

Extindere reţea de canalizare

km

77,192

Sistem SCADA local

buc.

8

Sistem SCADA regional

buc.

1

Compania AQUASERV S.A.
Târgu Mureş
           

  

                                                                                                                                                                                                                                                                           27.01.2017
                                                                                              Staţie de epurare reabilitată în municipiul Reghin


           Cu ajutorul fondurilor europene s-a reabilitat Staţia de epurare din municipiul Reghin. Lucrările de construcţie şi de reabilitare au avut în vedere realizarea unei linii tehnologice
care să elimine descărcările neconforme în emisar, rezultând astfel un impact minim asupra mediului înconjurător prin încadrarea în limitele impuse de legislaţia naţională şi de Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. După finalizarea şi recepţionarea lucrărilor, COMPANIA AQUASERV a preluat în operare obiectivul.


           Investiţia în valoare de peste 29 de milioane lei include construirea unei noi trepte mecano-biologice de epurare a apelor uzate orăşeneşti, incluzând treapta de epurare biologică avansată, reabilitarea treptei de prelucrare pentru nămolurile rezultate şi utilizarea superioară a biogazului produs prin instalaţie de cogenerare. Procesul tehnologic va fi
monitorizat on-line şi corectat automat prin intermediul sistemului SCADA (Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date).


           Contractul de lucrări, având ca obiect „Reabilitare şi extindere fază terţiară pentru Staţia de Epurare Reghin” face parte din proiectele POS Mediu Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
respectiv POIM Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, şi a fost
semnat în data de 28.03.2012 cu PASSAVANT ROEDIGER GMBH din Germania.


Proiectele sunt implementate de către Operatorul Regional S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cele mai importante investiţii de până acum, din judeţul Mureş, în
domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.


Proiect cofinanţat din FC prin POS Mediu respectiv din FEDR prin POIM.

Date de contact:
Törzsök Sándor, Şef Unitate de Implementare a Proiectului din cadrul COMPANIA AQUASERV
Tel./fax: 0265-208809 / 0265-208862
E-mail: storzsok@aquaserv.ro

 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide