Surse regenerabile de energie


Investiție de aproape 5 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice implementată de Compania AQUASERV S.A.

La sfârșitul anului trecut s-au încheiat activitățile de implementarea a proiectului „Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A. prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară”, cu o valoarea totală de 24.709.000 lei, cofinanțat din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene.

Sistemele fotovoltaice au fost montate în 16 stații de pompare, uzine de apă și stații de epurare operate de Compania AQUASERV S.A.

Cele aproape 14.000 de panouri fotovoltaice au o putere instalată totală de 6,37 MW și vor contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu peste 42 de mii de tone, în 20 de ani. 

Cu ajutorul acestei investiții, Compania AQUASERV își reduce consumul de energie electrică din sistemul național cu 15%.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


ANUNȚ FINALIZARE PROIECT

29.12.2023

În luna decembrie 2023 s-au încheiat activitățile de implementarea a proiectului „Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania Aquaserv SA prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară” Cod SMIS 158350, proiect cofinanțat din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene.

Obiectivul general al Proiectului:
îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș pentru a îndeplini obligațiile de conformare în sectorul de apă și apă uzată, potrivit Tratatului de Aderare, obiectivelor POS Mediu și Axei Prioritare 1, până în anul 2014 prin următoarele acțiuni: asigurarea serviciilor corespunzătoare de alimentare cu apă și colectare/epurare a ape-lor uzate la tarife accesibile; asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în lo-calitățile prevăzute în proiect; îmbunătățirea calității cursurilor de apă; îmbunătățirea managementului nămolurilor provenite de la tratarea apei și de la epurarea apei uzate.

Obiectivele specifice ale proiectului:
• Reducerea intensității energetice a activității de producere a apei potabile;
• Reducerea intensității energetice a activității de epurare a apelor uzate;
• Reducerea intensității energetice a activității de pompare apa potabila în ZAA Târ-gu Mureș;
• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției.

Panourile fotovoltaice au fost montate la următoarele locații:
• Bazin de apă Valea Rece + SP Belvedere;
• Stație pompare SP Pogăceaua;
• Stație pompare SP Câmpenița;
• Uzina de apă Betești, Cristuru Secuiesc;
• STEP Cristuru Secuiesc;
• Uzina de apă Cipău;
• Uzina de apă Luduș;
• Stația de pompare Apă brută SP 1 Liliacului;
• Uzina de apă Albești;
• Stația de epurare Sighișoara;
• Stația de epurare Reghin;
• Stația de epurare Luduș;
• Uzina de apă Târnăveni;
• Stația de epurare Târnăveni;
• Stația de Epurare Cristești;
• STAP Târgu Mureș;

Valoarea totală a proiectului: 24.709.000,00 lei.

Beneficiar: Compania AQUASERV S.A.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


STADIUL PROIECTULUI

„Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A. prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară”

15.11.2023

În momentul de față se derulează activități la 16 puncte de amplasament, din următoarele localități:
Târgu Mureș, Cristești, Târnăveni, Luduș, Reghin, Sighișoara, Luduș, Cristuru Secuiesc, Câmpenița și Pogăceaua.

S-au efectuat pregătiri pentru montaj, unde este cazul s-a început montajul echipamentelor (structură și panouri fotovoltaice) pe acoperișuri, respectiv la unele amplasamente s-a început montajul și pe sol. De asemenea sunt în curs de desfășurare activitățile pe parte electrică.


Semnare contract în cadrul proiectului: „Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A. prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară”

26.10.2023

Compania AQUASERV S.A. Târgu Mureș, în calitate de Beneficiar al proiectului Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A. prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară, cu o valoare totală de 24.709.000 lei (fără TVA), finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, anunță semnarea în data de 26.10.2023, a următorului contract în cadrul proiectului:

Achiziție module fotovoltaice, inclusiv proiectare și execuție
• Antreprenor: FOMCO SOLAR SYSTEMS S.R.L.;
• Valoarea contractului de lucrări: 18.713.426,70 lei, fără TVA;
• Termenul de finalizare: 31.12.2023.

Obiectivul general al contractului: 
Achiziționarea, livrarea și instalarea unor sisteme fotovoltaice on-grid.

Obiectivele specifice ale contractului:
• Proiectarea, achiziția, instalarea, punerea în funcțiune de sisteme de panouri fotovoltaice, a invertoarelor de reţea (on-grid) şi a sistemului de monitorizare/operare a in-stalațiilor;
• Instalarea structurii metalice pentru fixarea panourilor fotovoltaice și a cablurilor electrice şi accesorii.
• Proiectarea, achiziția, instalarea, punerea în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor electrice complementare, aferente sistemelor de panouri fotovoltaice.
• Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare instalării și punerii în funcțiune a centra-lelor electrice fotovoltaice.

Scopul proiectului:
Creșterea eficienței energetice la 16 amplasamente operate de către Compania AQUASERV S.A.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020


Finanţare pentru creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A.

18.07.2023

Finanțare de peste 4,8 milioane de euro obținută de Compania AQUASERV S.A.

În data de 18.07.2023, la Consiliul Județean Mureș, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A. prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară”, Cod SMIS 158350, având o valoarea estimată de 23.621.172 fără TVA, cofinanțat din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene.

Cu ajutorul acestui proiect care urmează să fie implementat în perioada iulie – decembrie 2023, Compania AQUASERV va fi în măsură să crească eficiența energetică la stațiile de pompare, uzinele de apă și stațiile de epurare pe care le operează, prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară.

Obiectivul general al Proiectului îl constituie îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș pentru a îndeplini obligațiile de conformare în sectorul de apă și apă uzată, potrivit Tratatului de Aderare, obiectivelor POS Mediu și Axei Prioritare 1, până în anul 2014 prin următoarele acțiuni: asigurarea serviciilor corespunzătoare de alimentare cu apă și colectare/epurare a apelor uzate la tarife accesibile; asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în localitățile prevăzute în proiect; îmbunătățirea calității cursurilor de apă; îmbunătățirea managementului nămolurilor provenite de la tratarea apei și de la epurarea apei uzate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Reducerea intensității energetice a activității de producere a apei potabile;
• Reducerea intensității energetice a activității de epurare a apelor uzate;
• Reducerea intensității energetice a activității de pompare apa potabila în ZAA Târgu Mureș;
• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


COMUNICAT SEMNARE PROIECT

18.07.2023

În data de 18.07.2023 a fost semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul „Crește-rea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A. prin utili-zarea surselor regenerabile de energie solară” cod MySMIS 158350.

Obiectivul general al proiectului constă în Creșterea Nivelului de Colectare și Epurare a apelor uzate, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Reducerea intensității energetice a activității de producere a apei potabile;
- Reducerea intensității energetice a activității de epurare a apelor uzate;
- Reducerea intensității energetice a activității de pompare apa potabila în ZAA Târgu Mu-reș;
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției.

Panourile fotovoltaice vor fi montate la următoarele locații:
- Bazin de apă Valea Rece + SP Belvedere;
- Stație pompare SP Pogăceaua;
- Stație pompare SP Câmpenița;
- Uzina de apă Betești Cristuru Secuiesc;
- STEP Cristuru Secuiesc;
- Uzina de apă Cipău;
- Uzina de apă Luduș;
- Stația de pompare apă brută SP 1 Liliacului;
- Uzina de apă Albești;
- Stația de epurare Sighișoara;
- Stația de epurare Reghin;
- Stația de epurare Luduș;
- Uzina de apă Târnăveni;
- Stația de epurare Târnăveni;
- Stația de Epurare Cristești;
- STAP Târgu Mureș.

• Valoarea totală a proiectului: 29.384.643,98 Lei
• Valoare totală eligibilă: 24.709.000,00 Lei
• Valoare totală cofinanțată UE: 19.742.491,00 Lei
• Beneficiar: Compania AQUASERV S.A.
• Data începere proiect: 18.07.2023
• Data finalizare proiect: 30.12.2023

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide