Surse regenerabile de energie


Poveste de succes:

Sustenabilitate pentru comunitate

6 MW de energie regenerabilă pentru stații de pompare, uzine de apă și stații de epurare

Un proiect Compania AQUASERV S.A., în parteneriat cu Fomco Solar Systems
 

Compania AQUASERV S.A. împreună cu Fomco Solar Systems, a finalizat un proiect major de energie regenerabilă însemnând o investiție de aproape 5 milioane de euro pentru instalarea unei capacități de 6,37 MW. Aceste sisteme, montate în 16 locații, inclusiv stații de pompare, uzine de apă și stații de epurare, vor reduce considerabil emisiile de CO2 și vor diminua consumul de energie electrică al AQUASERV cu 15%, marcând un pas important spre sustenabilitatea comunității.

Tot mai multe companii mari decid să investească în surse de energie regenerabilă, recunoscând atât beneficiile economice, cât și pe cele de mediu. Fomco Solar Systems se afirmă ca un partener de încredere, capabil să gestioneze proiecte de mare anvergură și să furnizeze soluții inovatoare și eficiente. Experiența și resursele Fomco Solar Systems au fost cruciale în succesul acestui proiect, demonstrând capacitatea companiei de a contribui la scară largă tranziției către o economie verde.

Proiectul denumit „Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A. prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară”, cofinanțat din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene, vizează adoptarea energiei regenerabile și marchează un pas important spre un viitor mai verde și mai sustenabil, atât pentru Compania AQUASERV S.A., cât și pentru întreaga comunitate din județul Mureș.

Amploarea proiectului și investițiile în energie regenerabilă

Proiectul, cu o valoare totală de 22.744.978,13 lei, a presupus instalarea și punerea în funcțiune a 14.000 de panouri fotovoltaice și 69 invertoare pe 16 amplasamente operate de AQUASERV, inclusiv stații de pompare, uzine de apă și stații de epurare. Panourile, au o putere instalată totală de 6,37 MW.

Obiectivele investiției și beneficiile obținute în urma acesteia

Obiectivul general al acestui proiect ambițios a fost reducerea dependenței de energie electrică din sistemul național și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie. Printre obiectivele specifice ale contractului s-au numărat proiectarea, achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a panourilor fotovoltaice și a invertoarelor de rețea. Construirea unei infrastructuri pe sol, pentru fixarea elementelor din sistem, cabluri și alte accesorii a constituit un pas important și necesar pentru a garanta stabilitatea și durabilitatea sistemului.

Totodată, era necesară și obținerea avizelor și autorizațiilor necesare instalării și punerii în funcțiune a sistemelor fotovoltaice în conformitate cu reglementările locale și naționale. Realizarea implementării unui sistem de monitorizare și operare a instalațiilor, asigurând astfel o gestionare eficientă și optimă a producției de energie solară. Obiectivul final a fost predarea managementului sistemelor de gestionare a producției de energie, cu ghid de utilizare și protocoale pentru siguranță și securitate specifice.

Particularitățile tehnice ale proiectului

Proiectul a implicat instalarea a 13.824 de panouri fotovoltaice ZNSHINE, dintre care 10.288 de 460 W și
3.536 de 465 W, în total, 6,37 MW de energie verde, din care 4.855,89 kW montați pe sol și 1.520,83 kW pe acoperiș. Cele 69 bucăți de invertoare, dintre care 52 de 100 kW și 17 de 50 kW, asigură conversia eficientă a energiei solare în electricitate utilizabilă.

Amplasamentele includ locații din Târgu Mureș, Cristești, Târnăveni, Luduș, Reghin, Sighișoara, Cristuru Secuiesc, Câmpenița și Pogăceaua, fiecare contribuind la obiectivul general de creștere a eficienței energetice.

Impactul pe termen lung pentru Compania AQUASERV S.A. și pentru comunitate

Scopul principal al proiectului a fost creșterea eficienței energetice la cele 16 amplasamente ale Compania AQUASERV S.A., inclusiv stații de pompare, uzine de apă și stații de epurare. Prin reducerea consumului de energie electrică din rețeaua națională cu 15%, proiectul contribuie semnificativ la reducerea emisiilor de CO2 și la protecția mediului. Beneficiile acestui proiect se vor resimți nu doar la nivelul companiei, prin economii semnificative și stabilizarea costurilor operaționale, dar și la nivelul comunității, care se bucură de un mediu mai curat și de o infrastructură modernizată și sustenabilă. În ansamblu, acest proiect exemplifică angajamentul AQUASERV față de un viitor mai verde și mai sustenabil, stabilind un standard de excelență pentru viitoarele inițiative în domeniul energiei regenerabile.

Investiția Compania AQUASERV S.A. în acest proiect, realizat de Fomco Solar Systems, reprezintă un exemplu demn de urmat pentru orice entitate care dorește să contribuie la un viitor mai sustenabil. Prin adoptarea unor soluții inovatoare și eficiente de energie regenerabilă, AQUASERV demonstrează că investițiile în tehnologia verde aduc beneficii economice și operaționale, protejează mediul înconjurător și sprijină dezvoltarea durabilă a comunităților. Acest proiect servește drept model pentru alte companii și organizații, încurajându-le să urmeze această cale spre sustenabilitate și responsabilitate ecologică.

Finalizarea acestui proiect reprezintă un exemplu clar al impactului pozitiv pe care investițiile în energia regenerabilă le pot avea asupra comunității și mediului. Parteneriatul între AQUASERV și Fomco Solar Systems nu doar că promovează sustenabilitatea, dar și stabilește un standard de excelență pentru viitoarele inițiative în domeniul energiei verzi.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Investiție de aproape 5 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice implementată de Compania AQUASERV S.A.

La sfârșitul anului trecut s-au încheiat activitățile de implementarea a proiectului „Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A. prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară”, cu o valoarea totală de 24.709.000 lei, cofinanțat din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene.

Sistemele fotovoltaice au fost montate în 16 stații de pompare, uzine de apă și stații de epurare operate de Compania AQUASERV S.A.

Cele aproape 14.000 de panouri fotovoltaice au o putere instalată totală de 6,37 MW și vor contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu peste 42 de mii de tone, în 20 de ani. 

Cu ajutorul acestei investiții, Compania AQUASERV își reduce consumul de energie electrică din sistemul național cu 15%.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


ANUNȚ FINALIZARE PROIECT

29.12.2023

În luna decembrie 2023 s-au încheiat activitățile de implementarea a proiectului „Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania Aquaserv SA prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară” Cod SMIS 158350, proiect cofinanțat din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene.

Obiectivul general al Proiectului:
îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș pentru a îndeplini obligațiile de conformare în sectorul de apă și apă uzată, potrivit Tratatului de Aderare, obiectivelor POS Mediu și Axei Prioritare 1, până în anul 2014 prin următoarele acțiuni: asigurarea serviciilor corespunzătoare de alimentare cu apă și colectare/epurare a ape-lor uzate la tarife accesibile; asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în lo-calitățile prevăzute în proiect; îmbunătățirea calității cursurilor de apă; îmbunătățirea managementului nămolurilor provenite de la tratarea apei și de la epurarea apei uzate.

Obiectivele specifice ale proiectului:
• Reducerea intensității energetice a activității de producere a apei potabile;
• Reducerea intensității energetice a activității de epurare a apelor uzate;
• Reducerea intensității energetice a activității de pompare apa potabila în ZAA Târ-gu Mureș;
• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției.

Panourile fotovoltaice au fost montate la următoarele locații:
• Bazin de apă Valea Rece + SP Belvedere;
• Stație pompare SP Pogăceaua;
• Stație pompare SP Câmpenița;
• Uzina de apă Betești, Cristuru Secuiesc;
• STEP Cristuru Secuiesc;
• Uzina de apă Cipău;
• Uzina de apă Luduș;
• Stația de pompare Apă brută SP 1 Liliacului;
• Uzina de apă Albești;
• Stația de epurare Sighișoara;
• Stația de epurare Reghin;
• Stația de epurare Luduș;
• Uzina de apă Târnăveni;
• Stația de epurare Târnăveni;
• Stația de Epurare Cristești;
• STAP Târgu Mureș;

Valoarea totală a proiectului: 29.384.643,98 Lei
Valoare totală eligibilă 24.709.000 Lei
Valoare totală cofinanțată UE: 23.226.460 Lei

Data începere proiect: 18.07.2023
Data finalizare proiect: 30.12.2023

Beneficiar: Compania AQUASERV S.A.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


STADIUL PROIECTULUI

„Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A. prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară”

15.11.2023

În momentul de față se derulează activități la 16 puncte de amplasament, din următoarele localități:
Târgu Mureș, Cristești, Târnăveni, Luduș, Reghin, Sighișoara, Luduș, Cristuru Secuiesc, Câmpenița și Pogăceaua.

S-au efectuat pregătiri pentru montaj, unde este cazul s-a început montajul echipamentelor (structură și panouri fotovoltaice) pe acoperișuri, respectiv la unele amplasamente s-a început montajul și pe sol. De asemenea sunt în curs de desfășurare activitățile pe parte electrică.


Semnare contract în cadrul proiectului: „Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A. prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară”

26.10.2023

Compania AQUASERV S.A. Târgu Mureș, în calitate de Beneficiar al proiectului Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A. prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară, cu o valoare totală de 24.709.000 lei (fără TVA), finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, anunță semnarea în data de 26.10.2023, a următorului contract în cadrul proiectului:

Achiziție module fotovoltaice, inclusiv proiectare și execuție
• Antreprenor: FOMCO SOLAR SYSTEMS S.R.L.;
• Valoarea contractului de lucrări: 18.713.426,70 lei, fără TVA;
• Termenul de finalizare: 31.12.2023.

Obiectivul general al contractului: 
Achiziționarea, livrarea și instalarea unor sisteme fotovoltaice on-grid.

Obiectivele specifice ale contractului:
• Proiectarea, achiziția, instalarea, punerea în funcțiune de sisteme de panouri fotovoltaice, a invertoarelor de reţea (on-grid) şi a sistemului de monitorizare/operare a in-stalațiilor;
• Instalarea structurii metalice pentru fixarea panourilor fotovoltaice și a cablurilor electrice şi accesorii.
• Proiectarea, achiziția, instalarea, punerea în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor electrice complementare, aferente sistemelor de panouri fotovoltaice.
• Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare instalării și punerii în funcțiune a centra-lelor electrice fotovoltaice.

Scopul proiectului:
Creșterea eficienței energetice la 16 amplasamente operate de către Compania AQUASERV S.A.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020


Finanţare pentru creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A.

18.07.2023

Finanțare de peste 4,8 milioane de euro obținută de Compania AQUASERV S.A.

În data de 18.07.2023, la Consiliul Județean Mureș, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A. prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară”, Cod SMIS 158350, având o valoarea estimată de 23.621.172 fără TVA, cofinanțat din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene.

Cu ajutorul acestui proiect care urmează să fie implementat în perioada iulie – decembrie 2023, Compania AQUASERV va fi în măsură să crească eficiența energetică la stațiile de pompare, uzinele de apă și stațiile de epurare pe care le operează, prin utilizarea surselor regenerabile de energie solară.

Obiectivul general al Proiectului îl constituie îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș pentru a îndeplini obligațiile de conformare în sectorul de apă și apă uzată, potrivit Tratatului de Aderare, obiectivelor POS Mediu și Axei Prioritare 1, până în anul 2014 prin următoarele acțiuni: asigurarea serviciilor corespunzătoare de alimentare cu apă și colectare/epurare a apelor uzate la tarife accesibile; asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în localitățile prevăzute în proiect; îmbunătățirea calității cursurilor de apă; îmbunătățirea managementului nămolurilor provenite de la tratarea apei și de la epurarea apei uzate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Reducerea intensității energetice a activității de producere a apei potabile;
• Reducerea intensității energetice a activității de epurare a apelor uzate;
• Reducerea intensității energetice a activității de pompare apa potabila în ZAA Târgu Mureș;
• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


COMUNICAT SEMNARE PROIECT

18.07.2023

În data de 18.07.2023 a fost semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul „Crește-rea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania AQUASERV S.A. prin utili-zarea surselor regenerabile de energie solară” cod MySMIS 158350.

Obiectivul general al proiectului constă în Creșterea Nivelului de Colectare și Epurare a apelor uzate, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Reducerea intensității energetice a activității de producere a apei potabile;
- Reducerea intensității energetice a activității de epurare a apelor uzate;
- Reducerea intensității energetice a activității de pompare apa potabila în ZAA Târgu Mu-reș;
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției.

Panourile fotovoltaice vor fi montate la următoarele locații:
- Bazin de apă Valea Rece + SP Belvedere;
- Stație pompare SP Pogăceaua;
- Stație pompare SP Câmpenița;
- Uzina de apă Betești Cristuru Secuiesc;
- STEP Cristuru Secuiesc;
- Uzina de apă Cipău;
- Uzina de apă Luduș;
- Stația de pompare apă brută SP 1 Liliacului;
- Uzina de apă Albești;
- Stația de epurare Sighișoara;
- Stația de epurare Reghin;
- Stația de epurare Luduș;
- Uzina de apă Târnăveni;
- Stația de epurare Târnăveni;
- Stația de Epurare Cristești;
- STAP Târgu Mureș.

• Valoarea totală a proiectului: 29.384.643,98 Lei
• Valoare totală eligibilă: 24.709.000,00 Lei
• Valoare totală cofinanțată UE: 19.742.491,00 Lei
• Beneficiar: Compania AQUASERV S.A.
• Data începere proiect: 18.07.2023
• Data finalizare proiect: 30.12.2023

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide