Descrierea lucrărilor


Descrierea Lucrarilor

 

 

LUCRARE

DESCRIERE

STADIU

 

 

 

Tîrgu Mureş - Reabilitarea staţiei de epurare  – linia nămolului

Construirea/reabilitarea treptei de prelucrare a nămolului: reabilitare structurală a concentratoarelor gravitaţionale şi echiparea cu poduri racloare noi, furnizarea unei unităţi de concentrare mecanică nouă, unitate nouă de condiţionare a nămolului înainte de fermentare, demolarea rezervoarelor de fermentare a nămolului de 1500 m³ fiecare, echiparea celorlalte 2 fermentatoare (de 4000 m³ fiecare), înlocuirea rezervoarelor existente de gaz cu altele noi cu membrana, 2 bazine tampon noi, unitate noua de deshidratare mecanică, depozit de stocare temporară a namolului, instalaţie de uscare avansată a nămolului.

Lucrări recepţionate

Tîrgu Mureş - Reabilitarea / extinderea şistemului de alimentare cu apă potabila şi a şistemului de canalizare, staţii de pompare apă potabila, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare, sistem SCADA

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă: înlocuirea conductelor vechi cu conducte din PEID în lungime de aproximativ 35 km inclusiv a căminelor de vane şi a instalaţiilor hidraulice;
Extinderea sistemului de alimentare cu apă cu conducte din PEID în lungime de aproximativ 11 km  inclusiv cămine de vane şi instalaţii hidraulice;
Reabilitare staţii de pompare apă:reabilitarea structurală, înlocuirea echipamentelor mecanice, instalaţiilor hidraulice şi electrice pentru staţiile de pompare ce deservesc zonele II, III şi IV ale sistemului de distrubuţie;
Constructie staţie de pompare apă:construcţia unei noi staţii de pompare ce va deservi sistemul de distrubuţie;
Reabilitarea sistemului de canalizare menajer:înlocuirea conductelor vechi în lungime de aproximativ 3 km inclusiv a căminelor de vizitare şi de intersecţie;
Reabilitarea sistemului de canalizare unitar:înlocuirea conductelor vechi în lungime de aproximativ 5 km inclusiv a căminelor de vizitare şi de intersecţie;
Extinderea sistemului de canalizare menajercu lungimea de 11 km inclusiv a căminelor de vizitare şi de intersecţie;
Constructie staţie de pompare apă uzată:construcţia a 6 noi staţii de pompare apă uzata şi conducte de refulare în lungime de aproximativ 1,5 km;
Sistem SCADA:proiectarea sistemului de  echipamente de control şi transmisie date pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din toate contractele de lucrari sub incidenţă FIDIC Roşu, pentru a fi integrate în sistemul SCADA aferent fiecarei sucursale şi centralizat la Tg.-Mures.

Contract semnat – Lucrări în curs

Stadiul fizic – 96 %

Reghin - Reabilitare şi extindere faza terţiară pentru staţie de epurare

Reabilitare treaptă de epurare primara: by-pass general al staţiei de epurare, grătare, staţia pompare apă uzata, deznisipator-separator de grasimi, decantoarere primare.
Construirea unei trepte de epurare avansatea apei uzate: bazine biologice cu nitrificare, denitrificare şi eliminarea pe cale biologică  şi chimică a fosforului, decantoare secundare
Construirea/reabilitarea treptei de prelucrare a nămolului: rezervoare de fermentare a nămolului, concentrare gravitaţională şi mecanică şi deshidratare mecanică, depozit de stocare temporară a nămolului.
Construirea/reabilitareaşi echiparea pavilionului administrativ şi a laboratorului.

Lucrări recepţionate

Reghin - Extinderea retelei de canalizare, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare

Extinderea sistemului de canalizare menajercu lungimea de aproximativ 16 km inclusiv cămine de vizitare şi de intersecţie;
Construcţie staţie de pompare apă uzată:construcţia a 3 noi staţii de pompare apă uzată şi conducte de refulare în lungime de aproximativ 700 m.

Lucrări recepţionate

Sighişoara şi Cristuru Secuiesc - Reabilitarea staţiilor de tratare a apei

Staţia de tratare Sighişoara: bazine de coagulare şi reactie, decantor lamelar cuva dubla, reabilitare staţie filtre/GAC, instalatii ozon, PAC, polielectrolit.
Staţia de tratare Cristuru Secuiesc: bazine de coagulare şi reactie, decantor lamelar cuvă dublă, reabilitare staţie filtre/GAC, instalaţii ozon, PAC.

Lucrări recepţionate

Sighişoara şi Cristuru Secuiesc - Reabilitare conducte de aducţiune, extindere retele de apă potabila şi canalizare, staţie de pompare apă potabila, staţii de pompare apă uzata şi conducte de refulare

SIGHIŞOARA
Reabilitarea conductelor de aducţiune:
înlocuirea conductelor vechi cu conducte din PEID în lungime de aproximativ 5 km  inclusiv a căminelor de vane şi a instalaţiilor hidraulice;
Extinderea sistemului de alimentare cu apă cu conducte din PEID în lungime de aproximativ 5 km inclusiv cămine de vane şi instalatii hidraulice;
Construcţie staţie de pompare apă:construcţia a 3 noi staţii de pompare ce vor deservi sistemul de distrubuţie;
Extinderea sistemului de canalizare menajercu lungimea de aproximativ 9 km inclusiv a căminelor de vizitare şi de intersecţie;
Constructie staţie de pompare apă uzată:construcţia a 3 noi staţii de pompare apă uzata şi conducte de refulare în lungime de aproximativ 1 km.
CRISTURU SECUIESC
Extinderea sistemului de canalizare menajer
cu lungimea de aproximativ 5,5 km inclusiv a căminelor de vizitare şi de intersecţie;
Construcţie staţie de pompare apă uzată:construcţia unei noi staţii de pompare apă uzata şi conducte de refulare în lungime de aporximativ 150 m

Contract semnat – Lucrări în curs

Stadiul fizic – 42%

Târnăveni - Reabilitarea staţiei de tratare a apei

Staţia de tratare Târnăveni: bazin de coagulare, decantor lamelar cuva dubla, reabilitare staţie filtre/GAC, înstalatii ozon, PAC, polielectrolit.

Lucrări recepţionate

Târnăveni - Reabilitarea staţiei de epurare

Reabilitare treaptă de epurare primară: by-pass general al staţiei de epurare, grătare, staţia pompare apă uzata, deznisipator-separator de grăsimi, decantoarele primare.
Construirea unei trepte de epurare avansate a apei uzate: bazine biologice cu nitrificare, denitrificare şi eliminarea pe cale biologica şi chimică a fosforului, decantoare secundare.
Construirea/reabilitarea treptei de prelucrare a nămolului: rezervoare de fermentare a nămolului, concentrare şi deshidratare mecanică, depozit de stocare temporară a nămolului.

Lucrări recepţionate

Târnăveni - Extinderea retelei de canalizare, staţii de pompare apă uzata şi conducte de refulare

Extinderea sistemului de canalizare menajercu lungimea de aproximativ 12 km inclusiv cămine de vizitare şi de intersecţie;
Constructie staţii de pompare apă uzată:construcţia a 2 noi staţii de pompare apă uzata şi conducte de refulare în lungime de aproximativ 1 km.
Reabilitare staţii de pompare apă uzată:reabilitarea structurală, înlocuirea echipamentelor mecanice şi a instalaţiilor hidraulice şi electrice pentru 3 noi staţii de pompare apă uzata şi conducte de refulare în lungime de aproximativ 300 m

Lucrări recepţionate

Luduş şi Iernut - Construirea unei noi staţii de epurare in Ludus şi Iernut - reabilitarea staţiei de epurare

Construirea unei noi Staţii de Epurare la Luduş
Reabilitarea/extinderea Staţiei de Epuraredin Iernut

Lucrări recepţionate

Luduş şi Iernut - Reabilitarea staţiilor de tratare a apei

Staţia de tratare LUDUŞ: bazine de reacţie, decantor lamelar cuva dubla, reabilitare staţie filtre/GAC, bazin şi instalaţii contact ozon, instalaţii injecţie PAC, polielectrolit, staţie de pompare.
Staţia de tratare IERNUT: bazine de coagulare şi reacţie, decantor lamelar cuva dubla, reabilitare staţie filtre/GAC, instalaţii ozon, PAC, polielectrolit, concentrator namol şi instalaţie deshidratare.

Lucrări recepţionate

Luduş/Iernut - Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apă potabilă şi sisteme de canalizare, staţii de pompare apă potabila, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare

LOCALITATEA LUDUŞ
Extinderea sistemului de alimentare cu apă cu conducte din PEID în lungime de aproximativ 9 km inclusiv cămine de vane şi instalaţii hidraulice;
Construcţie staţie de pompare apă:construcţia unei noi staţii de pompare ce va deservi sistemul de distrubuţie;
Extinderea sistemului de canalizare menajercu lungimea de aproximativ 20 km inclusiv a căminelor de vizitare şi de intersecţie;
Construcţie staţie de pompare apă uzată:construcţia a 5 noi staţii de pompare apă uzata şi conducte de refulare în lungime de aproximativ 2,5 km;
LOCALITATEA IERNUT
Extinderea sistemului de alimentare cu apă
cu conducte din PEID în lungime de aproximativ 4 km inclusiv cămine de vane şi instalaţii hidraulice;
Extinderea sistemului de canalizare menajercu lungimea de aproximativ 5,5 km inclusiv a căminelor de vizitare şi de intersecţie;
Construcţie staţie de pompare apă uzată:construcţia a 2 noi staţii de pompare apă uzata şi conducte de refulare în lungime de aproxiamtiv 500 m

Lucrări recepţionate

Miercurea Niraj - Captare şi staţie de tratare a apei

Legatura captare existenta: aducţiune la captarea existenta şi staţie de pompare apă brută.
Construirea unei staţii de tratarea apei brute: cameră de amestec, cameră de reacţie, decantor lamelar, staţie de filtre, staţie de pompare.
Construirea treptei de prelucrare a nămolului: decantor apă uzata, concentrare şi deshidratare mecanică, depozit de stocare temporară a nămolului.

Lucrări în procedură de  recepţionare

Stadiul fizic – 100%

Aducţiune Voiniceni-Sărmaşu - Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare şi rezervoare apă potabila

Reabilitarea conductei de aducţiune: reabilitarea conductei de aducţiune în lungime de aproximativ 42 km prin înlocuire cu conducte din PEID, inclusiv cămine de vane şi instalaţii hidraulice;
Reabilitarea rezervoarelor de apă: reabilitarea structurală, înlocuirea instalaţiilor hidraulice şi electrice pentru 3 rezervoare cu capacitatea de 1000 mc şi un rezervor cu capacitatea de 500 mc, plus furnizarea unei instalaţii de clorinare;
Reabilitarea staţii de pompare apă: reabilitarea structurală, înlocuirea echipamentelor mecanice, instalaţiilor hidraulice şi electrice pentru 3 staţii de pompare;

Lucrări recepţionate

Band – Pănet - Construcţie conducta de aducţiune, staţie de pompare, rezervor apă potabila

Construcţie conducta de aducţiuneîn lungime de aproximativ 20 km prin înlocuire cu conducte din PEID, inclusiv cămine de vane şi instalatii hidraulice;
Extinderea sistemului de alimentare cu apă Pănet cu conducte din PEID în lungime de aproximativ 500 m inclusiv cămine de vane şi instalatii hidraulice;
Construcţia rezervoarelor de apă: construcţia unui rezervor de apă cu capacitatea de 350 mc, inclusiv furnizarea şi instalarea unei instalaţii de clorinare;
Construcţie staţii de pompare apă: construcţia a 2 noi staţii de pompare apă potabilă

Lucrări recepţionate

Valea Nirajului - Conducta de aducţiune

Construcţie conducta de aducţiuneîn lungime de aproximativ 33,5 km prin înlocuire cu conducte din PEID, inclusiv cămine de vane şi instalatii hidraulice;
Construcţie staţii de pompare apă: construcţia unei staţii de repompare apă potabilă
Construcţie instalaţii de reclorinare: furnizarea şi instalarea unei instalaţii de dozare soluţie hipoclorit

Lucrări recepţionate

 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide