Mass media


Detalii şi informaţii suplimentare referitoare la Proiectul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă potabilă şi apă uzată în judeţul Mureş şi derularea acestuia, puteţi obţine de la sediul Compania AQUASERV S.A. biroul UIP, str. Kos Karoly nr. 1
e-mail: storzsok@aquaserv.ro
persoana de contact: Törzsök Sándor Sef UIP
Tel. +40 265 208 809,
Fax: +40 265 208 862Informare continuare lucrări SC Compania Aquaserv SA
Compania Aquaserv informează locuitorii din zonă cu privire la continuarea lucrărilor de extindere a sistemului de canalizare pe strada Livezeni, din cadrul contractului de lucrări „MS-TM-RB-02 Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apă şi sisteme de canalizare, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare, sistem SCADA Tîrgu Mureş”, proiect cofinanţat de Uniunea Europeană.
Menţionăm că perioada de executie a lucrărilor este: 1-12 septembrie 2016 iar în această perioadă furnizarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare nu va fi întreruptă.
Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie prin operatorii noştrii din Call Center, la telefon nr. 0265-208.888 sau la linia telefonică cu apelare gratuită nr. 08-008-208.888..
S.C. Compania AQUASERV S.A.
Tîrgu-Mureş


Tîrgu-Mureş, 23.03.2016
Apă mai bună la Târnăveni
Cu ajutorul fondurilor europene s-a reabilitat Staţia de tratare a apei din municipiul Târnăveni. Investiţia, în valoare de peste 19 milioane lei, include atât reabilitarea unor obiecte existente cât şi construirea unora noi, astfel încât fluxul tehnologic să asigure tratarea apei la nivelul cerinţelor legislative în vigoare. După finalizarea şi recepţionarea lucrărilor, COMPANIA AQUASERV a preluat în operare obiectivul.
Prin montarea de echipamente noi s-a modernizat procesul de tratare, respectiv sistemul de predecantare, sistemul de decantare şi sistemul de filtrare cu nisip. S-au introdus şi etape noi pe fluxul tehnologic respectiv preoxidarea cu dioxid de clor, ozonizarea şi filtrarea prin cărbune activ. Procesul tehnologic din staţia de tratare a apei va fi monitorizat on-line şi corectat automat prin intermediul sistemului SCADA (Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date).
Contractul de lucrări, având ca obiect  „Reabilitarea staţiei de tratare a apei Târnăveni” face parte din proiectul POS Mediu Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, şi a fost semnat în data de 28.02.2013 cu ASOCIEREA S.C. EDAS EXIM S.R.L. – S.C. TEHNIC TRUST S.A. – S.C. BEESPEED AUTOMATIZĂRI S.R.L. – S.C. DATCOMP S.R.L.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
Valoarea totală iniţială a proiectului este de 110.875.965 euro. Perioada de implementare este 2011-2015, prelungită prin fazare pentru 2016. Beneficiari sunt aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV.
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.


Tîrgu-Mureş, 04.03.2016
Apă mai bună în oraşele Luduş şi Iernut
Cu ajutorul fondurilor europene s-au reabilitat Staţiile de tratare a apei din oraşele Luduş şi Iernut. Investiţia, în valoare de peste 22 de milioane lei, include atât reabilitarea unor obiecte existente cât şi construirea unora noi, astfel încât fluxul tehnologic să asigure tratarea apei la nivelul cerinţelor legislative în vigoare. După finalizarea şi recepţionarea lucrărilor, COMPANIA AQUASERV a preluat în operare obiectivele.
Prin montarea de echipamente noi s-au modernizat procesele de tratare, respectiv sistemul de predecantare, sistemul de decantare, sistemul de filtrare cu nisip şi sistemul de dezinfecţie a apei prin utilizarea de clor gazos. La staţia de tratare a apei din Iernut s-au introdus şi etape noi pe fluxul tehnologic respectiv preoxidarea cu dioxid de clor, ozonizarea şi filtrarea prin cărbune activ. Procesele tehnologice din cele două staţii de tratare a apei vor fi monitorizate on-line şi corectate automat prin intermediul sistemului SCADA (Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date).
Contractul de lucrări, având ca obiect  „Luduş şi Iernut - Reabilitarea staţiilor de tratare a apei” face parte din proiectul POS Mediu Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, şi a fost semnat în data de 12.09.2012 cu ASOCIEREA S.C. BEESPEED AUTOMATIZĂRI S.R.L., S.C. DATCOMP S.R.L. şi S.C. CONIMUR S.R.L.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
Valoarea totală iniţială a proiectului este de 110.875.965 euro. Perioada de implementare este 2011-2015, prelungită prin fazare pentru 2016. Beneficiari sunt aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV.
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.


Tîrgu-Mureş, 29.02.2016
Infrastructură modernă de apă-canal pentru locuitorii din Luduş şi Iernut
Locuitorii de pe 45 de străzi din Luduş şi 15 străzi din Iernut beneficiază de servicii civilizate de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, datorită extinderii şi reabilitării reţelelor cu ajutorul fondurilor europene. Lucrările de construcţie şi de reabilitare au avut în vedere îmbunătăţirea accesului la servicii de calitate în ceea ce priveşte apa potabilă în conformitate cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, creşterea nivelului de acoperire cu servicii de tratare a apelor uzate în conformitate cu Directiva 91/271/CEE şi creşterea eficienţei sistemelor de distribuţie apă potabilă respectiv de colectare ape uzate prin urmărirea sistematică a acestora cu ajutorul unor tehnologii moderne de procesare a datelor şi algoritmi de optimizare. După finalizarea şi recepţionarea lucrărilor, COMPANIA AQUASERV a preluat în operare sistemele.
Investiţia în valoare de peste 26,5 de milioane lei include 12,4 km reţea apă, 27,24 km reţea canal menajer, 8 bucăţi staţii de pompare şi 2,78 km conducte de refulare. Sistemele de distribuţie a apei şi cele de colectare a apelor uzate vor fi monitorizate on-line şi corectate automat prin intermediul sistemului SCADA (Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date).
Contractul de lucrări, având ca obiect „Luduş/Iernut – Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apă potabilă şi sisteme de canalizare, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare” face parte din proiectul POS Mediu Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, şi a fost semnat în data de 13.12.2013 cu S.C. IZOREP S.R.L.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
Valoarea totală iniţială a proiectului este de 110.875.965 euro. Perioada de implementare este 2011-2015, prelungită prin fazare pentru 2016. Beneficiari sunt aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV.
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.


Tîrgu-Mureş, 04.02.2016
Staţie de epurare nouă în Luduş şi o staţie de epurare reabilitată în Iernut
Cu ajutorul fondurilor europene s-a construit o Staţie de epurare nouă în oraşul Luduş şi s-a reabilitat Staţia de epurare din oraşul Iernut. Lucrările de construcţie şi de reabilitare au avut în vedere realizarea unei linii tehnologice care să elimine descărcările neconforme în emisari, rezultând astfel un impact minim asupra mediului înconjurător prin încadrarea în limitele impuse de legislaţia naţională şi de Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. După finalizarea şi recepţionarea lucrărilor, COMPANIA AQUASERV a preluat în operare obiectivele.
Investiţia în valoare de peste 34 de milioane lei include treapta mecano-biologică a epurării apelor uzate orăşeneşti precum şi o treaptă de prelucrare pentru nămolurile rezultate. Procesele tehnologice din cele două staţii de epurare vor fi monitorizate on-line şi corectate automat prin intermediul sistemului SCADA (Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date).
Contractul de lucrări, având ca obiect  „Construirea unei noi staţii de epurare în Luduş şi Iernut - reabilitarea staţiei de epurare” face parte din proiectul POS Mediu Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, şi a fost semnat în data de 25.03.2013 cu ASOCIEREA S.C. WEOLIA WATER SOLUTIONS &TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.&OTV FRANCE.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
Valoarea totală iniţială a proiectului este de 110.875.965 euro. Perioada de implementare este 2011-2015, prelungită prin fazare pentru 2016. Beneficiari sunt aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV.
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.


Tîrgu-Mureş, 25.01.2016
Reabilitarea liniei nămolului de la Staţia de Epurare Tîrgu-Mureş finalizată
Cu ajutorul fondurilor europene s-au implementat noi tehnologii moderne pe linia nămolului de la Staţia de epurare din Tîrgu-Mureş pentru a reduce cantitatea de nămol rezultată în urma procesului de epurare. După finalizarea şi recepţionarea lucrărilor de reabilitare, COMPANIA AQUASERV a preluat în operare obiectivul.
Investiţia în valoare de 28 de milioane lei include construirea/reabilitarea treptei de prelucrare a nămolului şi anume: reabilitarea structurală a concentratoarelor gravitaţionale şi echiparea cu poduri racloare noi, furnizarea unei unităţi de concentrare mecanică nouă, unitate nouă de condiţionare a nămolului înainte de fermentare, demolarea rezervoarelor vechi de fermentare a nămolului cu capacităţi de 1500 m³, echiparea a două noi fermentatoare cu o capacitate de 4000 m³ fiecare, înlocuirea rezervoarelor existente de gaz cu altele noi cu membrană, construirea a două bazine tampon noi, construirea unei noi unităţi de deshidratare mecanică, construirea unui depozit de stocare temporară şi a unei instalaţii de uscare avansată a nămolului.
Contractul de lucrări, având ca obiect „Reabilitarea Staţiei de Epurare – linia nămolului Tîrgu-Mureş” face parte din proiectul POS Mediu Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, şi a fost semnat în data de 19.04.2012 cu ASOCIEREA SOCIEDAD ANONIMA, DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA – AIN ACTIVE S.L. – S.C. LAS PROM  S.R.L.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
Valoarea totală iniţială a proiectului este de 110.875.965 euro. Perioada de implementare este 2011-2015, prelungită prin fazare pentru 2016. Beneficiari sunt aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV.
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.


Tîrgu-Mureş, 18.08.2015
APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE LA STANDARDE EUROPENE CU TARIFE ACCESIBILE
Tarifele AQUASERV pentru serviciile prestate s-au modificat, începând cu 1 iulie, în toată aria de operare, de la 3,86 lei/m3 la 4,09 lei/m3 (0,00409 lei/l), pentru alimentarea cu apă şi de la 3,14 lei/m3 la 3,47 lei/m3 (0,00347 lei/l), pentru serviciul de canalizare (tarifele conţin TVA). Practic, tariful actual, majorat cuprinde o creştere reală de 5% la apă potabilă şi 10% la canalizare (aplicate în anul 2015), la care se adaugă cu această ocazie inflaţia corespunzătoare perioadei scurse de la ultima ajustare a tarifelor, 1 iulie 2014. Prin aceste tarife AQUASERV se află în prezent, la mijlocul unui clasament al preţurilor la serviciile de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurarea apelor uzate din România.
Ca în fiecare an, înainte de a fi aplicate, aceste tarife au fost avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi aprobate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Invest (ADI). Ajustarea tarifelor este în conformitate cu Politica tarifară – anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată şi cunoscută de ADI, politică care se bazează pe o analiză economică cost-beneficiu realistă şi pe obligativitatea modificării preţurilor şi tarifelor în termeni reali, astfel încât să se asigure acoperirea cofinanţării investiţiilor din fonduri europene, precum şi a costurilor de operare şi de întreţinere a activelor.
Ajustarea periodică a tarifelor reprezintă practic, una din condiţiile principale pentru derularea investiţiilor cofinanţate de către Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, investiţii grupate în proiectul de peste 110 milioane de Euro, implementat în prezent de către Compania AQUASERV, sub titlul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş.
Acest proiect permite Companiei AQUASERV să extindă şi să modernizeze reţelele de apă şi canalizare în 7 oraşe – Tîrgu-Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc. Tot în cadrul acestui proiect, peste 160 de km de reţele de apă potabilă şi aproximativ 90 de km de reţele de canalizare vor fi construite sau reabilitate, iar 6 uzine de apă potabilă şi 5 staţii de epurare a apelor uzate vor fi construite de la zero sau modernizate.
Practic, cu ajutorul fondurilor europene, la finalizarea acestui proiect majoritatea populaţiei din regiunea deservită de AQUASERV va avea posibilitatea să se conecteze
la reţele publice de apă şi canalizare, iar mediul înconjurător va fi protejat prin creşterea gradului de epurare a apelor uzate.


Tîrgu-Mureş, 18.08.2015
APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE LA STANDARDE EUROPENE CU TARIFE ACCESIBILE
S.C. Compania AQUASERV S.A. implementează în perioada 2011-2015 proiectul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, în valoare de 110,8 milioane de euro. Acest proiect reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum din judeţul Mureş în acest domeniu şi este cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1. Prin acest proiect, comunităţile din aria de operare a Companiei AQUASERV, beneficiează de investiţii în sistemele de apă şi canalizare, care contribuie la creşterea calităţii serviciilor AQUASERV până la nivelul celor din Uniunea Europeană.
Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea reţelelor de apă şi canalizare a fost condiţionată de participarea comunităţilor locale la acest efort investiţional. Astfel că, pentru a face posibilă asimilarea acestor fonduri, Compania AQUASERV s-a angajat, prin Contractul de finanţare pentru proiectul POS Mediu (art. 14 pct. 3), să ajusteze periodic tarifele, astfel încât, să se asigure acoperirea cofinanţării şi a costurilor de operare şi de întreţinere a activelor, dar, în acelaşi timp, factura pentru serviciile de apă/canalizare să nu depăşească pragul de 3,5% din bugetul mediu al unei familii.
În urma modificării tarifelor de la 1 iulie 2015, un metru3 de apă potabilă costă 4,09 lei, iar canalizarea şi epurarea 3,47 lei/metru3 (cu TVA). Aceste tarife situează Compania AQUASERV la mijlocul unui clasament naţional al preţurilor la apă şi canalizare.
Compania AQUASERV, mulţumeşte locuitorilor pentru înţelegere şi pentru co-participarea la creşterea calităţii serviciilor de apă potabilă şi canalizare la standarde europene!


Tîrgu-Mureş, 27.07.2015
Reţelele de canalizare din Reghin extinse cu ajutorul fondurilor europene
Lucrările de extindere a reţelelor de canalizare din Reghin, sunt finalizate. Astfel, peste 2.000 de utilizatori noi de pe 36 de străzi din localitate au acces la servicii de canalizare.
Investiţia de peste 10 milioane de lei include extinderea sistemului de canalizare menajer cu lungimea de aproximativ 16 km, inclusiv cămine de vizitare şi de intersecţie, respectiv construcţia a 7 noi staţii de pompare apă uzată şi conducte de refulare în lungime de aproximativ 700 m.
Contractul de lucrări, având ca obiect „Reghin – Extinderea reţelei de canalizare, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare” face parte din proiectul POS Mediu Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene. Contractul a fost semnat în data de 12.09.2013, cu asocierea S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. – S.C. LASPROM S.R.L..
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
Valoarea totală a proiectului este de 110.875.965 euro. Perioada de implementare este 2011-2015. Beneficiari sunt aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV.
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional S.C. Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.
Mai multe detalii cu privire la acest proiect puteţi găsi pe pagina www.aquaserv.ro/POS Mediu


Tîrgu-Mureş, 24.07.2015
Nămolul de epurare - îngrăşământ agricol gratuit
Începând cu anul 2014, fermierii mureşeni pot folosi, în mod gratuit, nămolul provenit de la staţiile de epurare a apei uzate, drept îngrăşământ în agricultură.
Studiile efectuate atât la nivel naţional cât şi local, demonstrează faptul că aplicarea pe sol a nămolului de epurare îmbunătăţeşte în mod progresiv fertilitatea solului şi în mod particular proprietăţile sale fizice, datorită adăugării de materie organică, lucru care este benefic pentru îmbunătăţirea cultivabilităţii solurilor argiloase. De asemenea, nămolul de epurare creşte gradul de retenţie a umidităţii în solurile cu textură uşoară. Conform acestor studii cerealele şi culturile industriale sunt cele mai adecvate folosirii nămolului pe post de îngrăşământ.
Această măsură se pliază pe strategia naţională şi este în acord cu prevederile Uniunii Europene, care încurajează utilizarea nămolului din staţiile de epurare în agricultură. Legislaţia aplicabilă în acest sens cuprinde Ordinul nr.344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, ce transpune prevederile Directivei 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură.
Agricultorii mureşeni au avut deja posibilitatea să afle care sunt avantajele utilizării în agricultură a nămolului provenit de la staţiile de epurare, în cadrul seminarelor de informare organizate de Compania AQUASERV, la care au participat alături de fermieri, reprezentanţii Direcţiei Agricole Mureş, experţi de mediu şi reprezentanţi ai AQUASERV. În cadrul acestei întâlniri, agricultorii au aflat, printre altele, că nămolul este oferit gratis de Compania AQUASERV, fiind necesară doar încheierea unui acord de colaborare cu operatorul. De altfel, compania transportă şi împrăştie nămolul pe terenurile agricole şi face studii agrochimice, pedologice şi de monitorizare a acestora, împreună cu Oficiul Local de Studii Pedologice.
Utilizarea în agricultură a nămolurilor provenite de la staţiile de  epurare reprezintă una dintre metodele de punere în valoare a conţinutului lor de materie organică şi elemente nutritive, fiind demonstrat faptul că nămolurile din epurarea apelor uzate menajere au un conţinut bogat în nutrienţi, deci o valoare de fertilizare ridicată. Pe lângă avantajul că este oferit gratuit, folosirea nămolului de epurare în agricultură conduce la reducerea cantităţii de îngrăşăminte chimice necesare. Trebuie desigur menţionat faptul că, înainte de a fi valorificat în agricultură, nămolul este supus mai multor procese complexe de tratare şi unor analize minuţioase, pentru eliminarea tuturor riscurilor cu privire la mediu şi sănătate.
Cele şase staţii de epurare existente în aria de operarea AQUASERV, la Tîrgu-Mureş, Sighişoara, Reghin, Târnăveni, Cristuru Secuiesc şi Iernut, împreună cu cea nou construită la Luduş, produc aproximativ 38 de mii de tone de nămol anual. Conform studiilor, dozele de nămol necesare pentru 1 hectar de teren agricol sunt cuprinse între 25 şi 30 de tone. Ţinând cont de aspectele eficienţei economice, Compania AQUASERV urmăreşte încheierea unor acorduri de aplicare a nămolului de epurare pe terenuri agricole compacte, cu o suprafaţă de cel puţin 20 de hectare, aflate în administrare unică. Deoarece interesul este destul de mare Compania AQUASERV organizează la Luduş şi la Sighişoara, două seminare de informare la care sunt invitaţi să participe fermierii interesaţi.
Această metodă de valorificare a nămolului provenit din staţiile de epurare este cuprinsă în Strategia de valorificare a nămolului de epurare realizată în cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”. Prin intermediul acestui proiect în valoare de 110,8 milioane euro, implementat de Compania AQUASERV şi cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu, peste 300.000 de locuitori ai judeţelor Mureş şi Harghita vor beneficia de servicii moderne de alimentare cu apă şi canalizare, din care aproximativ 60.000 vor avea acces, pentru prima oară, la sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare. În urma investiţiilor, gradul de acoperire cu servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în localităţile incluse în proiect va creşte considerabil, iar calitatea serviciilor prestate se va conforma cerinţelor Uniunii Europene.


Apă potabilă pe Valea Nirajului cu ajutorul fondurilor europene
Lucrările de construire a conductei de aducţiune apă potabilă pe Valea Nirajului sunt finalizate. Astfel s-au creat condiţiile tehnice pentru realizarea sistemelor locale de distribuire apă potabilă pentru locuitorii din această zonă.
Investiţia de peste 17 milioane de lei include construirea conductei de aducţiune cu o lungime de aproximativ 33,5 km, inclusiv cămine de vane şi instalaţii hidraulice, precum şi construcţia unei staţii de pompare apă şi a unei staţii de reclorinare.
Contractul de lucrări, având ca obiect „Conductă de aducţiune - Valea Nirajului”, face parte din proiectul POS Mediu Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene. Contractul a fost semnat în data de 04.06.2013 cu S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Bucureşti.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
Valoarea totală a proiectului este de 110.875.965 euro. Perioada de implementare este 2011-2015. Beneficiari sunt aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV.
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.


Comunicat: 19.02.2015
Reţele noi de apă şi canalizare în Tîrgu-Mures, din fonduri europene
În această perioadă sunt reluate lucrările de extindere și reabilitare a rețelelor de apă potabilă pe patru străzi din municipiul Tîrgu-Mureș, lucrări incluse în proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene și implementat de Compania AQUASERV.
Străzile vizate sunt următoarele:
•Solidarităţii - reabilitare reţea apă potabilă, perioada de execuţie estimată 19.02.2015-20.04.2015.
•I. H. Rădulescu – extindere reţea apă potabilă, perioada de execuţie estimată 18.02.2015-27.03.2015.
•Ciucaş – reabilitare reţea apă potabilă, perioada de execuţie estimată 18.02.2015-31.03.2015.
•Ceahlău – reabilitare reţea apă potabilă, perioada de execuţie estimată 18.02.2015-30.04.2015.
Investițiile constau în reabilitarea sau extinderea reţelei stradale de alimentare cu apă, construcţia branşamentelor de apă, inclusiv a căminelor de contor, pentru imobilele ce urmează a fi conectate la aceste sisteme edilitare.
Din păcate, orice proiect de investiţie în infrastructură de asemenea dimensiuni, creează inconveniente pe termen scurt în viaţa de zi cu zi a comunităţii. Pe această cale ne cerem scuze pentru neplăcerile create şi vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru ca durata şi impactul lor asupra dumneavoastră să fie minime.
Aceste lucrări sunt cuprinse în contractul „Tîrgu-Mureş – Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi a sistemului de canalizare, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare, sistem SCADA”. La finalizarea investiției, peste 2600 de tîrgumureşeni de pe 82 de străzi vor beneficia de servicii civilizate de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, datorită extinderii şi reabilitării infrastructurii edilitare din Tîrgu-Mureş, cu aproximativ 57 de km.
Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” va permite Companiei AQUASERV să extindă şi să modernizeze reţelele de apă şi canalizare în 7 oraşe – Tîrgu-Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc - precum şi în 57 de comune. Prin intermediul acestui proiect peste 160 de km de reţele de apă potabilă şi aproximativ 90 de km de reţele de canalizare vor fi construite sau reabilitate. De asemenea, vor fi construite sau modernizate 6 uzine de apă potabilă şi 5 staţii de epurare a apelor uzate. Practic, datorită investiţiilor făcute de către Aquaserv din fonduri europene, majoritatea populaţiei din regiunea deservită de companie va avea posibilitatea să se conecteze la reţele publice de apă şi canalizare.
Valoarea totală a proiectului depășește 100 de milioane de euro, reprezentând cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare. Mai multe detalii despre proiect, puteţi găsi pe pagina www.aquaserv.ro/POS Mediu.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest proiect, vă rugăm să accesaţi site-ul www.aquaserv.ro, sau să ne contactaţi la numerele de telefon 0265 208 888, prin e-mail la adresa client@aquaserv.ro, sau la sediul Compania AQUASERV, str. Kos Karoly, nr. 1.  Descarca comunicatul.


S.C. Compania AQUASERV S.A.
Comunicat: 24.09.2014
Apă şi canalizare la standarde europene de la AQUASERV
Compania AQUASERV implementează proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”, în valoare de 110,8 milioane euro, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.
Prin intermediul acestui proiect peste 300.000 de locuitori ai judeţelor Mureş şi Harghita vor beneficia de servicii moderne de alimentare cu apă şi canalizare, dintre care aproximativ 60.000 vor avea acces, pentru prima oară, la sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare.
STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
În acest moment sunt semnate toate contractele cuprinse în cadrul proiectului, ultimul contract semnat, în data de 19 septembrie 2014, fiind cel pentru construcţia aducţiunii Voiniceni-Sărmaş. Dintre cele 18 contracte incluse în proiect, 16 vizează lucrări care vor fi efectuate în cadrul proiectului, iar 2 sunt contracte de servicii. Stadiul lucrărilor prevăzute este diferit, în funcţie de semnarea contractelor. Astfel, dacă în cazul ultimului contract semnat, cel de reabilitare a aducţiunii Voiniceni-Sărmaşu, lucrările urmează să înceapă, în cazul contractului de reabilitare a staţiilor de tratare a apei din Luduş şi Iernut, lucrările sunt realizate în procent de peste 65%. În cazul majorităţii contractelor, lucrările vor fi finalizate în cursul anului 2015, excepţie fac 4 contracte: Miercurea Niraj – construcţie captare şi staţie de tratare a apei, Tîrgu-Mureş - Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi a sistemului de canalizare, Sighişoara/Cristuru Secuiesc - Reabilitare conducte de aducţiune, extindere reţele de apă potabilă şi canalizare şi Aducţiunea Voiniceni-Sărmaşu. În cazul acestora, lucrările vor fi terminate în primul trimestru al anului 2016.
Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” va permite Companiei AQUASERV să extindă şi să modernizeze reţelele de apă şi canalizare în 7 oraşe – Tîrgu-Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc - precum şi în 57 de comune. Prin intermediul acestui proiect peste 160 de km de reţele de apă potabilă şi aproximativ 90 de km de reţele de canalizare vor fi construite sau reabilitate. De asemenea, vor fi construite sau modernizate 6 uzine de apă potabilă şi 5 staţii de epurare a apelor uzate. Practic, cu ajutorul fondurilor europene, majoritatea populaţiei din regiunea deservită de companie va avea posibilitatea să se conecteze la reţele publice de apă şi canalizare.
Contractul de finanţare aferent proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” a fost semnat în data de 8 aprilie 2011 şi este prevăzut să fie finalizat la sfârşitul anului 2015. Descarca comunicatul


Apă potabilă mai bună în zona Voiniceni-Sărmaşu cu ajutorul fondurilor europene
Locuitorii din şase comune mureşene vor beneficia de apă potabilă de calitate, datorită reabilitării aducţiunii Voiniceni-Sărmaşu, în cadrul unui proiect al Companiei Aquaserv cofinanţat din fonduri europene. Lucrările în valoare de peste 37 de milioane de lei includ: reabilitarea conductei de aducţiune cu o lungime de 47 de km, precum şi a 3 staţii de  repompare apă potabilă, reabilitarea rezervoarelor de apă din Voiniceni, Câmpeniţa, Pogăceaua şi Sărmaşu, reabilitarea staţiei de reclorare apă din Câmpeniţa şi construirea unei staţii noi la Pogăceaua. La terminarea lucrărilor, calitatea apei potabile de la robinetele consumatorilor va fi mult îmbunătăţită, iar de acest lucru se vor bucura cei aproximativ 23.000 de locuitori din cele 36 de localităţi alimentate prin această aducţiune. Investiţia, este inclusă în proiectul POS Mediu - Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.
În urma finalizării procedurii de achiziţie publică, în data de 19.09.2014, la sediul Compania AQUASERV S.A. din Tîrgu-Mureş, a avut loc semnarea contractului de lucrări, având ca obiect „Aducţiunea Voiniceni-Sărmaşu - Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare şi rezervoare apă potabilă.” cu asocierea TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS S.A. (TEDAGUA) şi S.C. TEHNIC TRUST S.A.. Autoritatea Contractantă este Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş.
Acesta este cel de-al 16-lea contract de lucrări semnat în cadrul proiectului POS Mediu şi are o perioadă de execuţie de 18 luni de la data începerii, la care se adaugă 12 luni perioada de notificare a defectelor. Valoarea investiţiei este de 37.049.357,70  lei, la care se adaugă T.V.A., conform legislaţiei în vigoare.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional S.C. Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare, valoarea totală a lui fiind de 110.875.965 euro. De investiiile din cadrul acestui proiect vor beneficia aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV. Perioada de implementare este 2011-2015.


Comunicat: 18.08.2014
Apă potabilă pentru comunele Band şi Pănet cu ajutorul fondurilor europene
Locuitorii din şase localităţi aparţinând de comunele Band şi Pănet vor beneficia de servicii civilizate de alimentare cu apă potabilă, datorită construirii unei aducţiuni în zonă.
Investiţia de peste 11 milioane de lei include construirea unei conducte de aducţiune cu o lungime de 19.7 km, o conductă de distribuţie de peste 500 de m, 3 staţii de pompare apă potabilă, 1 rezervor de înmagazinare şi o staţie de reclorare. În urma finalizării acestor lucrări, aproape 9.000 de locuitori din şase localităţi, vor avea acces la servicii civilizate de alimentare cu apă potabilă. Aceast proiect de investiţii, alături de alte 15, este inclus în mega-proiectul POS Mediu privind Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.
În urma finalizării procedurii de achiziţie publică, în data de 18.08.2014, a avut loc la sediul Compania AQUASERV S.A. din Tîrgu-Mureş, semnarea contractului de lucrări, având ca obiect „Aducţiunea Band-Pănet. Construcţie conductă de aducţiune, staţii de pompare apă potabilă, rezervor apă potabilă Pănet” cu asocierea S.C. PARMADO CONSIMPEX S.R.L. şi PASSAVANT-ROEDINGER GmbH. Autoritatea Contractantă este Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş.
Acesta este cel de-al 15-lea contract de lucrări semnat în cadrul mega-proiectului POS Mediu şi are o durată de execuţie de 13 luni de la data începerii, la care se adaugă 12 luni perioada de notificare defecte. Valoarea investiţiei este de 11.087.009,01 lei, la care se adaugă T.V.A., conform legislaţiei în vigoare.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
• Valoarea totală a proiectului – 110.875.965 Euro
• Perioada de implementare – 2011-2015
• Beneficiari – aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.
S.C. Compania AQUASERV S.A.


Comunicat 12.08.2014
Staţie de tratare a apei nouă la Miercurea Niraj cu ajutorul fondurilor europene
 Locuitorii de pe valea Nirajului vor beneficia de servicii civilizate de alimentare cu apă potabilă, datorită construirii unei Staţii de tratare a apei în Miercurea Niraj.
Lucrările de construire a Staţiei de tratare a apei din Mirecurea Niraj sunt incluse în proiectul privind Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune, iar în urma finalizării acestora peste 24.000 de consumatori de pe valea Nirajului vor avea acces la servicii de alimentare cu apă potabilă.
În urma finalizării procedurii de achiziţie publică, în data de 12.08.2014, a avut loc la sediul S.C. Compania AQUASERV S.A. din Tîrgu-Mureş, semnarea Contractului de lucrări, având ca obiect „Miercurea Niraj- Captare şi staţie de tratare a apei” cu S.C. CORAL S.R.L. Tulcea. Autoritatea Contractantă este S.C. Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş.
Acesta este cel de-al 14-lea contract de lucrări semnat în cadrul mega-proiectului POS Mediu şi are o durată de execuţie de 18 luni de la data începerii, la care se adaugă 12 luni perioada de notificare defecte. Valoarea investiţiei este de 9.368.045,93 lei, la care se adaugă T.V.A., conform legislaţiei în vigoare.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
• Valoarea totală a proiectului – 110.875.965 Euro
• Perioada de implementare – 2011-2015
• Beneficiari – aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.
S.C. Compania AQUASERV S.A.


Comunicat 17.07.2014
Reţelele de apă şi canalizare din Sighişoara şi Cristuru Secuiesc dezvoltate cu ajutorul fondurilor europene
Locuitorii de pe 36 de străzi din Sighişoara şi Cristuru Secuiesc vor beneficia de servicii civilizate de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, datorită investiţiilor făcute de către Compania AQUASERV din fonduri europene.
Lucrările includ, printre altele, extinderea cu peste 5 km a reţelei de apă potabilă din Sighişoara pe 12 strazi şi construirea a 3 staţii de pompare apă potabilă. Reţeaua de canalizare va fi de asemenea extinsă cu peste 9 km, pe 14 străzi din localitate, urmând să se construiască şi 3 staţii de pompare ape uzate. La Cristuru Secuiesc investiţia presupune extinderea reţelei de canalizare cu 5,5 km pe 10 străzi din oraş şi construirea unei staţii de pompare ape uzate.
Toate aceste investiţii sunt incluse în proiectul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, iar în urma acestora mii de locuitori din cele două oraşe, se vor bucura de servicii civilizate de alimentare cu apă şi canalizare.
Ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică, în data de 17.07.2014, a avut loc la sediul S.C. Compania AQUASERV S.A. din Tîrgu-Mureş, semnarea Contractului de lucrări, având ca obiect “ Sighişoara/Cristuru Secuiesc – Reabilitare conducte de aducţiune, extindere reţele de apă potabilă şi canalizare, staţie de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare” cu S.C. GRUP 4 INSTALAŢII S.A.. Autoritatea Contractantă este S.C. Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş.
Acesta este cel de-al 13-lea contract de lucrări semnat în cadrul mega-proiectului POS Mediu şi are o durată de execuţie de 18 luni de la data începerii, la care se adaugă 12 luni perioada de notificare defecte. Valoarea investiţiei este de 19.472.365,53 lei, la care se adaugă T.V.A., conform legislaţiei în vigoare.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
• Valoarea totală a proiectului – 110.875.965 Euro
• Perioada de implementare – 2011-2015
• Beneficiari – aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.
S.C. Compania AQUASERV S.A.


Comunicat 11.06.2014
Semnarea contractului de audit financiar al proiectului POS Mediu Mureş
Ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică, în data de 11.06.2014, a avut loc la sediul S.C. Compania AQUASERV S.A. din Tîrgu-Mureş, semnarea contractului de servicii, având ca obiect „Auditarea cheltuielilor aferente proiectului POS Mediu CCI 2009 RO 161 PR 019 – Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”, cu S.C. PRIM AUDIT S.R.L.. Autoritatea Contractantă este S.C. Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş.
Acesta este cel de-al 2-lea contract de servicii semnat în cadrul mega-proiectului POS Mediu Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, având o valoare de 45.832 lei, la care se adaugă TVA, conform legislaţiei în vigoare.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
• Valoarea totală a proiectului – 110.875.965 Euro
• Perioada de implementare – 2011-2015
• Beneficiari – aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV
Proiectul cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene şi implementat de către Operatorul Regional S.C. Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.
S.C. Compania AQUASERV S.A.


Comunicat 05.06.2014
Compania AQUASERV investeşte în protejarea mediului cu ajutorul Uniunii Europene
Faptul că în data de 5 iunie lumea întreagă a sărbătorit Ziua Mondială a Mediului, este un bun prilej să subliniem importanţa pe care Compania AQUASERV o acordă protejării mediului înconjurător, nu doar declarativ, ci prin investiţii concrete în acest sens.
În urma aderării la Uniunea Europeană, România beneficiază de fonduri structurale şi de coeziune, pentru dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de mediu. Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune reprezintă instrumentele financiare ale unui program de asistenṭă comunitară în vederea atingerii obiectivelor de convergenṭă pentru noile state membre, printre care şi România. Prin Fondul de Coeziune, Comisia Europeană aprobă cofinanṭări nerambursabile în vederea alinierii infrastructurii de mediu din România la cerinṭele Directivelor Uniunii Europene privind calitatea apei potabile şi a mediului. Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) face parte din Fondul de Coeziune iar una dintre axele sale prioritare, Axa Prioritară 1, se referă la "Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi apă uzată".
În cadrul POS Mediu, Compania AQUASERV S.A. derulează proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”, proiect ce reprezintă prima etapă în procesul de conformare a infrastructurii şi calităţii serviciilor din întreaga arie deservitǎ de Compania AQUASERV S.A, cu cerinţele Directivei-cadru Europene a Apei şi a Directivei privind Mediul.
În calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romania a transpus şi implementat inclusiv legile comunitare din sectorul apelor, asigurând astfel alinierea la reglementările comunitare în domeniul protecţiei mediului. În acest moment calitatea apelor de suprafaţă şi subterane este afectată în special prin deversarea de ape uzate insuficient epurate sau neepurate. În acest context, principala masură de protejare a calităţii apelor este epurarea modernă a apelor uzate, prin retehnologizarea şi eficientizarea procesului de tratare. Pentru ca acest lucru să se întâmple este obligatorie reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inclusiv construirea de sisteme de canalizare şi staţii de epurare în zonele rurale,  reabilitarea staţiilor de epurare vechi şi construirea unora noi care să înglobeze tehnologii moderne. Toate aceste investiţii necesită însă un efort financiar extrem de mare, imposibil de relizat fără ajutorul Uniunii Europene.
Compania AQUASERV a reuşit accesarea fondurilor europene necesare pentru aceste investiţii, iar în acest moment este în curs de implementare proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” în valoare de peste 110 de milioane de euro, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.
Acest proiect va permite Companiei AQUASERV să extindă şi să modernizeze reţelele de apă şi canalizare în 7 oraşe - Tîrgu Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc - precum şi în 57 de comune din judeţele Mureş şi Harghita. Tot în cadrul acestui proiect, peste 160 de km de reţele de apă potabilă şi aproximativ 90 de km de reţele de canalizare vor fi construite sau reabilitate. Şi nu în ultimul rând, vor fi construite sau modernizate 6 uzine de apă potabilă şi 5 staţii de epurare a apelor uzate.
Practic, cu ajutorul fondurilor europene, la finalizarea acestui proiect majoritatea populaţiei din regiunea deservită de AQUASERV va avea posibilitatea să se conecteze la reţele publice de apă şi canalizare, iar mediul înconjurător va fi protejat prin creşterea gradului de epurare a apelor uzate.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
• Valoarea totală a proiectului – 110.875.965 Euro
• Perioada de implementare – 2011-2015
• Beneficiari – aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.
S.C. Compania AQUASERV S.A.


Comunicat 23.05.2014
semnare Reţelele de apă şi canalizare din Tîrgu-Mureş dezvoltate cu ajutorul fondurilor europene
Tîrgumureşenii de pe 82 de străzi vor beneficia de servicii civilizate de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, datorită investiţiilor făcute de către Compania AQUASERV din fonduri europene.
Lucrările includ reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă potabilă şi canalizare din Tîrgu-Mureş, pe o lungime de aproximativ 57 de km, reabilitarea staţiilor de pompare de pe străzile Trébely şi Verii, construirea a 4 staţii de pompare apă uzată şi a unei staţii de pompare apă potabilă, precum şi construirea Dispeceratului Central în vederea monitorizarii sistemelor de apa si canalizare din aria de operare a Companiei AQUASERV. Toate aceste investiţii sunt incluse în proiectul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, iar în urma acestora peste 2600 de mureşeni, se vor bucura de servicii civilizate de alimentare cu apă şi canalizare.
Ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică, în data de 23.05.2014, a avut loc la sediul S.C. Compania AQUASERV S.A. din Tîrgu-Mureş, semnarea Contractului de lucrări, având ca obiect „Tîrgu-Mureş – Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi a sistemului de canalizare, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare, sistem SCADA” cu asocierea S.C. HIDROCONSRUCŢIA S.A. – S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L.. Autoritatea Contractantă este S.C. Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş.
Acesta este cel de-al 12-lea contract de lucrări semnat în cadrul mega-proiectului POS Mediu şi are o durată de execuţie de 21 luni de la data începerii, la care se adaugă 12 luni perioada de notificare defecte. Valoarea investiţiei este de 48.271.877,32 lei, la care se adaugă TVA, conform legislaţiei în vigoare.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
• Valoarea totală a proiectului – 110.875.965 Euro
• Perioada de implementare – 2011-2015
• Beneficiari – aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.
Mai multe detalii cu privire la acest proiect puteţi găsi pe pagina www.aquaserv.ro/POS Mediu
S.C. Compania AQUASERV S.A.


Comunicat 16.05.2014
semnare Reţelele de canalizare din Târnăveni extinse cu ajutorul fondurilor europene
Locuitorii de pe 35 de străzi din Târnăveni vor beneficia de servicii civilizate de canalizare, datorită extinderii reţelelor din localitate cu ajutorul fondurilor europene.
Lucrările de extindere a reţelelor de canalizare din Târnăveni cu 12,4 km, sunt incluse în proiectul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune. Datorită acestei investiţii peste 800 de utilizatori noi din localitate, se vor bucura de servicii civilizate de canalizare.
În urma finalizării procedurii de achiziţie publică, în data de 16.05.2014, a avut loc la sediul S.C. Compania AQUASERV S.A. din Tîrgu-Mureş, semnarea Contractului de lucrări, având ca obiect „Târnăveni – Extinderea reţelei de canalizare, staţii de pompare apă uzata şi conducte de refulare” cu S.C. TEHNIC TRUST  S.R.L.. Autoritatea Contractantă este S.C. Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş.
Acesta este cel de-al 11-lea contract de lucrări semnat în cadrul proiectului şi are o durată pentru execuţie de 14 luni de la data începerii, la care se adaugă 12 luni perioada de notificare defecte. Valoarea maximă plătibilă este de 7.813.252,59 lei, la care se adaugă TVA, conform legislaţiei în vigoare.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
• Valoarea totală a proiectului – 110.875.965 Euro
• Perioada de implementare – 2011-2015
• Beneficiari – aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.


Comunicat 12.09.2013
Reţelele de canalizare din Reghin extinse cu ajutorul fondurilor europene
Locuitorii de pe 37 de străzi din Reghin vor beneficia de servicii civilizate de canalizare, datorită extinderii reţelelor din localitate cu ajutorul fondurilor europene.
Lucrările de extindere a reţelelor de canalizare din municipiul Reghin cu 15,5 km, sunt incluse în proiectului privind Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune, iar în urma finalizării acestora peste 2.000 de utilizatori noi, se vor bucura de servicii civilizate de canalizare.
În urma finalizării procedurii de achiziţie publică, în data de 12.09.2013, a avut loc la sediul S.C. Compania AQUASERV S.A. din Tîrgu-Mureş, semnarea Contractului de lucrări, având ca obiect „Reghin – Extinderea reţelei de canalizare, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare” cu asocierea S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. – S.C. LASPROM S.R.L.. Autoritatea Contractantă este S.C. Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş.
Acesta este cel de-al 9-lea contract de lucrări semnat în cadrul proiectului şi are o durată pentru execuţie de 14 de luni de la data începerii, la care se adaugă 12 luni perioada de notificare defecte. Valoarea maximă plătibilă este de 10.375.041,14  lei, la care se adaugă TVA, conform legislaţiei în vigoare.
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
• Valoarea totală a proiectului – 110.875.965 Euro
• Perioada de implementare – 2011-2015
• Beneficiari – aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV
Proiectul este implementat de către Operatorul Regional Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare.
S.C. Compania AQUASERV S.A.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide