Informări


Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică

Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România".

Compania AQUASERV S.A. finalizat implementarea proiectului Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică, în valoare de peste 2 milioane de euro, finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România".

Proiectul a început la sfârșitul lunii martie 2021, valoarea totală a proiectului a fost de 2.118.189 euro, din care 1,8 milioane de euro reprezintă finanțare nerambursabilă, iar cofinanțarea în valoare de 318.189 euro, a fost asigurată de către Compania AQUASERV S.A. 

Prin intermediul proiectului a fost înlocuită instalația de cogenerare veche (producere simultană a energiei electrice și termice), care a fost pusă în funcțiune în anul 2000. Noua instalație de cogenerare de înaltă eficiență este compusă din 4 module de microturbine (4x200 kWe) și o putere aproape dublă, de 800 kWe/1500 kWt. 

Practic, în urma procesului de epurare a apelor uzate rezultă o cantitate semnificativă de nămol. Acest nămol este supus unui proces de fermentare anaerobă în urma căruia se produce biogaz din care instalația nouă de cogenerare produce simultan, energie electrică și termică. Energia electrică este folosită în cadrul proceselor din stația de epurare, energia termică este folosită pentru fermentatoare, respectiv pentru încălzirea clădirilor administrative din cadrul stației. Acest sistem inovator este al doilea sistem de cogenerare de acest tip din țară și este primul sistem instalat la o stație de epurare a apelor uzate în România. 

Pe lângă beneficiile economice, proiectul aduce un impact pozitiv asupra mediului și comunității. Prin schimbarea soluției de producere a energiei electrice prin cogenerare, reducem și emisia de dioxid de carbon, cu aproximativ 1.200 de tone pe an, asta însemnând cantitatea de CO2 emisă de 300 de autoturisme, care circulă fiecare aproximativ 25.000 de km, timp de un an.

Mulțumim finanțatorului, care ne-a ajutat încă din momentul accesării acestor fonduri, pe parcursul și în cadrul implementării proiectului, respectiv și la rambursare. Mulțumim tuturor partenerilor și echipei noastre dedicate. 

Împreună, creăm un viitor mai curat și mai sustenabil!


20.12.2023

Recepție lucrare

- lucrările la sistemul de cogenerare, punerea în funcțiune și testarea sistemului a fost finalizată
- recepția sistemului s-a realizat în data de 19.12.2023.


14.07.2023

Stadiul lucrărilor

- A fost realizată platforma din beton, cu toate utilitățile aferente;
- Se continuă livrarea diferitelor echipamente, piese și subansamble ale sistemului;
- S-a realizat montajul celor 3+1 turbine, a camerei electrice si diferitelor subansamble voluminoase;
- Preconizăm finalizarea lucrării aproximativ în luna octombrie, iar punerea în funcțiune și recepția lucrării la sfârșitul anului.


29.11.2022

Echipamente esențiale livrate în cadrul proiectului AQUASERV de reducere a gazelor cu efect de seră

Proiectul de reducere a gazelor cu efect de seră emise la Stația de Epurare AQUASERV, continuă cu livrarea unor noi echipamente. Este vorba despre echipamente esențiale în funcționarea viitoarei centrale de cogenerare, și anume: un generator diesel pentru alimentarea consumatorilor vitali din Stația de Epurare și un transformator de putere Legrand - EGHE (schimbător de căldură pentru gaze de evacuare).

A fost bifată astfel, o nouă etapă importantă în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică şi termică”, pe care Compania AQUASERV S.A. îl derulează în prezent şi care beneficiază de co-finanţare nerambursabilă din Grant-uri SEE şi Norvegiene.

Antreprenorul general al lucrării este compania de inginerie şi servicii energetice Servelect din Cluj-Napoca, iar obiectivul proiectului este valorificarea biogazul rezultat în procesul de fermentare a nămolului de epurare, pentru generarea de energie electrică şi termică.

Centrala de cogenerare de înaltă eficienţă, având o putere generată de 800 kWe (electric) şi 1500 kWth (termic), oferă mai multe avantaje faţă de instalaţiile cu motor:
• O singură piesă în mişcare – mentenanţă minimală;
Fără frecări în funcţionare – nu necesită răcire, uleiuri etc.;
Funcţionare continuă la încărcare parţială;
• Pot fi alimentate cu diferite tipuri de combustibil (gaz metan, biogaz, GPL, hidrogen etc.);
Emisii reduse (18 mg/m3 NOx, raportat la 50 mg/m3 impuse de legislaţia curentă);
Greutate şi dimensiuni reduse.

În urma implementării proiectului, noua centrala de cogenerare va aduce Compania AQUASERV S.A. următoarele beneficii:
• Obţinerea unui avantaj financiar net de cel putin 270.000 Euro/an.
Reducerea cu peste 70% a consumului de energie electrică al Staţiei de epurare, energie preluată momentan din Sistemul Energetic Naţional.
Reducerea emisiilor de CO2 cu 1215 tone/an, echivalent cu emisiile anuale a 300 de autoturisme, care parcurg 25.000 km/an.
Asigurarea în întregime a necesarului de energie termică pentru încalzirea clădirilor din incinta Staţiei de epurare şi pentru toate necesităţile tehnologice (fermentarea anaerobă mezofilă şi uscarea nămolului).

Proiectul este co-finanţat prin intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021, în cadrul programului “Energy Programme in Romania” şi are o valoare totala de 2.118.189 Euro, din care 1,8 milioane Euro reprezintă co-finanţarea nerambursabilă.

Despre Compania AQUASERV S.A.
Compania AQUASERV S.A. este unul dintre cei mai importanţi Operatori Regionali în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din România şi operatorul cu cea mai mare arie de acoperire în domeniu, din judeţul Mureş.

Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.


26.10.2022

Proiectul AQUASERV de reducere a gazelor cu efect de seră continuă

Proiectul de reducere a gazelor cu efect de seră emise de la Stația de Epurare AQUASERV, continuă cu începerea efectivă a lucrărilor. Primul pas a fost mutarea CHP Caterpilar vechi și dezafectat, pe o alta platforma pentru eliberarea locului unde va fi amplasata sistemul de turbine Capstone.

A fost bifată astfel, o nouă etapă importantă în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică şi termică”, pe care Compania AQUASERV S.A. îl derulează în prezent şi care beneficiază de co-finanţare nerambursabilă din Grant-uri SEE şi Norvegiene.

Antreprenorul general al lucrării este compania de inginerie şi servicii energetice Servelect din Cluj-Napoca, iar obiectivul proiectului este valorificarea biogazul rezultat în procesul de fermentare a nămolului de epurare, pentru generarea de energie electrică şi termică.

Centrala de cogenerare de înaltă eficienţă, având o putere generată de 800 kWe (electric) şi 1500 kWth (termic), oferă mai multe avantaje faţă de instalaţiile cu motor:
• O singură piesă în mişcare – mentenanţă minimală;
Fără frecări în funcţionare – nu necesită răcire, uleiuri etc.;
Funcţionare continuă la încărcare parţială;
• Pot fi alimentate cu diferite tipuri de combustibil (gaz metan, biogaz, GPL, hidrogen etc.);
Emisii reduse (18 mg/m3 NOx, raportat la 50 mg/m3 impuse de legislaţia curentă);
Greutate şi dimensiuni reduse.

În urma implementării proiectului, noua centrala de cogenerare va aduce Compania AQUASERV S.A. următoarele beneficii:
• Obţinerea unui avantaj financiar net de cel putin 270.000 Euro/an.
Reducerea cu peste 70% a consumului de energie electrică al Staţiei de epurare, energie preluată momentan din Sistemul Energetic Naţional.
Reducerea emisiilor de CO2 cu 1215 tone/an, echivalent cu emisiile anuale a 300 de autoturisme, care parcurg 25.000 km/an.
Asigurarea în întregime a necesarului de energie termică pentru încalzirea clădirilor din incinta Staţiei de epurare şi pentru toate necesităţile tehnologice (fermentarea anaerobă mezofilă şi uscarea nămolului).

Proiectul este co-finanţat prin intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021, în cadrul programului “Energy Programme in Romania” şi are o valoare totala de 2.118.189 Euro, din care 1,8 milioane Euro reprezintă co-finanţarea nerambursabilă.

Despre Compania AQUASERV S.A.
Compania AQUASERV S.A. este unul dintre cei mai importanţi Operatori Regionali în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din România şi operatorul cu cea mai mare arie de acoperire în domeniu, din judeţul Mureş.

Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.


16.02.2022

Noua centrală de cogenerare a Compania AQUASERV S.A. a ajuns la Staţia de epurare din Cristeşti

La începutul lunii februarie au ajuns din California, SUA, la Staţia de epurare din Cristeşti, cele două module de cogenerare cu turbine Capstone Green Energy, care vor înlocui vechea centrală de cogenerare cu motor, aflată momentan în stare de conservare.

A fost bifată astfel, o nouă etapă importantă în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică şi termică”, pe care Compania AQUASERV S.A. îl derulează în prezent şi care beneficiază de co-finanţare nerambursabilă din Grant-uri SEE şi Norvegiene.

Antreprenorul general al lucrării este compania de inginerie şi servicii energetice Servelect din Cluj-Napoca, iar obiectivul proiectului este valorificarea biogazul rezultat în procesul de fermentare a nămolului de epurare, pentru generarea de energie electrică şi termică.

Centrala de cogenerare de înaltă eficienţă, având o putere generată de 800 kWe (electric) şi 1500 kWth (termic), oferă mai multe avantaje faţă de instalaţiile cu motor:
O singură piesă în mişcare – mentenanţă minimală;
Fără frecări în funcţionare – nu necesită răcire, uleiuri etc.;
Funcţionare continuă la încărcare parţială;
• Pot fi alimentate cu diferite tipuri de combustibil (gaz metan, biogaz, GPL, hidrogen etc.);
Emisii reduse (18 mg/m3 NOx, raportat la 50 mg/m3 impuse de legislaţia curentă);
Greutate şi dimensiuni reduse.

În urma implementării proiectului, noua centrala de cogenerare va aduce Compania AQUASERV S.A. următoarele beneficii:
• Obţinerea unui avantaj financiar net de cel putin 270.000 Euro/an.
Reducerea cu peste 70% a consumului de energie electrică al Staţiei de epurare, energie preluată momentan din Sistemul Energetic Naţional.
Reducerea emisiilor de CO2 cu 1215 tone/an, echivalent cu emisiile anuale a 300 de autoturisme, care parcurg 25.000 km/an.
Asigurarea în întregime a necesarului de energie termică pentru încalzirea clădirilor din incinta Staţiei de epurare şi pentru toate necesităţile tehnologice (fermentarea anaerobă mezofilă şi uscarea nămolului).

Proiectul este co-finanţat prin intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021, în cadrul programului “Energy Programme in Romania” şi are o valoare totala de 2.118.189 Euro, din care 1,8 milioane Euro reprezintă co-finanţarea nerambursabilă.

Despre Compania AQUASERV S.A.
Compania AQUASERV S.A. este unul dintre cei mai importanţi Operatori Regionali în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din România şi operatorul cu cea mai mare arie de acoperire în domeniu, din judeţul Mureş.

Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.


11/19/2021

Capstone Green Energy va furniza sistemul de cogenerare de la staţia de tratare a apelor uzate AQUASERV

Sistemul va folosi atât biogaz, cât și gaz natural pentru a genera energie electrică și termică
CAPSTONE GREEN ENERGY CORPORATION, o companie lider global în soluții flexibile de energie verde, a anunțat că va furniza prin distribuitorul său din România, SERVELECT, un sistem combinat de cogenerare energie termică și electrică, către Compania AQUASERV S.A.

Acest nou proiect de energie verde al Compania AQUASERV S.A. a luat naştere pe măsură ce a devenit clar că instalația de cogenerare existentă la staţia de epurare Cristeşti, ajunge la sfârșitul ciclului de viață. În același timp, creșterea prețurilor la energie electrică, combinată cu oportunitățile de finanţare pentru proiectele de cogenerare in stațiile  de tratare a apelor uzate, au determinat Compania AQUASERV S.A. să caute o tehnologie de cogenerare mai eficientă și mai avansată. 

Proiectul ,,Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică”, în valoare de peste 10 milioane de lei, este  cofinanţat cu sprijinul unui grant în valoare de 1,8 milioane de Euro, acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România". 
Noul sistem de cogenerare a energiei va fi construit utilizând o microturbină Capstone Green Energy C600S și o microturbină C200S. Toată energia produsă va fi utilizată în cadrul stației de epurare a apelor uzate Cristeşti. Unitatea C600S va fi alimentată cu biogazul rezultat din fermentarea anaerobă a nămolului, în timp ce unitatea C200S va folosi gaz natural de înaltă presiune din reţeaua de distribuţie. 

„Producerea de biogaz din nămolurile de ape uzate municipale este o abordare bine-cunoscută și utilizată pe scară largă”, a declarat Csaba Bauer, șeful Departamentului de tratare a apelor uzate al Compania AQUASERV S.A. „AQUASERV SA are peste 20 de ani de experiență în utilizarea biogazului în instalațiile de cogenerare pentru acoperirea necesarului de energie. În acest fel, ne putem optimiza costurile operaționale pentru serviciul public de canalizare, făcându-l mai accesibil publicului”, a adăugat domnul Bauer.

Sistemul va include două compresoare care vor crește presiunea atât a biogazului, cât și a gazelor naturale. Pentru a asigura o eficiență maximă, cele două sisteme de cogenerare Capstone Green Energy vor fi direcționate către un cazan de recuperare printr-un colector; in plus, apa calda produsa va fi folosita in procesul de uscare a nămolului. Împreună cu compresoarele și boilerul de recuperare, cele două unități de cogenerare vor fi integrate în Sistemul de control și achiziție de date (SCADA) existent. Acest lucru va permite atât monitorizarea locală, cât și la distanță, precum și modurile de operare manuală și automată. Sistemul este proiectat să ofere o putere electrică de 800 kWe și o putere termică de 1500 kWe şi este planificat să fie pus în funcțiune în martie 2022.

”Suntem foarte încântați să implementăm una dintre primele centrale de cogenerare Capstone Green Energy în cadrul unei stații de epurare a apelor uzate din România. Servelect este partenerul de încredere al AQUASERV încă de la începutul proiectului, începând cu studiul de fezabilitate, elaborarea cererii de finanțare, iar acum cu proiectarea tehnică și implementarea efectivă a proiectului”, a declarat Lulia Bărgăuan, Director General Servelect. „Noul sistem va oferi AQUASERV economii de costuri, eficiență energetică și emisii de carbon reduse”, a adăugat doamna Bărgăuan.
„Stațiile de tratare a apelor uzate sunt printre cei mai bune amplasamente pentru acest tip de proiecte de energie verde. Biogazul nu este doar o sursă de combustibil gratuit și regenerabil pentru producerea de căldură și electricitate, dar elimină și gazele de fermentare, care altfel ar putea fi un poluant favorizant al încălzirii globale. ”, a spus Darren Jamison, directorul executiv al Capstone Green Energy. „Tipul de eficiență energetică pe care o putem obține în staţii de epurare precum cea a Compania AQUASERV S.A. oferă potențial pentru economii mai mari ale costurilor operaționale. Combinat de granturile care sunt disponibile în prezent în multe regiuni, rentabilitatea investiției poate fi substanțială”, a conchis domnul Jamison.

Despre Compania AQUASERV S.A.
Compania AQUASERV S.A. este unul dintre cei mai importanţi Operatori Regionali în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din România şi singurul operator regional licenţiat în domeniu din judeţul Mureş. 
Serviciile furnizate populaţiei din aria de operare, sunt indispensabile pentru desfăşurarea activităţilor zilnice:
• producerea şi distribuţia apei potabile
• colectarea şi epurarea apelor uzate
• colectarea şi managementul apelor pluviale
Aria de operare a companiei cuprinde 123 de localităţi din judeţele Mureş, Harghita şi Bistriţa Năsăud.

Despre Granturile SEE și Norvegiene:
Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.
Granturile SEE sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori, iar Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia. 
Mai multe detalii despre Granturile SEE și Norvegiene și rezultatele obținute sunt disponibile la www.eeagrants.ro, www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org și data.eeagrants.org.

Despre Capstone Green Energy
Capstone Green Energy (www.CapstoneGreenEnergy.com) (NASDAQ:CGRN) este un furnizor de top de soluții personalizate de micro rețea și sisteme de tehnologie energetică on-site, concentrate pe a ajuta clienții din întreaga lume să-și atingă obiectivele de mediu şi să facă economii de energie. Tehnologiile de generare a energiei (EGT) sunt conduse de sistemele energetice cu microturbine de vârf ale companiei, foarte eficiente, cu emisii reduse și rezistente.
 


05/08/2021

Compania AQUASERV S.A. a început implementarea proiectului ,,Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică”

Compania AQUASERV S.A. a început implementarea proiectului ,,Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică”
În data de 5 august 2021 s-a semnat contractul de achiziţie a serviciilor de proiectare şi execuţie a obiectului de investiție Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică. Contractul are o valoare de peste 10 milioane de lei, iar furnizorul serviciilor este SERVELECT S.R.L. din Cluj-Napoca, România.
Achiziţia face parte din proiectul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică, în valoare de peste 2 milioane de euro, finanţat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România".

Prin intermediul acestui proiect, implementat în perioada 30 martie 2021 – 31 martie 2022, Compania AQUASERV S.A. va înlocui instalația de cogenerare (producere simultană a energiei electrice și termice), care funcţionează în acest moment la stația de epurare din Cristeşti – Mureş, cu una mult mai performantă. 
În prezent la stația de epurare Târgu Mureș are loc valorificarea biogazului produs în procesul de stabilizare anaerobă a nămolului, într-o instalație de cogenerare cu ajutorul căreia se produce simultan energie electrică și termică, pentru acoperirea parțială a consumului stației de epurare. Instalația de cogenerare existentă se apropie de expirarea duratei de viață fiind pusă în funcțiune în anul 2000, tot prin intermediul unui proiect cu finanţare internaţională. 

În vederea înlocuirii acestei instalații Compania AQUASERV a depus aplicaţia pentru obţinerea unei finanţări prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene, la sfârşitul lunii martie 2020. Proiectul intitulat ”Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică”, în valoare totală de 2.118.189 Euro, din care 1,8 milioane de Euro reprezintă finanțare nerambursabilă, a primit acceptul de la Innovation Norway în data de 30 martie 2021. Cofinanțarea în valoare de 318.189 Euro, va fi asigurată de către Compania AQUASERV S.A.
Mai exact, proiectul urmăreşte valorificarea biogazului rezultat în procesul de fermentare a nămolului de epurare, pentru generarea de energie electrică şi termică la Staţia de Epurare din Cristeşti - Mureş. Practic, în urma procesului de epurare a apelor uzate rezultă o cantitate semnificativă de nămol. Acest nămol este supus unui proces de fementare anaerobă în urma căruia produce biogaz, care la rândul său este utilizat sub formă de combustibil pentru generarea energiei electrice şi termice, cu ajutorul unei instalații de cogenerare. 

Prin implementarea proiectului instalaţia de cogenerarea actuală, care funcţionează cu ajutorul unui motor termic pe gaz (biogaz/gaze naturale) de 455 kWe/711 kWt, va fi înlocuită cu o instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă, compusă din 4 module de microturbine (4x200 kWe) şi o putere aproape dublă, de 800 kWe/1500 kWt.

Studiul de fezabilitate, parte a aplicației depuse pentru finanțare, indică importante beneficii ale proiectului, printre care:
•Reducerea cu peste 70% a consumului de energie electrică al stației de epurare, preluată din Sistemul Energetic National. Mai exact o economie de 5.798 MWh/an, echivalentă unui consum anual a 300 de locuinţe individuale. 
•Reducerea emisiilor de CO2 cu 1,215 tone/an, echivalent cu emisiile anuale a 300 de autoturisme, care parcurg 25.000 km/an.
•Avantaj financiar net în urma implementării acestei măsuri de eficientizare energetică, de peste 270 de mii de Euro/an.
•Utilizarea biogazului rezultat în procesul de fermentare a nămolului pentru generarea de energie electrică şi termică.
•Asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzirea clădirilor din incinta staţiei de epurare şi pentru fermentare nămolului tehnologic.
•Recuperarea energiei termice reziduale din instalația de cogenerare și utilizarea acesteia pentru uscarea nămolului din stația de epurare.

Despre Granturile SEE și Norvegiene:
Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.
Granturile SEE sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori, iar Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia. 
Mai multe detalii despre Granturile SEE și Norvegiene și rezultatele obținute sunt disponibile la www.eeagrants.ro, www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org și data.eeagrants.org.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide