Programe Derulate


COMPANIA AQUASERV în calitate de operator în domeniul apei potabile şi apelor uzate are drept obiectiv major satisfacerea cerinţelor clienţilor săi şi cât mai buna gestionare a resurselor umane printr-un management competitiv. În atingerea acestui ţel un rol important l-au jucat şi îl joacă Programele/Proiectele externe şi interne derulate de către organizaţie. În continuare prezentăm pe scurt câteva date informative privind aceste programe/Proiecte.

Denumire
Program/Proiect

Valoare

Surse de finanţare

Perioada de derulare

Obiective urmărite

 

Mudp I

6,6 mil. USD

50% - Împrumut BERD,
45% - Buget de stat,
5% - Buget local.

1995-2001

Reabilitarea infrastructurii de apă-canal

Programul Olandez apă potabilă

1,1 mil. USD

Donaţie din partea Guvernului Olandez
26.800 USD – contribuţie proprie AQUASERV

1998-2000

Reducerea emisiilor de CO2 prin reducerea consumului de energie electrică

Programul Olandez Ape Uzate

1 mil. USD

Donaţie din partea Guvernului Olandez
44.750 USD – contribuţie proprie AQUASERV

1998-2000

Reducerea emisiilor de CO2 prin reducerea consumului de energie electrică

EcoLinks

49.456 USD

Donaţie USAID

2000-2001

Reducerea pierderilor de apă

ISPA

Descarcă povestea de succes ISPA

27,9 mil. Euro

20,9 mil. $ - finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene,
7 mil. $ - credit BERD

2000-2006

Aducerea infrastructurii de apă-canal la nivelul cerinţelor UE

Ciocârlia

50.000 NLG

30.000 NLG – finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Matra a Ministerului Afacerilor Externe din Olanda
20.000 NLG – contribuţie proprie AQUASERV

1998-2001

Schimbarea pozitivă a mentalităţii privind gospodărirea resurselor şi construirea unor căi de comunicare între diferiţii reprezentanţi ai societăţii civile

Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale în administraţia publică locală

64.645 Euro

finanţare nerambursabilă acordată în cadrul programului PROGRES derulat de PHARE

Martie 2001

Instruirea personalului din administraţia locală şi gospodărie comunală

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide