ZONeSEC


ZONeSEC

 

“Towards an EU framework for the security of Widezones”
Proiectul ZONeSEC (FP7 SEC-2013-1.6-3- “Către un cadru de reglementare european în domeniul securităţii zonelor largi”) lansat la începutul lunii decembrie a anului 2014, este un proiect cofinanţat de către Comisia Europeană în cadrul PC7 – Program - Cadru pentru cercetare al Uniunii Europene, având un buget total de peste 14,16 milioane de Euro, din care 9,26 milioane Euro fiind contribuţia UE.

Proiectul îşi propune dezvoltarea a unui sistem integrat de securitate pentru supravegherea zonelor largi, utilizând tehnologii de detectare terestră şi aeriană. De asemenea în cadrul proiectului se va demonstra capacitatea de detecţie a unui asemenea sistem de securitate, prin intermediul unor demonstraţii pilot, care implică reţele de autostrăzi şi căi ferate, respectiv reţele de conducte de apă, gaz şi petrol, din mai multe ţări UE. Pe lângă aceasta, proiectul îşi propune cooperarea şi cu instituţiile de standardizare în vederea dezvoltării unui standard european privind interoperabilitatea li interschimbabilitatea echipamentelor şi sistemelor, proceselor şi metodologiilor pentru aplicarea supervizării ariilor largi. 
În vederea atingerii acestor obiective, s-a format un consorţiu cuprinzând 19 organizații (instituţii de cercetare, universităţi, operatori de utilităţi) din 9 țări, proiectul fiind coordonat de firma EXODUS din Grecia.

Compania  Aquaserv, având un buget alocat de 139.000 Euro -din care 75.775 EURO este contribuţia UE, este parte activă a Consorţiului, fiind prezentă în acest consorţiu în calitate de utilizator final. Rolul principal al echipei de proiect este de a prezenta situaţia existentă, a defini cerinţele unui astfel de sistem, precum şi aceea de a organiza şi implementa o demonstraţie pilot pentru validarea sistemului.

Pentru mai multe informaţii puteţi accesa pagina proiectului ZONESEC
 


 

“Towards an EU framework for the security of Widezones”

The advancement of 24/7 surveillance systems for the security of Widezones with multiple assets at localized scales is of extreme strategic relevance to European economies, industries, authorities and Citizens. Nevertheless, the cost for large deployments and maintenance of ground sensing networks for local surveillance across these Widezones is extremely high. Hence, large areas of high economic importance, particularly those situated at Member States cross-borders, may be exposed to undetected local illicit activities. These could lead to large systemic failures of the processes operating in wider zones, while economic stability, safety and security in Europe can be potentially compromised. Hence, the integration of affordable ground and airborne sensor observation technologies for the critical surveillance of large spatial areas of high economic values in Europe needs to be imminently prioritized. Secure and interoperable observation data and information management services using open standards shall be deployed in ZONeSEC with the aim of cost-effectively reusing them in the surveillance of many other European Widezones. These services are part of an advanced Knowledge Base (KB) and primarily focused on large scale surveillance with high performance detection of localized abnormal activities and alerts. Semantically enriched domain knowledge representations shall be stored in the KB for supporting high level data fusion and reasoning with reduced uncertainties and false alerts. Surveillance professionals will securely subscribe to the scalable KB services of the ZONeSEC system of systems with customizable visualization features. Several pilots specializing in the detection of illegal unauthorized entrances to or trespassing premises; or actions to damage to or deployment of harmful devices on installations shall be fully demonstrated. These concerns Water, Oil and Transnational Gas Pipelines; Highways and Rail tracks conveyed in six European countries. 

Compania Aquaserv’s main role is to provide requirements and to field test using pilot demonstrations and system validation campaigns the developed ZONeSEC System. 
For more information on the ZONeSEC project, please contact us. This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 607292.

Please visit ZONESEC website.
 

Percepția și acceptarea tehnologiilor de monitorizare / control

În cadrul proiectului de cercetare ZONESEC, printre alte sarcini şi activități s-a elaborat o metodă de evaluare asupra percepției și acceptării tehnologiilor de monitorizare / control în cadrul  UE, în vederea evaluării conformității tehnicilor şi tehnologiilor de monitorizare disponibile cu așteptările cetățeanului european.

În vederea testării acestei metode s-a creat un chestionar on-line care poate fi accesat la următoarea adresă: în limba română, în limba engleză sau în limba franceză.

Avem rugămintea să accesați această pagină şi să completați chestionarul în vederea asigurării datelor primare pentru evaluarea metodei. Menționăm că datele vor fi evaluate de o echipă de cercetători de la Universitatea din Gorizia,  Italia începând cu data de 1 octombrie 2016.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide