Informare modificare tarife

30/01/2020

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană țara noastră și-a asumat să crească standardele serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare – epurare, în ceea ce privește: răspândirea teritorială/disponibilitatea acestor sisteme, calitatea și siguranța apei potabile produse și distribuite, calitatea și siguranța apelor uzate epurate deversate în natură etc. Investițiile necesare pentru a se conforma la standardele asumate, depășesc cu mult capacitățile financiare ale comunităților locale din România.

Prin urmare, în perioada postaderare instituțiile României și ale Uniunii Europene au convenit următorul mod de finanțare a investițiilor necesare:
•Tarifele serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare vor fi modificate treptat, astfel încât să se respecte gradul de suportabilitate raportat la veniturile populatiei.
•În funcție de aceste tarife modificate se calculează potențialul de autofinanțare a investițiilor de către operator, din încasarea facturilor de apă-canal (respectiv valoarea creditului pe care operatorul îl poate suporta).
•Diferența de investiții necesare se acoperă din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, Bugetul de Stat al României și bugetele locale ale localităților beneficiare.

Conform acestor principii, Compania AQUASERV S.A., împreună cu autoritățile locale, au ales ca strategie de dezvoltare atragerea fondurilor europene pentru că, în acest fel, 90% din banii destinați investițiilor sunt nerambursabili. A fost astfel demarat proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”, în valoare totală de peste 110 milioane de Euro (din care 99 de milioane fonduri nerambursabile), prin care se realizează în principal, următoarele investiţii în sistemele de apă-canal din 7 oraşe – Târgu Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc, precum şi în 57 de comune:
-construirea sau modernizarea a 6 Uzine de apă;
-construirea sau modernizarea a 5 Staţii de epurare;
-reabilitarea sau extinderea a 160 de km reţele de apă potabilă;
-reabilitarea sau extinderea a 90 de km reţele de canalizare;
-reabilitarea sau construirea a 3 aducţiuni de apă potabilă pe valea Nirajului, în zona Sărmaș şi în zona Band;
-reabilitări staţii de pompare şi construirea unora noi;
-reabilitări rezervoare şi construirea unora noi.
În prezent, Compania AQUASERV are unul din cele mai mici preţuri la apă şi canalizare din România, fiind pe locul 37 din 45 de operatori regionali în topul național al tarifelor. 
Ultima ajustare/modificare de preț a avut loc în anul 2016 iar de atunci până în prezent s-a înregistrat o inflație de 11,5%. Pentru asigurarea resurselor necesare rambursării împrumutului contractat în vederea cofinanțării proiectului, precum și pentru menținerea în bună funcționare a noilor investiții, este necesară o ajustare a tarifelor care să acopere cel puțin parțial nivelul inflației. Chiar şi după modificarea tarifelor Compania AQUASERV continuă să aibă unul dintre cele mai mici tarife din ţară.

Denumirea serviciului PUBLIC

TARIFE VECHI

Tarife noi

CREŞTERE

 

cu TVA

cu TVA

%

 

Apă potabilă produsă, transportată şi distribuită

3,82

4,10

7.33%

 

Canalizare – epurare ape uzate menajere

3,24

3,44

6.17%

 
 

Tariful la canalizare ape pluviale se menține la nivelul existent.
Cota de TVA este de 9%.
Tarifele de mai sus sunt stabilite în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare din domeniu. Aceste preţuri au fost avizate de către A.N.R.S.C. – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice prin adresa nr. 718477/16.01.2020, urmează a fi aprobate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș și să intre în vigoare începând cu data de 18.03.2020. 
Compania AQUASERV S.A. 

 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide