Semnare Contract de lucrări din cadrul proiectului POIM - 06.02.2023

06/02/2023

Semnare Contract de lucrări din cadrul proiectului POIM: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș, în perioada  2014 – 2020”: Zona VALEA NIRAJULUI - UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT, Bereni, UAT Măgherani

Compania AQUASERV S.A. Târgu Mureș, în calitate de Beneficiar al „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș, în perioada 2014-2020 - Zona VALEA NIRAJULUI - UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT, Bereni, UAT Măgherani” Proiect nemajor, cod SMIS 2014+ 155743 finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, anunță,  semnarea în data de 06.02.2023, a următorului contract de execuție lucrări:

Contractul de lucrări: Execuție lucrări „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș, în perioada 2014-2020, Zona VALEA NIRAJULUI - UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT, Bereni, UAT Măgherani” 

• Numele lucrării: Lotul nr. 05R – Aducțiune și rețea de distribuție UAT Bereni
• Antreprenor: Asocierea LAS PROM S.R.L. – MONTREPCOM S.R.L.
• Valoarea contractului de lucrări: 12.912.879,08 lei, fără TVA

Perioada de execuție a lucrărilor este de 14 de luni de la data semnării contractului, cu o perioadă de garanție de 36 de luni.

În cadrul contractului, se vor realiza următoarele categorii de lucrări:
• Aproximativ 8 km de rețea de transport și 12 km de rețea de distribuție pentru localitățile Bereni, Maia, Bâra, Eremieni, Drojdii
3 Stații de pompare Bereni, Maia, Eremieni și Drojdii
• Un număr total de 569 branșamente
• Un număr de 842 persoane ca populație ce va fi deservită

Finalizarea lucrărilor va contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asunate de România prin Tratatul de Aderare.

La eveniment au participat reprezentanţii firmei câştigătoare a licitaţiei şi conducerea Compania AQUASERV S.A. Târgu Mureş. 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructură Mare

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide