Informaţii de Mediu


ANUNŢ PUBLIC

„SC COMPANIA AQUASERV SA, titular al proiectului „Reabilitare conducte de aducțiune, extindere rețele de apă potabilă și canalizare, stație de pompare apă potabilă, stații de pompare  apă uzată și conducte de refulare – străzile Viilor, Vasile Lucaci, Păstorilor, B. St. Delavrancea”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare conducte de aducțiune, extindere rețele de apă potabilă și canalizare, stație de pompare apă potabilă, stații de pompare  apă uzată și conducte de refulare – străzile Viilor, Vasile Lucaci, Păstorilor, B. St. Delavrancea„ propus a fi amplasat în localitatea Sighișoara, străzile Viilor, Vasile Lucaci, Păstorilor, B. St. Delavrancea, județul Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş str. Podeni nr.10,  în zilele de: luni între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”
04.03.2019
 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide