Branşare la reţeaua publică de alimentare cu apă


Prin acest serviciu se asigură accesul utilizatorilor la serviciul public de alimentare cu apă, în aria de operare a Compania AQUASERV S.A., în vederea alimentării cu apă potabilă. Serviciul constă în emiterea avizului de branşare, executarea proiectelor de execuţie şi execuţia fizică a branşamentelor.
BRANŞAMENTUL DE APĂ
Branşamentul (indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia) este partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura între reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri.
Branşamentul de apă se compune din:
   •priza de apă
   •conducta de branşament
   •căminul de branşament
   •vana (robinetul) de concesie
   •contorul de branşament
   •vana (robinetul) de închidere

Delimitarea dintre reţeaua publică de alimentare cu apă şi instalaţia interioară a utilizatorilor se face prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie.
Căminul de branşament este amplasat la 1-2 m de la limita de proprietate, pe domeniu public sau domeniu privat.
REALIZAREA BRANŞAMENTULUI DE APĂ
Execuţia unui branşament necesită parcurgerea mai multor paşi:
S.C. Compania AQUASERV S.A. emite avizul de principiu de branşare, întocmeşte documentaţia pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a avizelor de la deţinătorii de reţele (gaz, electricitate, telefonie, după caz), întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei de construire a branşamentului. Execuţia branşamentului se face de către o firmă autorizată, cu care Compania AQUASERV se află în relaţii contractuale.
Dumneavoastră vă revine sarcina finanţării lucrărilor de branşare, obţinerii certificatului de urbanism, a avizelor din partea deţinătorilor de reţele şi a autorizaţiei de construire, realizării lucrărilor pe reţeaua interioară şi solicitării contractului de servicii apă-canal.
Punerea în funcţiune a branşamentului, inclusiv montarea contorului de apă, se face doar după achitarea integrală a contravalorii lucrărilor şi semnarea contractului de servicii apă-canal.
Puteţi solicita acest serviciu prin depunerea unei cereri tip, respectiv depunerea unei cereri tip pentru încheiere contract apă-canal şi a documentelor solicitate pe cererile respective la Centrul de relaţii cu clienţii.
De asemenea, la depunerea solicitării veţi achita suma de 500 lei, reprezentând avansul din valoarea totală a lucrărilor. În cazul în care vi se eliberează aviz de principiu negativ, avansul achitat vi se returnează.
Plata serviciului se face după execuţia branşamentului, pe baza devizului de lucrări întocmit de executantul lucrării.
Etapele obţinerii unui branşament

Preţul branşamentului de apă se stabileşte pe baza situaţiei de lucrări şi diferă în funcţie de diamentrul branşamentului, lungimea branşamentului, natura drumului/solului, tipul căminului de branşare, diametrul contorului.

 

 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide