Emitere avize


Serviciul de avizare satisface o obligativitate legală care stă la baza obţinerii de către dumneavoastră a autorizaţiilor pentru construcţii. În acest sens Compania AQUASERV emite mai multe tipuri de avize:
•aviz de amplasament
•aviz de schimbare destinaţie
•aviz de extindere / modificare instalaţii interioare
Avizul de amplasament oferă informaţii cu privire la dispunerea reţelelor de apă şi canalizare pe amplasamentul, respectiv pe zona propusă pentru construcţie.
Avizul de schimbare destinaţie oferă informaţii, cu privire la condiţiile în care se poate schimba destinaţia unui imobil dintr-un spaţiu de locuit într-un spaţiu în care se desfăşoară activităţi economice. Dacă necesarul de apă al activităţilor pe care le veţi desfăşura în spaţiu depăşeşte dimensionarea actuală a branşamentului, va trebui să solicitaţi şi avizul de extindere / modificare instalaţii interioare.
Avizul de extindere / modificare instalaţii interioare oferă informaţii cu privire la condiţiile în care se poate realiza modificarea reţelei interioare de apă-canal în vederea alimentării cu apă / canalizării unui imobil care se extinde pe mai multe nivele sau pentru deservirea unui număr crescut de obiecte sanitare din imobil. Prin aviz sunteţi informat dacă dimensionarea actuală a branşamentului de apă, respectiv a racordului de canal va satisface necesităţile de presiune şi debit a consumatorilor de apă-canal din imobilul modificat sau dacă este necesară redimensionarea acestora.
Termenul de valabilitate a avizelor este de 12 luni de la eliberare. După acest termen puteţi solicita reactualizarea acestora.
Puteţi solicita acest serviciu prin depunerea unei cereri tip (apăsaţi aici)  şi a documentelor solicitate prin cerere la Centrul de relaţii cu clienţii (Contact).
Plata serviciului (Modalităţi de plată) se face în avans la depunerea cererii la tariful (Tarife) valabil la data solicitării. În cazul în care efectuaţi plata prin transfel bancar, la depunerea solicitării trebuie să prezentaţi dovada plăţii.
După eliberarea avizului – în max. 30 zile calendaristice, operatorii noştri de la Centrul de relaţii cu clienţii vă contactează telefonic pentru ridicarea avizului.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide