Preluare deşeuri în staţia de epurare


Prin acest serviciu se asigură preluarea deşeurilor lichide nepericuloase şi a nămolurilor nepericuloase, cu pH-ul cuprins între 6,5 – 8,5, în staţiile de epurare a Compania AQUASERV S.A., în vederea prelucrării acestora. Deşeurile lichide nepericuloase sunt transformate în apă epurată, având parametrii calitativi cu care aceasta poate fi restituită în emisar, iar nămolurile nepericuloase sunt stabilizate, deshidratate şi depozitate.
Sunt considerate deşeuri lichide nepericuloase apele uzate menajere, apele industriale preepurate, etc., ale căror parametrii calitativi se încadrează în limitele maxime admise a parametrilor de deversare conform NTPA 002/2002  modificat de H.G. nr. 352/2005.
Nămolurile nepericuloase sunt cele provenite din fose septice, haznale, decantoare şi cele provenite din anumite procese tehnologice, care nu au proprietăţile menţionate în Anexa 4 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Nămolurile nu pot conţine elemente care să creeze dificultăţi în instalaţiile staţiilor de epurare, cum ar fi suspensii grosiere cu diametrul peste 20 mm, nisip, etc.
Furnizarea serviciului de preluare deşeuri în staţia de epurare se face:
   •pe bază de comandă ocazională, prin prezentare la punctele de recepţie
   •pe bază de contract.
Transportul deşeurilor lichide şi a nămolurilor nepericuloase trebuie să se facă cu mijloace de transport etanşe astfel încât să se evite în totalitate pierderile de material în timpul transportului şi a descărcării.
Depunerea deşeurilor lichide şi a nămolurilor nepericuloase se poate face în punctele de recepţie ale staţiilor de epurare din:
   •Cristeşti, Str. Păşunii fnr.
   •Cristuru Secuiesc, Str. Berde Mózes fnr.
   •Iernut, Str. Libertăţii fnr.
   •Reghin, Str. Castanilor fnr.
   •Sighişoara, Str. Ştefan cel Mare fnr.
   •Târnăveni, Str. Grădinilor nr. 8
La intrarea în staţia de epurare veţi prezenta documentele însoţitoare ale transportului, care trebuie să conţină următoarele elemente:
   •denumirea deşeului
   •cantitatea
   •datele de identificare a societăţii de la care provin deşeurile
   •datele de identificare a mijlocului de transport.
La descărcarea deşeurilor se prelevează probe din materialul transportat în vederea efectuării testelor de laborator. În cazul în care rezultatele analizelor de laborator indică depăşirea limitei de concentraţie a oricărui parametru cuprins în NTPA 002/2002 modificat de H.G. nr. 352/2005, Compania AQUASERV îşi rezervă dreptul de a schimba încadrarea materialului transportat din deşeu lichid în nămol şi să factureze serviciul la tarifele aferente primirii nămolurilor, împreună cu contravaloarea analizelor de laborator efectuate pe proba în cauză. În cazul în care rezultatele analizelor de laborator efectuate pe nămoluri indică faptul că ele sunt periculoase, Compania AQUASERV îşi rezervă dreptul de a refuza preluarea transportului, de a rezilia contractul de prestări servicii fără alte notificări (dacă este cazul)  şi să perceapă contravaloarea analizelor de laborator.
În cazul în care există riscul de spraîncărcare a staţiei de epurare, Compania AQUASERV îşi rezervă dreptul de a limita cantitatea de deşeuri lichide şi nămoluri primite, chiar dacă acestea corespund din punct de vedere calitativ.
Puteţi solicita încheierea unui contract de preluare deşeuri în staţia de epurare la Centrul de relaţii cu clienţii, prin depunerea unei cereri scrise, care va conţine datele de identificare ale firmei dumneavoastră.
Plata serviciului se face după furnizarea serviciului la tariful valabil la data solicitării, în termen de 10 zile de la emiterea facturii. În cazul în care serviciul este furnizat pe bază de contract, se emit facturi lunar pe baza cantităţilor recepţionate şi a tarifelor în vigoare.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide