Racordare la reţeaua publică de canalizare


Prin acest serviciu se asigură accesul utilizatorilor la serviciul public de canalizare, în aria de operare a Compania AQUASERV S.A., în vederea preluării apelor uzate menajere şi pluviale (meteorice). Serviciul constă în emiterea avizului de racordare, elaborarea proiectelor de execuţie şi execuţia fizică a racordurilor.
 

RACORDUL DE CANAL
Racordul (indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia) este partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri şi reţeaua publică de canalizare.
Racordul de canal se compune din:
   •căminul de racord
   •conducta de racordare
   •piesa de racordare
Căminul de racord reprezintă ultima componentă a reţelei publice de canalizare şi este amplasat la:
   •min. 2 m faţă de clădire, la imobilele fără curte şi împrejmuire
   •1-2 m de la limita de proprietate, pe domeniu public sau domeniu privat

REALIZAREA RACORDULUI DE CANAL
Execuţia unui racord necesită parcurgerea mai multor paşi:
Compania AQUASERV S.A. emite avizul de principiu de racordare, întocmeşte documentaţia pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a avizelor de la deţinătorii de reţele (gaz, electricitate, telefonie, după caz), întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei de construire a racordului. Execuţia racordului de canal se face de către o firmă autorizată, cu care Compania AQUASERV S.A. se află în relaţii contractuale.
Dumneavoastră vă revine sarcina finanţării lucrărilor de racordare, obţinerii certificatului de urbanism, a avizelor din partea deţinătorilor de reţele şi a autorizaţiei de construire, realizării lucrărilor pe reţeaua interioară şi eliberării amplasamentului pentru execuţia racordului.
Punerea în funcţiune a racordului se face doar după achitarea integrală a contravalorii lucrărilor şi semnarea contractului de servicii apă-canal.
Puteţi solicita acest serviciu prin depunerea unei cereri tip, respectiv depunerea unei cereri tip pentru încheiere contract apă-canal şi a documentelor solicitate pe cererile respective la Centrul de relaţii cu clienţii.
De asemenea, la depunerea solicitării veţi achita suma de 500 lei, reprezentând avansul din valoarea totală a lucrărilor. În cazul în care vi se eliberează aviz de principiu negativ, avansul achitat vi se returnează.
Plata serviciului se face după execuţia racordului, pe baza devizului de lucrări întocmit de executantul lucrării.
Etapele obţinerii unui racord de canalizare

Preţul racordului de canal se stabileşte pe baza situaţiei de lucrări şi diferă în funcţie de diamentrul racordului, lungimea racordului, natura drumului/solului, tipul căminului de racord, adâncimea racordului.

 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide