Separare punct consum apă


Serviciul de separare punct consum apă constă în modificarea instalaţiei de apă din căminul de branşament astfel încât să fie asigurată alimentarea separată cu apă a imobilului dumneavoastră. Pe instalaţia astfel modificată se montează un contor de apă sigilat, având diametrul determinat în funcţie de necesarul de apă, de clasă de precizie B, cu buletin de verificare metrologică valabil. Prin robinetul montat după contor se asigură posibilitatea întreruperii furnizării apei în caz de nevoie (spărturi pe reţeaua interioară, pericol de îngheţ în timpul iernii, etc.), de către dumneavoastră.
 


SEPARAREA PUNCTULUI DE CONSUM APĂ PENTRU CONSUMATORII DE LA CASE
Serviciul poate fi solicitat de către orice persoană fizică sau juridică de pe aria de operare a Compania AQUASERV S.A., proprietar, sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, care dispune de alimentare cu apă printr-un branşament contorizat în comun.
Dumneavoastră aveţi responsabilitatea informării coproprietarilor din curtea comună despre intenţia dumneavoastră de a vă separa. De asemena, vă revine sarcina realizării instalaţiei interioare de apă (de la contor până la instalaţiile sanitare din interiorul imobilului) astfel încât lucrările executate să nu afecteze instalaţiile interioare de alimentare cu apă a colocatarilor din curtea comună.
Execuţia lucrărilor din căminul de apometru de către Compania AQUASERV S.A. începe doar după constatarea execuţiei instalaţiei interioare. În cazul în care căminul de apometru este situat pe proprietatea dumneavoastră, vă vom solicita asigurarea accesului la cămin pentru verificări şi pentru execuţia lucrărilor.
Puteţi solicita acest serviciu prin depunerea unei cereri tip, respectiv depunerea unei cereri tip prentru încheiere contract apă-canal şi a documentelor solicitate pe cererile respective la Centrul de relaţii cu clienţii.
Plata serviciului se face după primirea avizului favorabil din partea companiei şi finalizarea lucrărilor de către dumneavoastră pe instalaţia interioară. Tariful este în funcţie de diametrul contorului care se montează pe branşament. În cazul în care efectuaţi plata prin transfer bancar, trebuie să prezentaţi dovada plăţii.
Serviciul se furnizează respectând următoarele termene:
•emiterea avizului pentru separare se face în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete
•verificarea realizării instalaţiei interioare în termen de 4 zile calendaristice de la înştiinţare şi plata serviciului
•execuţia lucrărilor de separare în căminul de apometru şi semnarea contractului de servicii apă-canal în termen de 7 zile calendaristice de la constatarea realizării instalaţiei interioare.
Etapele obţinerii unei separări de consum

SEPARAREA PUNCTULUI DE CONSUM APĂ PENTRU CONSUMATORII DIN BLOCURI DE LOCUINŢE
În data de 24 februarie 2011 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş a avizat Metodologia de separare a consumului de apă în condominiile de tip bloc de locuinţe. Separarea consumului de apă se face cu acordul autentificat al tuturor proprietarilor, pe cheltuiala acestora şi cu execuţia concomitentă a lucrării pentru toţi proprietarii.
Conform metodologiei, Compania AQUASERV S.A. poate aviza montarea contoarelor de apă în cămine de apometru tipizate, funcţie de numărul de apartamente. Aceste cămine de apometru vor fi amplasate pe domeniul public, de regulă la 3 m faţă de fundaţia blocurilor de locuinţe.
Toate lucrările de modificare a instalaţiilor exterioare şi interioare vor fi executate pe cheltuiala proprietarilor (utilizatorilor). Proiectul tehnic şi execuţia lucrărilor pe instalaţia exterioară (aparţinând reţelei publice de alimentare cu apă până în căminul de apometru) vor fi realizate prin grija operatorului Compania AQUASERV S.A., iar proiectul tehnic şi execuţia lucrărilor pe instalaţia interioară (situată între căminul de apometru şi instalaţiile sanitare din locuinţele din condominiu) vor fi realizate prin grija utilizatorilor din condominiu. După execuţia lucrărilor, reţelele publice vor fi donate de către utilizatori Consiliilor Locale pentru a putea fi date spre exploatare operatorului.
Montarea contoarelor în subsolul blocurilor de locuinţe poate fi executată doar în cazuri speciale, atunci când nu sunt condiţii tehnice pentru montarea contoarelor în cămine de apometru amplasate pe domeniu public, cu respectarea următoarelor condiţii:
    -existenţa unui spaţiu comun în subsolul blocului care va fi folosit în exclusivitate pentru montarea contoarelor de apă
    -accceptul autentificat al tuturor locatarilor pentru amplasarea contoarelor în acest spaţiu, numit în continuare camera contoarelor
    -asigurarea accesului operatorului în camera contoarelor pentru citiri, intervenţii, reparaţii
    -protecţia camerei contoarelor împotriva inundaţiilor, în cazul spărturilor care pot să apară, prin montarea unui sifon de pardoseală, racordat la instalaţiile interioare de canalizare existente
    -asigurarea protecţiei contoarelor şi a branşamentului contra îngheţului şi contra efracţiilor.
Demararea procesului de separare a consumului de apă se face prin depunerea unei cereri însoţite de următoarele documente :
     -Acordul asociaţiei de proprietari
    -Plan de încadrare în zonă
    -Plan de situaţie, cu materializarea şi cotarea tuturor căminelor din jurul blocului, executat de către un topograf, scara 1 :500, în format electronic şi pe hârtie, vizate de OCPI
    -Extrase CF individuale, pentru toţi proprietarii
    -Acordul autentificat al tuturor proprietarilor / locatarilor
Depunerea cererii şi a documentelor se face concomitent cu plata unui avans din valoarea totală a lucrării.

 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide