Sistare temporară furnizare apă


Sistarea temporară este un serviciu prin care se întrerupe, la cererea clientului, furnizarea apei potabile la un branşament, prin închiderea şi sigilarea robinetului de concesie (robinetul situat înainte de contor în sensul de curgere a apei) şi demontarea contorului. Solicitarea demontării contorului poate fi o soluţie utilă în cazul imobilelor nelocuite la care nu există consum de apă. Astfel se poate evita deteriorarea contorului în căminul de apometru nesupravegheat sau îngheţarea instalaţiilor interioare de apă la temperaturi scăzute. Contorul demontat se păstrează la sediul companiei până în momentul în care solicitaţi remontarea lui.
Indexul contorului se citeşte după închiderea robinetului de concesie în prezenţa dumneavoastră şi se consemnează într-un proces verbal întocmit în 2 exemplare. Pe baza acestuia se regularizează prestaţiile facturate, prin emiterea de facturi de regularizare sau stornare. Indexul contorului la remontare trebuie să fie identic cu cel citit la demontare, dacă remontarea se face în termenul de scadenţă al contorului demontat.
Sistarea temporară a furnizării apei se face doar în condiţii meteo favorabile, la temperaturi mai mari de –5 grade Celsius. În caz contrar există pericolul îngheţării contorului.
Puteţi solicita acest serviciu prin depunerea unei cereri tip la Centrul de relaţii cu clienţii. În cazul în care contorul alimentează mai mulţi consumatori finali (cazul curţilor comune) cererea trebuie să fie însoţită de acceptul coproprietarilor.
Plata serviciului se va realiza doar în momentul depunerii cererii de redeschidere a alimentării cu apă. În cazul în care efectuaţi plata prin transfer bancar, la depunerea solicitării trebuie să prezentaţi dovada plăţii.
Termenul de furnizare a serviciului este de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, la data şi ora stabilită împreună cu dumneavoastră.

 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide