COMPANIA AQUASERV S.A

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Târgu-Mureş
Cod poştal: 540297,ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.888
Fax: +40-(0)265-210.442

INFORMAȚII PRECONTRACTUALE PRIVIND SERVICIUL DE DESFUNDARE MANUALĂ CANALE INTRIOARE PE BAZĂ DE ABONAMENT în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34 / 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu operatorul regional Compania AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş

Principalele caracteristici ale serviciilor

Serviciul este destinat asociaţiilor de proprietari / locatari şi constă în repunerea în funcţionare normală a instalaţiilor de canale interioare din blocuri (bucătărie, baie, subsol). Metoda constă în îndepărtarea manuală a dopului format pe canalizarea interioară, cu ajutorul cablului de desfundat, astfel încât aceasta să funcţioneze la parametrii normali. În cazul în care se solicită desfundarea tronsonului de bucătărie, este obligatorie prezenţa la domiciliu a tuturor locatarilor de pe tronson, situaţi mai jos de nivelul solicitantului.

La terminarea lucrării se întocmeşte proces verbal în două exemplare prin care se oferă informaţii cu privire la cauzele producerii înfundării.

Pentru valoarea abonamentului, utilizatorii finali din cadrul asociaţiilor de proprietari / locatari pot solicita serviciul:

 • de 2 ori pe lună şi punct de consum
 • de 4 ori pe lună şi punct de consum în perioada sărbătorilor de Paşti şi Crăciun

Identitatea prestatorului de servicii

Compania AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş

Datele de contact ale prestatorului de servicii

 • adresa: 540297 Tîrgu Mureş, Str. Kós Károly nr. 1
 • telefon: 0265-208.888
 • telverde: 08-008-208.888
 • fax: 0265-210.442
 • e-mail: client@aquaserv.ro
 • site: www.aquaserv.ro

Tarif aplicat

Valoarea abonamentului este de 1,56 lei / apartament / lună (inclusiv TVA).

Tariful include costurile cu manopera şi costurile de transport şi este în vigoare începând cu data de 1 iulie 2013. Ajustarea sau modificarea tarifului se face prin hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Companiei Aquaserv.

Modalităţi de plată

Plata facturilor se poate face prin următoarele modalităţi:

 • în numerar
  • la oricare din locațiile partenere Payzone
  • la oricare magazin cu sigla galbenă PayPoint
  • la casieria Companiei AQUSERV din Tîrgu Mureş, Str. Kós Károly nr. 1
  • la ghişeele subunităţilor poştale ale localităţilor (altele decât Tîrgu Mureş)
  • la sucursalele Băncii BRD- pe baza facturii emise de Compania AQUASERV
  • la rețeua de ghișeu automat ( ATP) și mașină multifunțională ( MFM) al BCR - pe baza facturii emise de Compania AQUASERV
  • la rețeaua de automate de plăți ( Facturel) al Băncii Transilvania- pe baza facturii emise de Compania AQUASERV
  • la rețeaua de automate ROBO BRD- pe baza facturii emise de Compania AQUASERV
  • la ghișeele Unicredit Bank și Banca Românească
  • la magazinele unde există centre de plăți un-doi. Pentru informații suplimentare accesați www.un-doi.ro/consumatori
 • prin card bancar
  • online,prin intermediul contului AquaOnline accesând pagina www.aquaserv.ro
  • prin POS-ul de la casieria sediului Aquaserv
  • la rețeaua ATM al Raiffeisen Bankcu ajutorul cardului Raiffeisen Bank
  • la rețeaua de automate de plăți ( Facturel) al Băncii Transilvania cu ajutorul cardului BT- pe baza facturii emise de Compania AQUASERV
  • la rețeaua de automate ROBO BRD cu ajutorul cardului BRD- pe baza facturii emise de Compania AQUASERV
 • prin transfer bancar*, în conturile Companiei AQUASERV
 • prin servicii de plăţi electronice:
  • Online Banking, Home Banking, Internet Banking
  • Self Bank-uri, cu ajutorul cardului ING
 • prin direct debit la bănci**
  • *ING Bank, Unicredit Bank, BRD, BCR, Banca Românească, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, Trezoreria Tîrgu Mureş **Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, BRD

Durata de valabilitate a contractului

Valabilitatea contractului este pe termen nedeterminat. Cu toate acestea, Compania AQUASERV poate iniţia recontractoarea în cazul în care se modifică legislaţia care îi guvernează activitatea

Procedura de soluţionare a reclamaţiilor

Puteţi adresa reclamaţii personal sau printr-un reprezentant:

 • în scris – depus la Centrul de relaţii cu clienţii al companiei din Tîrgu Mureş, Str. Kós Károly nr. 1 sau transmis prin poştă, prin fax la numărul: 0265-210.442, prin e-mail la adresa client@aquaserv.ro
 • verbal, prin telefon la numărul: 0265-208.888 sau 08-008-208.888

Reclamaţiile beneficiază de aceeaşi prioritate, indiferent de obiect, mijlocul sau forma de adresare. Reclamaţiile se soluţionează (data răspunsului scris) în 10 zile calendaristice de la data depunerii. În cazul reclamaţiilor complexe care necesită investigaţii complexe, acest termen se poate prelungi până la 45 zile. În aceste cazuri veţi fi informat asupra decalării termenului şi asupra stadiului în care se află soluţionarea reclamaţiei.

Termenul de furnizare a serviciului

 • 24 ore de la depunerea comenzii.

Garanţii oferite

Pentru acest serviciu se oferă garanţii de 48 ore, în următoarele condiţii:

 • exploatarea instalaţiilor interioare se face în conformitate cu obligaţiile cuprinse în Contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 • starea tehnică a instalaţiilor interioare este corespunzătoare
 • s-au remediat deficienţele tehnice semnalate de către angajaţii companiei cu ocazia desfundărilor anterioare şi consemnate în procesul verbal de execuţie.

Despăgubiri aplicate şi procedura de acordare a acestora

Compania AQUASERV S.A. acordă despăgubiri, în cazuri justificate, pentru pagubele materiale cauzate de furnizarea necorespunzătoare a serviciilor. Ne rezervăm însă dreptul de a stabili circumstanţele în care vă acordăm aceste depăgubiri şi valoarea acestora.

Dreptul de retragere

Aveţi dreptul de a vă retrage din contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii contractului. Vă puteţi exercita dreptul de retragere printr-o scrisoare transmisă prin poştă la adresa 540297 Tîrgu Mureş, Str. Kós Károly nr. 1, prin fax la numărul 0265-210.442 sau prin e-mail la adresa client@aquaserv.ro . Pentru retragere puteţi completa formularul standard de retragere, disponibil pe site-ul companiei la adresa www.aquaserv.ro (cod: F-PO-0008-48) sau puteţi transmite orice altă declaraţie neechivocă.

Consecinţele retragerii

Dacă aţi solicitat începerea prestării serviciului în perioada de retragere, vă puteţi exercita dreptul de retragere doar după achitarea sumei proporţionale cu valoarea lunară a abonamentului, ţinând cont de momentul în care ne-aţi comunicat exercitarea dreptului de retragere din contract.

Prezentele informaţii devin parte integrantă a contractului de desfundare canale interioare.

Declar că am primit un exemplar din prezenta informare.

Declar că sunt de acord să primesc comunicări prin email, SMS, privind serviciile furnizate de Compania Aquaserv:

Data: 2023/12/09
Semnătura şi ştampila:

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide