Beneficiari, parteneri, roluri si responsabilitati


Beneficiari, parteneri, roluri si responsabilitati
- Ministerul Mediului şi Pădurilor –Autoritatea de Management prinDirecţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale este responsabilă cu implementarea Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POSMediu). În această calitate, va acţiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar şi lider de proces şi va monitoriza implementarea Proiectului şi atingerea obiectivelor POSMediu (www.mmediu.ro).
- Organismul Intermediar Program Operaţional Sectorial de Mediu Sibiu, reprezinta Autoritatea de Management in teritoriu- Agenţia regională pentru Protecţia Mediului Mureş este unul dinOrganismele Intermediare create la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României şi va acţiona ca interfaţă între Autoritatea de Management şi Beneficiar, având ca responsabilităţi programare, monitorizare, control şi raportare (www.apmms.ro; http://apmms.anpm.ro).
- Operatorul RegionalS.C. Compania AQUASERV S.A. este Beneficiarul Final al Proiectului şi are responsabilităţi legate de implementarea tehnică, de informare şi publicitate a Proiectului (www.aquaserv.ro).
- Consultantul angajat de S.C. Compania AQUASERV S.A. şi reprezentat de AECOM INGENIERIA S.R.L. în calitate de Lider al Asociaţiei AECOM INGENIERIA S.R.L., SAFEGE S.A. NANTERRE FRANCE şi TRACTEBEL ENGINEERING S.A., este responabil pentru Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Documentaţiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate şi supervizarea lucrărilor (www.aecom.com).
- Contractorii de lucrări,”Antreprenorii” conform definitiei din contractele tip FIDIC, sunt responsabili cu executarea lucrărilor de reabilitare şi construcţie conform contractelor de lucrări încheiate cu Autoritatea Contractantă, S.C. Compania AQUASERV S.A.
Instituţii partenere:
- Ministerul Finanţelor Publice este coordonatorul la nivel naţional al Fondurilor de Coeziune (www.mfinante.ro).
- Ministerul Administraţiei şi Internelor este responsabil pentru monitorizarea serviciilor municipale din România şi pentru dezvoltarea unei strategii de îmbunătăţire a calităţii acestor servicii (www.mai.gov.ro).
-Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice este responsabilă pentru stabilirea legislaţiei la nivel naţional in domeniul utilităţilor publice în România (www.anrsc.ro).
- Agenţia regională pentru Protecţia Mediului Mureşeste responsabilă pentru identificarea şi selectarea priorităţilor şi pentru planificare în domeniul protecţiei mediului (http://apmms.anpm.ro).
- Agenţia locală pentru Protecţia Mediului Mureş este responsabilă pentru monitorizarea factorilor de mediu şi pentru emiterea acordurilor de mediu (http://apmms.anpm.ro).
- Administraţia Naţională “Apele Române”este responsabilă, sub coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, pentru implementarea politicii de management al apei (www.rowater.ro).
- Consiliul Judeţean Mureş /Consiliile Locale – sunt responsabile, în general, pentru administrarea domeniului public al fiecărei aglomerări considerate, inclusiv infrastructura de apa şi canalizare şi, în particular, pentru organizarea, monitorizarea şi controlul eficienţei serviciilor publice de apă şi canalizare, de aceea Autorităţile Publice Locale sunt Beneficiarii Locali ai asistenţei prevazute prin acest proiect (www.cjmures.ro; www.tirgumures.ro; www.primariareghin.ro; www.sighisoara.org.ro; www.primariatarnaveni.ro; www.ludus.ro; www.primariaiernut.ro; www.keresztur.ro).

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide