Descriere generală


Acest proiect reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale şi extinderii infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Mureş, continuând procesul investiţional derulat prin programele MUDP III, SAMTID şi ISPA de creare a sistemelor regionale în sectorul apei. Proiectul (faza 1) s-a impementat în perioada 2011-2016, de către Operatorul Regional Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie in infrastructura de apa si apa uzata de până acum din judeţul Mureş.

•POS Mediu Axa prioritară 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată
•Decizia de aprobare a Comisiei Europene – nr. C(2011)1560 din 11.03.2011 şi Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1140 din 28.03.2011
•COD CCI – 2009 RO 161 PR 019
•Cod SMIS-CSNR – nr. 20495
•Contract de Finanţare – nr. 121172
•Dată semnare – 8 aprilie 2011
•Valoarea totală iniţială a proiectului – 467.065.003 Lei (110.875.965 Euro)
•Valoarea redusă, actuală(după contractări) – 94.969.122 Euro
•Perioada de implementare – 2011-2015, prelungire prin fazare 2016
•Beneficiari – aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV
Lucrări prevăzute
a. reabilitare/extindere - reţele de apă/canal
b. construire/reabilitare - rezervoare de apă potabilă, magistrale de aducţiune a apei potabile către zonele rurale, staţii de pompare, staţii de epurare a apelor uzate, staţii de tratare a apei potabile
 

Structura de finanţare 

Sursa de finanŢare

EXPLICAŢII

Procent

Total (euro)

Fondul de coeziune UE

Costuri eligibile

76,23%

84.518.530

Buget de stat

Costuri eligibile

11,66%

12.926.364

Bugete locale

Costuri eligibile

1,79%

1.988.671

Împrumut operator

Valoare proiect alta decât cea eligibilă conform POS Mediu

10,32%

11.442.400

TOTAL

 

100%

110.875.965

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide