Obiectivele proiectului


Obiectivul general
Îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de apă / apă uzată din:
- Judeţul Mureş, respectiv din localităţile Tg.-Mureş, Reghin, Târnăveni, Luduş, Iernut, Sighişoara cât si investiţii strategice cum sunt construcţia aducţiunilor pe Valea Nirajului, spre localităţile Band – Pănet şi reabilitarea aducţiunii Voiniceni-Sărmaş
- Judeţul Harghita, respectiv localitatea Cristuru Secuiesc,
în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformitate din POS Mediu, Tratatul de Aderare şi mai ales din Directiva Europeana 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 311/2004 şi Directiva 91/271/CE transpusă în legislaţia naţională prin Hotararea nr. 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane.
Obiectivele specifice ale proiectului
A. Pentru alimentare cu apă potabilă:
- Conformitatea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman în localităţile: Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut, Cristuru Secuiesc
- Îmbunătăţirea accesului la servicii de calitate în ceea ce priveste apă potabilă în conformitate cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman în zona de punere în aplicare a proiectului de la cel mai scăzut procent 66.35% acesta fiind în Iernut (an de referinţă 2008) şi valoarea maximă de 96% aceasta fiind în Sighişoara (an de referinţă 2008) din zona de proiect urmând să se ajungă la 100% în anul 2014
- Asigurarea funcţionării în siguranţă şi continuitatea alimentării cu apă.
- Asigurarea calităţii si a disponibilităţii serviciilor de alimentare cu apă pe baza principiilor de eficienţă maximă a costurilor, calitatăţii funcţionării si accesibilităţii populaţiei.
- Asigurarea unei aprovizionări cu apă potabilă, fără întreruperi şi cu presiune adecvată.
- Reducerea pierderilor de apă în zona proiectului de reabilitare a reţelei de distribuţie de la un procentaj de 38% în 2008 la 26% în 2014, la nivel de arie de proiect
- Reabilitarea şi modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile de la Sighişoara, Târnăveni, Ludus, Iernut si Cristuru Secuiesc, în scopul de a asigura siguranţa alimentării cu apă şi calităţii pentru aceste sisteme zonale de alimentare cu apă de asemenea, construirea unei noi staţii de tratare apă în Miercurea Nirajului, destinată producerii apei potabile pentru localităţile de pa valea Nirajului.
B. Pentru apă uzată
- Conformitatea cu standardele de tratare a Directivei UE 91/271/CEE privind colectarea şi tratarea apelor uzate urbane din zona de proiect
- Asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de colectare şi tratare ape uzate în conformitate cu principiile de eficienţă maximă a costurilor, calităţii funcţionării şi accesibilităţii populaţiei
- Cresterea nivelului de acoperire cu servicii de colectare a apelor uzate în zona de punere în aplicare a proiectului de la 70% din Cristuru Secuiesc, în 2008 şi valoarea maximă a 84.35% din Tîrgu-Mureş, în 2008, din zona de proiect, la 100% până în 2014;
- Cresterea nivelului de acoperire cu servicii de tratare a apelor uzate în conformitate cu Directiva 91/271/CEE a UE - articol 4 (5) - în zona de punere în aplicare a proiectului de la 0% în 2008, la 100% în 2014
- Reabilitarea reţelelor de canalizare cu multe defecţiuni, pentru a menţine funcţionalitatea sistemelor de canalizare existente
- Reducerea ratei de infiltrare în zona de punere în aplicare a proiectului de la 25% la 23% prin reabilitarea reţelei de canalizare
- O îmbunătăţire importantă a disponibilităţii capacităţilor de tratare a apelor uzate în marile aglomerări în conformitate cu Directiva UE 91/271/CEE prin reabilitarea si extinderea făcute prin actualul proiect în localităâile Reghin, Târnăveni, Luduş, Iernut şi nu în ultimul rând Tîrgu-Mureş (linia de namol).

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide