Noile tarife pentru apa si canalizare

01/07/2016

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană tara noastră si-a asumat cresterea standardelor pentru serviciile de alimentare cu apă si de canalizare – epurare,în ceea ce privește: răspândirea teritorială/disponibilitatea acestor sisteme, calitatea si siguranta apei potabile produse si distribuite, calitatea si siguranta apelor uzate epurate deversate în natură etc.. Investitiile necesare pentru a se conforma la standardele asumate, depășesc cu mult capacitățile financiare ale comunitătilor locale din România.
Prin urmare, în perioada postaderare, institutiile României si ale Uniunii Europene au convenit următorul mod de finantare a investitiilor necesare:
•Tarifele serviciilor de alimentare cu apă potabilă si de canalizare-epurare vor fi modificate treptat, astfel încât să se respecte gradul de suportabilitate raportat la veniturile populatiei, iar factura de apă-canal să nu depăşească 3,5% din venitul mediu lunar al unei familii.
•În functie de aceste tarife mărite se calculează potentialul de autofinantare a investitiilor de către operator, din încasarea facturilor de apă-canal (respectiv valoarea creditului pe care operatorul îl poate suporta).
•Diferenta de investitii necesare se acoperă din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, Bugetul de Stat al României si bugetele locale ale localitătilor beneficiare.
Conform acestor principii, Compania AQUASERV S.A., împreună cu autoritătile locale, implementează în această perioadă proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”, în valoare totală de aproape 95 de milioane de Euro (din care peste 85 de milioane fonduri nerambursabile), prin care se realizează în principal, următoarele investiţii în sistemele de apă-canal din 7 oraşe – Tîrgu-Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc, precum şi în 57 de comune:
-construirea sau modernizarea a 6 Uzine de apă;
-construirea sau modernizarea a 5 Staţii de epurare;
-reabilitarea sau extinderea a 160 de km reţele de apă potabilă;
-reabilitarea sau extinderea a 90 de km reţele de canalizare;
-reabilitarea sau construirea a 3 aducţiuni de apă potabilă pe valea Nirajului, în zona Sărmaș şi în zona Band;
-reabilitări staţii de pompare şi construirea unora noi;
-reabilitări rezervoare şi construirea unora noi.
Scenariul de evolutie a tarifelor pentru sustinerea acestui proiect, cu respectarea principiilor enunțate, este următorul:
•2016 – creștere de 10% pentru apă potabilă si 10% pentru canalizare-epurare.
•Ajustarea în fiecare an cu indicele de inflație oficial, raportat de Instituitul Național de Statistică (inflaţie negativă în anul 2015).
Având în vedere aceste condiţionalităţi impuse pentru implementarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, din care rezultă obligativitatea modificării preţurilor şi tarifelor în termeni reali, astfel încât să se asigure acoperirea cofinanţării şi a costurilor de operare şi de întreţinere a activelor, în conformitate cu Cererea de Finanţare, precum şi faptul că tarifele actuale includ inflaţia doar până la nivelul lunii februarie 2015, s-au înaintat spre aprobare noile tarife aplicabile în aria de operare a Companiei AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş.

Denumirea serviciului PUBLIC

Tarife vechi

cu TVA*

Tarife noi

cu TVA*

Apă potabilă produsă, transportată şi distribuită pentru întreaga arie de operare

3.60

3.82

Canalizare epurare ape uzate menajere pentru întreaga arie de operare

3.36

3.56

Canalizare ape pluviale pentru întreaga arie de operare

0,95

0.91

*Cota de TVA pentru apă potabilă este de 9%, iar pentru canalizare 20%.

Tarifele de mai sus sunt stabilite în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare din domeniu. Aceste preţuri au fost aprobate de către A.N.R.S.C. – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice prin adresa nr. 411545/27.05.2016 şi urmează să intre în vigoare începând cu data de 01.07.2016.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide