Ziua Pamantului

21/04/2017

Compania AQUASERV investeşte în protejarea mediului, cu ajutorul Uniunii Europene
Faptul că în data de 22 aprilie lumea întreagă a sărbătoreşte în fiecare an Ziua Pământului, este un bun prilej să subliniem importanţa pe care Compania AQUASERV o acordă protejării mediului înconjurător, nu doar declarativ, ci prin investiţii concrete în acest sens. 
În urma aderării la Uniunea Europeană, România beneficiază de fonduri structurale şi de coeziune, pentru dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de mediu. Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) face parte din Fondul de Coeziune al UE, iar unul dintre domeniile prioritare se referă la extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi apă uzată din ţară. 
În cadrul POS Mediu, Compania AQUASERV S.A. derulează proiectul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, proiect ce reprezintă o primă etapă în procesul de conformare a infrastructurii şi calităţii serviciilor din întreaga arie deservitǎ de Compania AQUASERV S.A, cu cerinţele Directivei-cadru Europene a Apei şi a Directivei privind Mediul. 
În acest moment calitatea apelor de suprafaţă şi subterane este afectată în special prin deversarea de ape uzate insuficient epurate sau neepurate. În acest context, principala masură de protejare a calităţii apelor este epurarea modernă a apelor uzate, prin retehnologizarea şi eficientizarea procesului de tratare. Pentru ca acest lucru să se întâmple este obligatorie reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inclusiv construirea de sisteme de canalizare şi staţii de epurare în zonele rurale,  reabilitarea staţiilor de epurare vechi şi construirea unora noi care să înglobeze tehnologii moderne. Toate aceste investiţii necesită însă un efort financiar extrem de mare, imposibil de relizat fără ajutorul Uniunii Europene.
Compania AQUASERV a reuşit accesarea fondurilor europene necesare pentru aceste investiţii, iar în acest moment este în curs de implementare proiectul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş în valoare de peste 100 de milioane de euro, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene. 
Acest proiect permite Companiei AQUASERV să extindă şi să modernizeze reţelele de apă şi canalizare în 7 oraşe - Tîrgu Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc - precum şi în 57 de comune din judeţele Mureş şi Harghita. Tot în cadrul acestui proiect, peste 160 de km de reţele de apă potabilă şi aproximativ 90 de km de reţele de canalizare vor fi construite sau reabilitate. Şi nu în ultimul rând, vor fi construite sau modernizate 6 uzine de apă potabilă şi 5 staţii de epurare a apelor uzate. 
Practic, cu ajutorul fondurilor europene, la finalizarea acestui proiect majoritatea populaţiei din regiunea deservită de AQUASERV va avea posibilitatea să se conecteze la reţele publice de apă şi canalizare, iar mediul înconjurător va fi protejat prin creşterea gradului de epurare a apelor uzate. 
DESCRIERE PROIECT
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş
•Valoarea totală a proiectului - 110.875.965 Euro
•Perioada de implementare – 2011-2015
•Beneficiari – aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV
Proiectul este implementat de către Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş şi reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare. 
Implementarea acestui proiect urmăreşte, pe de altă parte, şi atingerea unuia dintre obiectivele generale de interes ale Companiei AQUASERV şi anume, protecţia mediului şi prevenirea poluării prin reducerea consumurilor de resurse naturale şi a evacuărilor poluante în mediu. 
De asemenea, toţi angajații Companiei depun eforturi în vederea micșorării impactului asupra mediului înconjurător, derivat din activitățile lor și din utilizarea instalațiilor, a echipamentelor și mijloacelor de lucru puse la dispoziție, asigurând o utilizare cât mai eficientă a acestora. Astfel, atât reprezentanţii Companiei, cât şi angajaţii acesteia:
- cunosc şi respectă cu stricteţe prevederile legislative, reglementările şi politicile de mediu relevante, protejând şi prezervând mediul înconjurător;
- contribuie la reducerea, pe cât posibil, a utilizării resurselor naturale, a emisiilor dăunătoare pentru mediu, a zgomotului şi a cantităţii de deşeuri generate din activităţile proprii;
- utilizează responsabil energia electrică şi valorifică la maxim resursele energetice proprii;
- urmăresc îmbunătăţirea managementului deşeurilor rezultate din activităţi, acordând o atenţie deosebită managementului nămolului rezultat din procesele de epurare a apelor uzate şi de producere a apei potabile;
- folosesc în condiţii de siguranţă pentru mediu, substanţele periculoase utilizate în procesele destinate tratării apei potabile, epurării apelor uzate şi nu numai;
- au, întotdeauna, în vedere mediul înconjurător atunci când iau decizii cu privire la activităţile companiei;
- oferă informaţii cu privire la problematica de mediu abordată, părţilor interesate.
Totodată, prin implementarea sistemului de management mediu calitate, Compania AQUASERV, a conceput instrumentul necesar pentru a limita impactul asupra mediului al activităţilor sale, pentru a preveni şi pentru a reduce riscurile industriale, de sănătate publică şi de mediu din locaţiile sale. În sens şi mai pe larg, educarea şi conştientizarea angajaţilor, dar şi a clienţilor săi, în ceea ce priveşte aspectele legate de protecţia mediului şi de sănătate publică reprezintă o prioritate pentru Compania AQUASERV. În acest scop se concep permanent programe speciale de educare şi de sporire a nivelului de conştientizare a acestor aspecte, insistându-se pe managementul deşeurilor şi pe tendinţa globală de scădere a resurselor de apă, aşadar pe necesitatea folosirii cu economicitate a apei.
Ocrotirea mediului înconjurător şi dezvoltarea durabilă se constituie ca principii fundamentale ale politicii de mediu a Companiei AQUASERV, pe care atât reprezentanţii Companiei cât şi angajații ei, le cunosc și le promoveză. 
S.C. Compania AQUASERV S.A.
 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide