ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR DIN SÂNGEORGIU DE MUREŞ

26/03/2019

Având în vedere preluarea de către Compania AQUASERV a serviciilor de apă și canal din comuna Sângeorgiu de Mureș, luni, 1 aprilie 2019, începând cu ora 08:30, va avea loc citirea contoarelor de branşament.

Vă rugăm să asiguraţi accesul reprezentanţilor AQUASERV, la căminul de branşament!

În cazul în care facturarea serviciului de furnizare apă potabilă sau de colectare ape uzate se realizează, în cazul dumneavoastră, pe baza unui angajament de plată sau nu aveţi reglementată relaţia contractuală pentru unul din cele două servicii (furnizare apă potabilă sau preluare ape uzate), vă invităm la Centrul de Relații cu Clienții din Târgu Mureș, str. Kos Karoly nr. 1, pentru încheierea contractului de furnizare, respectiv a actului adiţional la contract. Documentele necesare sunt următoarele: 
A . Pentru persoane fizice (utilizatori casnici)
-    Copia actului de identitate

B. Pentru persoane juridice: 
-    Copie după actul constitutiv/copie după certificatul constatator emis de ORC în care este menţionat numele reprezentantului legal al instituţiei la data contractării
-    Copie după Autorizaţia de Funcţionare    
-    Copie după Certificatul de Înregistrare    
-    Act de proprietate al imobilului/ale imobilelor:    
-    Extras/extrase de Carte Funciară (nu mai vechi de 3 luni)    
-    Copie după contractul/contractele de închiriere sau contractul de comodat (după caz), însoţită de împuternicirea dată de proprietar pentru încheierea contractului de furnizare de către chiriaş    
-    Copie după procesul verbal de recepţie a cantităţilor de resurse utilizate-exploatate, din care să rezulte debitele de apă preluate din surse proprii, încheiat cu Administraţia Naţională Apele Române
-    Copie după actul de identitate al reprezentantului legal
-    Specimen de semnătură al delegatului la citirea contorului
-    Informare privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare (cf. O.U. nr. 34/2014)
-    Fișa de prezentare a activității depuse la APM în vederea obținerii autorizatiei de mediu

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, furnizarea serviciilor de apă potabilă și canalizare către utilizatori se face numai pe bază de contract.

Vă rugăm să nu ţineţi cont de această informare în cazul în care ambele servicii (furnizare apă potabilă şi preluare ape uzate) se realizează în baza unui contract încheiat cu Compania AQUASERV.

Centrul de Relații cu Clienții
Luni, marți și joi: 08:00-15:30  -  Miercuri:  08:00-17:00  -  Vineri: 08:00-14:00
Call Center nr. tel.: 0265 208 888; e-mail: client@aquaserv.ro; www.aquaserv.ro


Compania AQUASERV S.A.
 

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide