FOLOSIȚI APA POTABILĂ ÎN MOD RESPONSABIL!

14/06/2024

Compania AQUASERV S.A. reamintește utilizatorilor săi că sistemele de distribuție apă potabilă sunt proiectate conform normativelor europene în vigoare, exclusiv pentru consum casnic. De asemenea și sistemele nou reabilitate sau construite cu ajutorul fondurilor UE, nu sunt acceptat la finanțare cu o capacitate supradimensionată, peste nevoile rezonabile de consum casnic, care includ consumul uman, gătitul, spălatul și utilizarea toaletei. 

Cu toate acestea constatăm în fiecare an că, în perioadele secetoase, apar vârfuri de consum în zonele metropolitane și mediul rural, ceea ce denotă faptul că mulți locuitori sunt în continuare tentați să utilizeze apa de la robinet pentru irigarea culturilor agricole.

Aducem la cunoștința utilizatorilor că atât Regulamentul din Contractul de furnizare încheiat între Compania AQUASERV S.A. și clienți, cât și Legea nr. 241/2006 a serviciului de apă și de canalizare, republicată, menționează că:
“apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale. 
Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate este permisă numai în măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare”

Compania AQUASERV S.A. dispune de capacități suficiente pentru producerea și înmagazinarea cantității de apă potabilă necesară consumului casnic și menajer. Echipele AQUASERV sunt permanent la datorie, pentru a asigura un program normal de furnizare a apei potabile în întreaga arie de operare, intervin pentru a remedia disfuncționalitățile apărute pe rețelele de aducțiune sau de distribuție, refac permanent stocurile de apă în rezervoarele de înmagazinare, pentru a asigura continuitatea serviciului. 

Din păcate, utilizarea apei în alte scopuri decât cele casnice, determină o creștere a consumului căreia sistemele de distribuție nu îi pot face față. Acest lucru înseamnă că se ajunge în neplăcuta situație de a furniza apă potabilă conform unui program până la refacerea rezervelor, astfel încât, chiar dacă cu intermitențe, apa potabilă să ajungă la robinetele tuturor utilizatorilor. 

Folosirea apei în mod iresponsabil afectează în special utilizatorii din zonele mai înalte sau pe cei aflați la capăt de rețea, care primesc apă cu presiune scăzută sau rămân fără apă, în condiții de creștere a consumului. Obligațiile contractuale ale clienților noștri prevăd că toți utilizatorii, indiferent de forma de proprietate, au obligația de a asigura folosirea eficientă și rațională a apei preluate din rețeaua publică de alimentare. Problemele legate de consumurile mari pot fi rezolvate mai ușor având înțelegere și sprijin din partea utilizatorilor noștri. 

Compania AQUASERV S.A. va face în continuare eforturi pentru a asigura un regim de furnizare a apei 24 de ore din 24, însă contează și pe sprijinul clienților săi în ceea ce privește utilizarea rațională a resurselor de apă. Sperăm că apelul nostru va fi înțeles, pentru binele întregii comunități.

Conversati pe chat cu noi

Bună ziua. Un operator este disponibil pentru a vă oferi asistenţă.Incepe Chat Ne cerem scuze însă programul de lucru al operatorilor din Call Center s-a încheiat. Vă stăm la dispoziţie de luni până joi între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:30.
Inchide